Saturday, December 29, 2007

GroenLinks wil vuurwerkverbod

"De vuurwerktraditie is niet meer van deze tijd" zei Arno Bonte, raadslid voor de GroenLinks-fractie in Rotterdam vrijdag in het AD. Hij wil daarom vanaf 2008 een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren.

Het gebruik om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken is vrij recent en dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw. The roaring sixties, waarin hippe en progressieve mensen op zoek gingen naar nieuwe, niet door staat of kerk besmette tradities. Er werd gedanst rondom de meiboom en de druïden van Stonehenge werden in ere hersteld. Ook het Germaanse gebruik om de boze geesten van het oude jaar met harde geluiden te verjagen pastte in dit heidense-rituelen rijtje.


Pastte, want volgens GroenLinks is vuurwerk dus niet langer van deze tijd. Deze tijd immers kent nieuwe tradities, moderne tradities, zoals hoofddoek, offerfeest, eerwraak en besnijdenis. Tradities die ons respect verdienen en daarbij voorkomen dat er "elk jaar veel slachtoffers vallen". Bonte refereert hier aan de 960 mensen die zich in het 'topjaar' 2007 onder medische behandeling hebben moeten stellen. Aan de 730.000 slachtoffers die jaarlijks ten gevolge van huishoudelijke ongevallen bij de dokter of in het ziekenhuis belanden is voor GroenLinks kennelijk geen eer te behalen.


En dat is logisch natuurlijk want behalve dat vuurwerk niet van deze tijd is en veel slachtoffers maakt "is ook de milieuverontreiniging enorm. In het eerste uur van het nieuwe jaar is de luchtverontreiniging net zo groot als normaal in een hele week bij elkaar" stelt Bonte. Keiharde cijfers, alleen wordt niet helemaal duidelijk waar ze vandaan komen. Het rijksinstituut voor milieuhygiëne (RIVM) en de milieudienst Rijnmond (DCMR) publiceren regelmatig cijfers over de hoeveelheid fijn stof in de lucht, DCMR zelfs dagelijks.


Hieruit blijkt dat tot twee uur na de jaarwisseling de hoeveelheid fijn stof zeer ruim boven het daggemiddelde ligt, maar daarna is de lucht weer 'schoon'. Voor de goede orde: het gaat hier niet om CO2, zeespiegelstijging of smeltende ijskappen, het gaat om fijn stof. Bijzonder vervelend voor astmapatiënten, but Al Gore doesn't give a shit. Waar gaat het GroenLinks dan wel om? Waartoe wordt deze slachtoffer-eisende fijnstofwolk opgeworpen? Het gaat GroenLinks met haar voorstel wel degelijk om tradities al betreft het hier niet de oude volksgebruiken. Het gaat GroenLinks om de links-politieke tradities van maakbaarheid, controle en nivellering.


Na het verbod staat Arno Bonte namelijk een wereld voor ogen waarin "het aftroeven van de buurman met een net iets grotere vuurpijl tot het verleden zal behoren". Iedereen is gelijk en daarom heeft ook iedereen, onafhankelijk van inkomen of afkomst, evenveel plezier. Van staatswege georganiseerd vuurwerk mag daarom van Bonte wel, hoog op de Erasmusbrug bijvoorbeeld. "Dan wordt het ook aangenamer om de buren op straat een goed nieuwjaar te wensen". Want hoe zei Femke dat ook alweer? "GroenLinks wil mogelijk maken dat mensen naar elkaar toe groeien", en daar past natuurlijk geen particulier vuurwerk bij; dat zou maar polariseren en het wij-zij denken in de hand werken.


Ik wens iedereen een knallend 2008 en moge uw vuurpijl volgend jaar nog weer net iets groter zijn!

Wednesday, December 12, 2007

School met den Bijbel

CDA, Christen Unie en PvdA zijn van mening dat het godsdienstonderwijs weer terug moet keren op de openbare scholen. Zij zullen de regering vragen hiertoe in de komende kabinetsperiode 10 miljoen euro vrij te maken.

Margot Kranenveldt (PvdA) en Jan Jacob van Dijke (CDA), altijd met de vinger aan de pols van de samenleving, hebben namelijk signalen opgevangen dat veel ouders met een religieuze levensbeschouwing hieraan behoefte zouden hebben. Een behoefte waarin het nimmer zelfbaatzuchtige CDA graag wil voorzien. Dat er ook ouders zijn die hun kinderen naar een openbare school sturen omdat ze hen juist willen vrijwaren van catechismus en hadith doet voor CDA, CU en PvdA kennelijk niet ter zake. Kinderzieltjes dienen gered te worden.

Zelf zou ik denken dat wanneer je als ouder belang hecht aan een religieuze opvoeding je je kinderen naar een artikel 23 school stuurt. Een Islamitische school, of een school met den Bijbel. En mochten deze te ver uit de route liggen (of je bent gewoonweg te belazerd om naar het volgende dorp te rijden), dan is daar altijd nog de dorpskerk voor bijbelles of de buurtmoskee voor koranonderricht.

Maar kennelijk gaat dit de ouders die nu het signaal afgeven iets te ver, liever zien ze dat er op hun openbare school ‘iets aan gedaan wordt’. Je weet maar nooit waar het goed voor is. Blaise Pascal indachtig redeneren zij: "als je niet gelooft en Hij is er wel, dan kom je in de hel. Is Hij er niet en geloofde je wel, dan was het lood om oud ijzer en verlies je niks". En bij dit soort uitgesproken standpunten ruiken de zendelingen van het CDA en de Christen Unie natuurlijk hun kans; waar twijfel, daar bekering.

Waar deze zeloten echter keer op keer aan voorbijgaan is het feit dat er ook mensen zijn die zélf hun verantwoordelijkheid durven nemen. Mensen die geen god nodig hebben om rechtvaardig te leven. Mensen die voldoende moreel besef hebben om hun kinderen op te voeden zonder hemel of hel op de achterhand. Maar hun mening telt niet. Atheïsten zijn geen volwaardige mensen en dienen ongevraagd 'geholpen' te worden bij het opvoeden van hun kinderen.

En als God eenmaal zijn zompige poten in het klaslokaal van de 4 tot 12-jarigen heeft gezet, wat dan? Dan zal Hij verbolgen zijn als juf vertelt dat de dino's al miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven. Dan zal Hij zich roeren als ter sprake komt dat mens en aap een gemeenschappelijke voorouder hebben. Dan zal God's klassenvertegenwoordiger opstaan en zeggen: "is het niet beter als we de kinderen hier pas mee confronteren als ze op de middelbare school zitten, dan kunnen ze zelf uitmaken wat ze willen geloven"?

"Breng mij een knaap van zeven en ik geef hem als priester terug" zegt de Jezuïet. Het is een evolutionair gegeven dat kinderen In de leeftijd van 4 tot 12 zeer ontvankelijk zijn voor antwoorden op vragen over 'hoe de wereld in elkaar zit'. Dit is de leeftijd waarop de vroege mens kennis moest opdoen over groepsverbanden, de groepscultuur en zijn of haar plaats hierin. Wat kinderen in deze leeftijd aan visies opdoen, dragen ze levenslang met zich mee. Ze zullen veel moeite moeten doen, en bovenal kennis moeten vergaren om zo'n beeld later weer van zich af te schudden. De meesten doen deze kennis echter niet meer op.

Vier tot twaalf is ook de leeftijd waarop het kind aangewezen autoriteiten respecteert en volgt. Als mama zegt "niet bij de krokodillen komen" dan doe je dat niet, het verhoogt je kans op nageslacht. Als de godsdienstleraar zegt "Jezus werd uit een maagd geboren" dan stel je geen vragen.

Kinderen in deze leeftijd zouden verre gehouden moeten worden van welke godsdienstige doctrine dan ook. Scholen zouden zich moeten beperken tot het verstrekken van objectieve informatie, en al helemaal de openbare scholen waar weldenkende ouders hun kroost veilig wanen. We leren de kinderen toch ook niet meer dat de zon om de aarde draait of dat God het laat regenen via een luikje achter de sterren? Laten we dan ook eens ophouden ze te indoctrineren met bizarre wijsheden uit datzelfde boek.

Met 10 miljoen euro kan de waarachtig gelovige tienduizenden onschuldige kinderzielen voor het leven tekenen. Ik wil mijn kinderen hiertegen beschermen door ze neutraal, openbaar onderwijs te laten volgen. Religie is een zaak voor boven de achttien, kinderen dienen hiervan gevrijwaard te blijven.

Friday, December 7, 2007

Respect voor u en mij

Sinds een paar dagen is Nederland een uitkeringsinstantie rijker. Ditmaal geen financiële bijstandsinstelling of voedselbank, maar een organisatie die gaat toezien op een eerlijke verdeling van respect. 'Respect voor u en mij' is het doel en tevens de naam van de stichting die hier namens een twintigtal moslimorganisaties mee aan de slag gaat. Van een eerlijke verdeling van deze 'social commodity' is in Nederland namelijk geen sprake, zo was de organisaties gebleken. Tijd dus de handen ineen te slaan.

Omdat ik zelf ben opgegroeid met het idee dat respect iets is dat je moet verdienen, was mij niet meteen duidelijk hoe een comité hierin zou kunnen voorzien. Gelukkig schoten Pauw en Witteman te hulp door binnen 24 uur na oprichting, woordvoerder Waiel Alkhateeb in hun programma uit te nodigen voor een toelichting.

"Wij hebben in Nederland al een serie aan beledigingen tegen de Islam gezien" begon Alkhateeb zijn antwoord op Witteman's vraag waarom er een nieuw comité opgericht moest worden; "beledigingen uit de politiek en door mensen met invloed in de maatschappij". Tot zover was er voor Alkhateeb kennelijk geen nieuws, "totdat er deze week een zogenaamd kunstwerk getoond zou gaan worden dat zeer beledigend is voor moslims". Hierbij doelde hij op het voornemen van het Haags Gemeentemuseum foto's van de Iraanse kunstenares Sooreh Hera in een tijdelijke expositie op te nemen.

De foto's van Hera vormen een serie waarin zij de moeilijke positie van homosexuelen binnen de Islam belicht, en deze foto's waren Alkatheeb c.s. in het verkeerde keelgat geschoten. Na alle eerdere beledigingen was dit de spreekwoordelijke laatste druppel geweest die de organisaties had doen besluiten "dat er nu mensen moeten opstaan die moeten zeggen dat wij met respect met elkaar moeten omgaan". En toen begreep ik het.

Zeker toen 'respect voor u en mij' aangaf te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om uitingen die voor moslims beledigend zijn, te laten verbieden. Dit hele comité heeft niets met respect te maken, niet voor u en niet voor mij. Doel van het comité is (de zoveelste poging om) in Nederland het vrije woord en de vrije expressie aan banden te leggen met een beroep op het volstrekt overbodige artikel 6, de vrijheid van godsdienst.

Waarom wil het er bij Waiel Alkhateeb niet in dat Nederland een seculiere samenleving is waar de maatschappij niet wordt ingericht conform de ideeën van welke godsdienst dan ook? Iedereen heeft hier het recht om zijn of haar godsdienst te belijden, alleen of in gemeenschap met anderen, maar niemand heeft het recht zijn zelote ideeën op de dringen aan de maatschappij door te eisen dat politici zwijgen of dat kunst wordt verwijderd.

Het stellen van vragen, het zoeken van antwoorden, het doorbreken van taboes en het bekritiseren van ingesleten denkpatronen hebben de Westerse democratieën gemaakt tot wat ze nu zijn. Vrij, onderzoekend en welvarend. Hadden wij onze kritikasters de mond gesnoerd zoals de Islam dat in de Arabische wereld sinds Averroës heeft gedaan, dan zou ook Europa nog in de twaalfde eeuw leven. Dan had Alkhateeb nu in een donkere kerker gezeten of was opgehangen buiten de stadspoorten, als afschrikwekkend voorbeeld voor een ieder die het zou wagen respect voor een andere God dan ‘de onze’ te tonen.

Het Islamistische Saoedi-Arabië kom ik niet in met een bijbel in m'n koffer. Een Christen mag er niet openlijk zijn geloof belijden en het bouwen van een kerk is de grootst denkbare belediging van Allah; steniging! Respect mijnheer Alkhateeb? Respect en Islam gaan niet samen. Ten eerste is het semantisch gezien onmogelijk respect te hebben voor een ideologie, respect heeft men voor mensen. "Ontzag uit eerbied of angst" is wat ik in de van Dale onder het lemma respect vind. Ten tweede is er in geen enkel geschiedenisboekje een voorbeeld te vinden waar de Islam(iet) andersdenkenden het respect betoont zoals ‘respect voor u en mij’ dat nu van Nederland eist.

Ontzag uit eerbied of angst. Ik denk dat het duidelijk is welke weg gevolgd wordt. Angst je mond open te doen, angst voor bedreiging, angst je voor de rechter te moeten verantwoorden tegenover een organisatie die over onbeperkte financiële middelen kan beschikken. Dit is het respect waar de Spaanse inquisitie in grossierde en dat volgens dit comité weer geïnstitutionaliseerd moet worden in het moderne, seculiere Europa. Dit is het respect dat minister Vogelaar consequent verwart met de spreekwoordelijke ‘tolerantie’ uit voorbije eeuwen.

Deze tolerantie echter, betrof immigranten die zélf op de vlucht waren voor intolerante ideologieën. Sefardische Joden als Baruch de Spinoza die het Iberisch schiereiland moesten ontvluchten, Hugenoten (waaronder mijn voorouders) die in Frankrijk de dood riskeerden. Ze kwamen hier vanwege de vrijheid en tolerantie jegens andersdenkenden. Ze kwamen hier niet om de Provincieën te onderwerpen aan hun ideeën, ze eisten niet dat de Rembrandts van de muur gehaald werden. Ze kwamen hier om hún bijdrage te mogen leveren aan een maatschappij en een samenleving waarvoor ze respect hadden.

Het respect waarover ‘respect voor u en mij’ spreekt is hier precies het tegenovergestelde van. Het is een uiting van diepe minachting voor de normen en waarden van een land waarvoor hun ouders gekozen hebben. Een land waar miljoenen vóór hen voor gekozen hebben, maar waaraan men kennelijk geen bijdrage wil leveren anders dan onder strikte (middeleeuwse) voorwaarden.

Ik hoop van harte dat al die Nederlanders die het beste met de individuele moslim op hebben en die daadwerkelijk willen dat deze mensen zichzelf een plaats verwerven in de maatschappij, de schellen van de ogen vallen. Dat zij inzien dat er een levensgroot verschil bestaat tussen respect voor een individu en respect voor intolerantie en onvrijheid. Het initiatief van dit comité om kunst te gaan verbieden is in ieder geval een stap op de goede weg, dit was zelfs Pauw en Witteman een brug te ver.
Gratis web site teller.