Friday, March 20, 2009

Kamervragen week 12

Domme vragen bestaan niet, kamervragen wel. In week twaalf waren het er een honderdtal waarbij regionale dagbladen als de Limburger, de Stentor en de NRC een bron van inspiratie bleken. Hieronder een kleine greep uit het aanbod prangende puntjes waarmee onze volksvertegenwoordigers de regentenklasse het vuur na aan de schenen wisten te leggen.

Dooie beestjes
De jaarlijkse vraag over natuurgebied ‘de Oostvaardersplassen’ (OVP) werd dit jaar gegund aan Marianne Thieme (PvdD). Marianne had in de Stentor gelezen dat kadavers van herten in het park blijven liggen terwijl die van paarden en runderen wél geruimd worden. Marianne wil daarom van de Minister van Landbouw weten of het niet ruimen van rottende kadavers de persoonlijke voorkeur van boswachter Breeveld betreft of dat we hier te maken hebben met heus beleid van Staatsbosbeheer.

Marianne, zelf ben ik helemaal over mijn kadaverfascinatie heen en ook de boswachter ken ik niet, maar omdat de vraag zo vaak gesteld is weet ik inmiddels dat de ‘destructiewet grote grazers’ voorschrijft dat dooie koeien en paarden moeten worden geruimd. Hertjes vallen niet onder deze wet. Die mogen, conform het beleid van de OVP blijven liggen. Zelfde antwoord als de vorige keren dus eigenlijk.

Van slakken en straaljagers
Krista van Velzen (SP) wil van de Minister van Defensie horen of deze bereid is bij de keuze van een opvolger voor de F-16, het mogelijke effect op Natura2000 gebieden te laten meewegen. En zo nee, waarom niet?

Krista, laat mij de vraag iets anders formuleren: is de Minister bereid om de doeltreffendheid van de Nederlandse Luchtmacht alsmede de veiligheid van haar personeel, af te laten hangen van de auditieve gevoeligheid van de dove zeggekorfslak? En zo ja, is de Minister knettergek geworden?

Afghaanse kompanen
Over wapens gesproken, van Bommel (SP) vraagt zich af of het waar is dat een deel van de wapens die door de coalitietroepen aan het Afghaanse leger zijn verstrekt, werden doorverkocht aan de Talibaan en nu tegen diezelfde coalitietroepen worden ingezet.

Harry, vanwaar die argwaan? En wat dan nog? Het gaat waarschijnlijk om gematigde Talibaan waar we toch al mee gingen praten. Dan voelen die mensen zich niet zo bloot als we langskomen, is goed voor hun eergevoel. Mooi toch? En, om met je partijgenoot Anja Meulenbelt te spreken, “hoe moeten ze zich anders verdedigen?”

Hoe God verdween uit Tadzjikistan
SGP, CU, VVD en CDA willen van Minister Verhagen weten wat hij gaat doen om de invoering van een nieuwe godsdienstwet in Tadzjikistan terug te draaien. En ook, wát deze wet nu precies inhoudt want daarover bestaat bij de indieners onduidelijkheid (?!).

Heren, Tadzjikistan is een onherbergzaam rotsmassief ten noorden van Afghanistan. Het hoort niet bij Nederland, het hoort niet bij Europa, het hoort zelfs niet bij de beschaafde wereld. Waarom zou Minister Verhagen zich in hemelsnaam moeten bemoeien met de wetten van een autocratisch communistisch regime dat aan de macht kwam door een autocratisch islamistisch regime te verdrijven?

Bovendien is het een prima wet. De Bible League in Amersfoort weet namelijk te melden dat religieuze organisaties onder deze wet niet langer “het recht hebben om in te breken in het persoonlijke leven van burgers, inzake vrijheid van geweten en geloof. Dit artikel kan gemakkelijk worden geïnterpreteerd als een verbod op evangelisatie”. Wat mij betreft: wereldwijd invoeren.

Needurlans
Lid Langkamp (SP) vraagt de staatssecretaris van onderwijs hoe het komt dat de VVE-trajecten (Voor- en Vroegschoolse Educatie) volgens de onderwijsbranche op een fiasco zijn uitgelopen. Doel van het VVE-traject is om de taalachterstand bij allochtone kinderen weg te werken voordat ze naar de basisschool gaan.

In haar laatste vraag geeft Langkamp echter zelf het antwoord: “Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat er op voorscholen leidsters zijn die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Need I say more (moet ik nog meer zeggen)?

Commissaris zonder kleurtje
Naar aanleiding van de benoeming van Jacques Tichelaar tot Commissaris van de Koningin (CdK) in Drenthe wil Hero Brinkman (PVV) van Minister ter Horst weten:
1. of het waar is dat een autochtone man (zonder kleurtje) wordt voorgedragen als CdK
2. of zij zich ervan bewust is dat er slechts 2 vrouwelijke CdK’s zijn
3. waarom zij niet koos om zélf naar Drenthe te vertrekken.

En met stand-up comedian Hero Brinkman sluiten we deze week af. Ik wil de leden danken voor de briljante wijze waarop zij ook nu weer de gevoelens van hun achterban hebben verwoord. Ik ben benieuwd wat week 13 ons gaat brengen.

3 comments:

 1. Ik heb ook een Kamervraag.
  Hoe voelt die spagaat van aan de ene kant de hoofddoekjes stimuleren en aan de andere kant een geslachtsneutrale taal willen invoeren?
  Los van het feit dat het beide bizarre schijnbewegingen zijn.

  ReplyDelete
 2. De sprekende zwijger was goed maar jij bent veel leuker. Hij was zeg ik met enige nadruk omdat hij door de mand is gevallen sinds hij zijn angstvallig gekoesterde vette identiteit heeft verloren nu-ie aan het meulenbelten is geslagen. Ik vraag hem al twee dagen zijn commenters vooraf te waarschuwen dat ze hun identiteit prijsgeven wanneer ze reaguren. Ik heb hem ook gevraagd jouw prachtige blog te linken. Jij hem wel maar hij jou niet ? L'amant jaloux wellicht misschien.

  ReplyDelete
 3. Waarom zou Minister Verhagen zich in hemelsnaam moeten bemoeien met de wetten van een autocratisch communistisch regime dat aan de macht kwam door een autocratisch islamistisch regime te verdrijven?

  Nederland zou pas echt ziek zijn als het ophoudt zich te vermoeien met de rechten van allerhande exoten in Badachsjan, een autonome provincie van de onafhankelijke republiek Tadzjikistan. Beetje dom van het huidig bewind om de islamisten niet te faciliteren.

  Wanneer verschijnen de wekelijkse vragen in een eigen rubriek in ten minste een regionaal stadsblad ? U is het waard, Jaap.

  ReplyDelete

Gratis web site teller.