Monday, June 7, 2010

Collignon wint stripprijs

Jos Collignon in de Volkskrant

Amsterdam, 7 juni 2010

Jos Collignon wint stripprijs ‘De eeuwige Jood en zijn manieren’ met bovenstaande inzending. "Collignon slaagt erin op subtiele wijze de inherente agressie en arrogantie van de zionistische entiteit in een paar pennenstreken te vatten", aldus het juryrapport.

Voorts roemt het rapport de gelaagdheid in Collignons werk "waardoor steeds nieuwe perversiteiten op de voorgrond treden die de toeschouwer als het ware dwingen te blijven kijken en ontdekken".

Voor zijn collega’s maar ook voor de grote schare fans die de kunstenaar inmiddels om zich heen verzameld heeft kwam de uitverkiezing niet als een verrassing, "de consistente lijn en zijn creatief hoogstaand werk maken hem tot de terechte winnaar" laat de redactie van de Volkskrant telefonisch weten.

Collignon zelf toonde zich in een eerste reactie verheugd en verklaarde dat hij een deel van het prijzengeld ten goede zal laten komen aan het nabestaandenfonds ‘de martelaren van 31 mei’.

Voor een Palestijns Palestina, houzee!

Saturday, June 5, 2010

Toda raba Israel

Bij berichten over Israëlische agressie zie ik steevast die tien agenten op het strand van Hoek van Holland. Tien agenten, ingesloten en uitgedaagd door een met flessen en stokken bewapende bloeddronken lynchmob van tweeduizend man. Tot een agent zijn pistool trekt.

De beelden van het schot gaan de hele wereld over. Iedereen verklaart dat de dode zo’n lieve man was die nooit een vlieg kwaad deed. Dat-ie elke woensdag z’n dochtertje naar zwemles bracht. Enzovoort enzoverder. Waarmee het inhumane karakter en de onverholen agressie van het politiekorps opnieuw zijn aangetoond.

Gelukkig voor de politie keerde pers en publieke opinie zich tegen de amokmakers. Helaas voor Israël kiest de wereld de laatste decennia consequent partij voor relschoppers, moordenaars en onderdrukkers. Bevangen door een pathologische hulp- en gelijkheidsdrang is ‘de wereld’ het zicht op de wereld en het causale verband der dingen kwijtgeraakt. Een strategisch filmpje of effectief uitgezochte foto volstaan om, zonder verdere vragen of reflectie, een PR-wereldoorlog te starten. Het geheugen reikt niet verder dan de krantekoppen van gisteren. Dit alles onder het mom: "alle misstanden de wereld uit te beginnen met Israël".

Wie het plaatje hierboven bekijkt herkent het strand van Hoek van Holland. Vijf miljoen Joden ingesloten door één miljard moslims. Een welvarende democratische rechtsstaat temidden van slopende dictaturen, apocalyptische theocratieën en absolute monarchen. Heersers tot wier enige wapenfeit de bloedige knechting van de eigen bevolking gerekend mag worden. Een bevolking die zij, onder aanroepen van de profeet, verenigd hebben in het sprookje dat alle ellende te wijten is aan het zionisme van de eeuwige Jood.

Middels welgeplaatste PR-campagnes is hiervan nu ook de door schuldgevoel aangevreten Europese emo-hedonist overtuigd geraakt; Israël is een misdadigersstaat en Palestina dient bevrijd. Zonder wroeging en niet gehinderd door enig historisch besef monstert men ‘s anderendaags aan op een oorlogsvloot die door de zeeroverskapitein tot ‘hulpkonvooi’ is omgedoopt. Dat de bemanning voor vertrek haar testament opmaakt en de hoop uitspreekt als martelaar te mogen sterven, dat is dan maar zo. We zien wat we willen zien.

Ik mag graag naar het grotere plaatje kijken. En als je dat doet dan zie je een oase in een desolate woestijn. Dan zie je een land dat zich in zestig jaar heeft gevormd van zandstrip tot toonaangevende natie op gebied van innovatie, industrie en farmacie. Een land dat per hoofd van de bevolking meer academici voortbrengt dan enig Europees land. Een land dat jaarlijks meer patentaanvragen indient dan de gehele Arabische wereld om haar heen in een heel decennium.

En dat alles ondanks laffe aanvallen vanuit diezelfde Arabische wereld. Aanvallen ingegeven door pure haat. Door pure irrationele Jodenhaat. Vanwege geen andere provocatie dan het Zijn van Israël. Inmiddels zijn de verschillen tussen het Israelische succes en het Arabische falen zo groot, dat geen mens meer gelooft dat Israël op een eerlijke manier aan haar welvaart is gekomen. Immers, alle mensen zijn gelijk en daarvan is hier geen sprake.

Oorzaken zijn dan snel gevonden. Israël blokkeert willens en wetens de opbouw van Gaza en de Westbank. De zogenaamde veiligheidsmuur en blokkades dienen helemaal niet om een oorlog zoals in ’67 te voorkomen, ze zijn er puur en alleen op gericht de Palestijnen hun levensgeluk te ontnemen. En Hamas, de proxy van alles wat fout is in de Arabische wereld, is er dan als de kippen bij om Westerse antropologiestudentes van ‘objectieve’ informatie te voorzien, waarbij ze voor het gemak zowel de slachtoffers als de plaatjes maakt. Na afloop mogen de maagdelijke hamashoertjes dan in ieder denkbaar praatprogramma uitgebreid van de schrik bekomen. Opnieuw een slag gewonnen.

De geschiedenis van het Midden-Oosten in ogenschouw nemend poneer ik twee stellingen. Ten eerste: Israël heeft in de afgelopen zestig jaar meer aan de vooruitgang van de mensheid bijgedragen dan al haar buurlanden in de afgelopen duizend jaar. Ten tweede: als de Arabische wereld morgen haar wapens neerlegt, dan is het overmorgen vrede. Als Israël hetzelfde doet, dan drijft het Joodse volk overmorgen in zee; conform Artikel 7 uit het handvest van Hamas.

In weerwil van alle bloedsprookjes, mediaverdraaiingen en aperte leugens zeg ik - heiden in hart en nieren – dan ook: toda raba Israel, heb dank.

Wednesday, June 2, 2010

Echt Nederlands?

De islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa lanceert een campagne om Hollandse eigenheimers duidelijk te maken dat de islamitische cultuur inmiddels écht Nederlands is. Cultuurcentrum de Balie wil samen met u onderzoeken of shariarechtbanken voor Nederland een toegevoegde waarde kunnen hebben, en Job Cohen verklaart PVV en VVD tot gevaar voor de Nederlandse rechtsorde.

Drie berichtjes die je schouderophalend of grompelend tot je neemt. Het zal wel, volgende pagina. Maar als je er vijf seconden langer over nadenkt en probeert te achterhalen wát nu precies dat knagende gevoel teweeg brengt, dan is er geen andere conclusie mogelijk dan dat het typisch Hollandse boerenverstand de afgelopen jaren vakkundig is verdoofd.

Hoe anders is het te verklaren dat je niet in een homerisch gelach uitbarst bij een campagne als die van Al Nisa? De naam alleen al. Al Nisa is echt Nederlands voor ‘de vrouwen’. Al Nisa houdt zich bezig met vrouwen en islam. Wat betekent het om naast moslim, ook Nederlandse te zijn? Inderdaad, in deze volgorde. Al Nisa geeft daarnaast bladen uit voor de Nederlandse jeugd met oerhollandse titels als ‘anti wa-anta’ (jij en jij / meisjes en jongens) en ‘as siraata’ (het pad).

Al Nisa is een religieus geïnspireerde organisatie. Alles draait om de islamitische identiteit. Hoe daarmee om te gaan en hoe die te behouden. Hoe te handelen als je zoontje of dochter vriendschap sluit met een niet-moslimkindje? Want, heilige schrik, het zal je gebeuren als moslima. Laat je net een haring ter grootte van een beekforel naar binnen glijden, sluit je kindje vriendschap met een niet-moslim.

Ik kan me half voorstellen dat je daar als streng-gelovige eerste generatie immigrant een probleem mee hebt. Voor de tweede en derde generatie kan ik het me het al een stuk minder voorstellen. Maar wat ik me helemaal niet kan voorstellen is dat ik dit als écht Nederlands moet zien. Tot de eerste helft van de vorige eeuw was religieuze segregatie misschien echt Nederlands, nu niet meer. Maar dan ook echt niet, daar helpt geen haring of zoute drop aan.

Cultuurcentrum de Balie maakt het nog bonter. In een uitbarsting van samaritaanse zelfhaat heeft hier de gedachte postgevat dat je al nisa kunt helpen integreren door ze hun grondrechten af te nemen. Oftewel, laten we onderzoeken of shariarechtbanken ook in Nederland een plaats verdienen. Goedgevoel professor Maurits Berger mag aftrappen.

Volgens Berger komt het shariarecht voor 95% overeen met het Nederlands recht. We hoeven ons dus geen zorgen te maken zegt de professor. Het DNA van professor Berger komt voor 98% overeen met dat van een chimpansee. Zou de sponsor van zijn leerstoel, de sultan van Oman, zich zorgen maken als zijn colleges ‘islam in de hedendaagse Westerse wereld’ in het vervolg door een aap gegeven werden?

Een van de redenen waarom orthodoxe mohammedanen shariarechtspraak prefereren boven Westerse rechtspraak heeft te maken met de positie van de vrouw binnen de islam. Die is anders. Die is zodanig anders dat ze islamitische landen verhindert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te ondertekenen. En dan hebben we het nog niet eens over de positie van homoseksuelen en niet-moslims binnen de sharia, want die hebben geen positie. Echt Nederlands?

Als we niet oppassen gaan we die kant wel op. Een congsi van snobisten, naïvisten en kwaadwillenden wil (ons doen) geloven dat intellectuele zelfkneveling een daad van emancipatie is. Dat een onsamenhangende middeleeuwse collectie van oorlogszuchtige, vrouwonvriendelijke, homofobe en ondemocratische wetteksten gelijkwaardig is aan de Nederlandse grondwet. En dat, wie daar vanuit een diepgevoelde liberale emotie tegen te hoop loopt, ‘aanschuurt’ tegen de Nederlandse rechtsstaat.

Dit laatste kregen de PVV en VVD vorige week van Cohen te horen. Hun kritische beschouwing van zijn gedroomde open-mind-and-borders maatschappij zou volgens de oud-burgemeester mensen uitsluiten. Hoe je precies mensen uitsluit die zich (nog) niet in Nederland bevinden, die geen woord Nederlands spreken en zélfs geen Nederlands paspoort hebben, vermeldde de leider van het nationaal ontvangstcomité helaas niet.

Maar dat hoeft ook niet. Want hij komt ermee weg. En wel om de doodeenvoudige reden dat zo’n beetje elke maatschappijkritische organisatie haar personeel van Bureau 3VK lijkt te betrekken (3x de Volkskrant). En omdat het gros van deze organisaties elkaar kent, helpt en zich laaft aan dezelfde subsidiestromen; hetzij direct, hetzij indirect. En omdat de gelijkgeschakelde media al dit hartverwarmende engagement liefdevol toonzetten en ieder dissident geluid als zijnde schril, vals en on-Nederlands vakkundig smoren.

Centrale thema’s hierbij: 1) misdeeld zijn mensen buiten hun schuld en dienen daarom ongevraagd geholpen te worden. Ook buiten Nederland. 2) Buitenlandse mensen met een kleurtje ontlenen hun identiteit aan religie en cultuur; beide elementen verdienen dan ook bescherming en respect. 3) De welvaart van de één gaat ten koste van de ander en dat is niet eerlijk. 4) Op al deze punten stond ‘het Westen’ tot voor kort aan de verkeerde kant van de morele streep. Maar dat gaan we nu met terugwerkende kracht rechtzetten.

De Balie, Al Nisa, Job Cohen, haring, aanschuren en sharia zijn smaken uit hetzelfde potje. Zijn variaties op een thema. Zonder veel moeite hadden ze ook in één bericht gepast. Want?

Cohen is baas van de PvdA en oud-burgemeester van PvdA-bolwerk Amsterdam. Amsterdam steekt ieder jaar veel geld in cultuurcentrum De Balie, want cultuur. De Balie organiseert samen met ‘armoedebestrijder’ Oxfam Novib het sharia-proefproces. Deze eerste kennismaking vindt plaats in het kader van ‘Justice for All’, één van de vele Oxfam Novib programma’s die mogelijk worden mogelijk gemaakt dankzij de royale subsidie die directrice Karimi (GroenLinks) hiertoe jaarlijks van de Nederlandse overheid ontvangt.

Een deel van de ontvangen gelden sluist Oxfam Novib door naar bevriende organisaties die – om wat voor reden dan ook - geen overheidssteun genieten. Bijvoorbeeld naar ‘Nederland Bekent Kleur’ (NBK). NBK afficheert zich als antiracisme platform en houdt zich boven alles bezig met het achtervolgen van de PVV. Want de PVV is racistisch. Volgelingen van de islam hebben immers vaak een kleurtje. NBK staat dan ook volledig achter Cohens inzicht dat de PVV aanschuurt tegen de Nederlandse rechtsorde.

En als dank voor zoveel positieve aandacht voor het islamitisch gedachtegoed, mag Nederland Bekent Kleur haar antiracisme petities op de site van vrouwenorganisatie Al Nisa plaatsen. Einde bericht. Ons kent ons, de circel is rond en we denken er allemaal hetzelfde over. Maar of dit nu écht Nederlands is? Ik hou het voorlopig op écht links.

Gratis web site teller.