Thursday, July 16, 2009

UNHRC, Raad van Hoeders

Minister Hirsch Ballin moest deze week voor de Raad van Hoeders verschijnen om verantwoording af te leggen inzake de mensenrechtensituatie in Nederland. Setting was de UN Human Rights Commission in Geneve en op de agenda stonden vrouwenrechten en het Nederlandse euthanasiebeleid.

Het was de UNHRC ter ore gekomen dat er in Nederland een partij bestaat (de SGP) die van rijkswege subsidie ontvangt terwijl die partij uit religieuze overwegingen vrouwelijke bestuursleden weigert. En dat kan natuurlijk niet. Maar waar de UNHRC de euvele moed vandaan haalt Hirsch Ballin ter verantwoording te roepen omdat één van de twee SGP-zetels in het 150 zetels tellende Nederlandse parlement mogelijk door een vrouw bezet had kunnen worden, ontgaat mij ten enenmale.

De Mensenrechten commissie van de VN is namelijk dezelfde commissie die jaar in jaar uit de petitie ‘Combating the Defamation of Religions’ goedkeurt en aanbeveelt bij haar leden. Een petitie, ingebracht door de Organisation of the Islamic Conference (OIC), die voorstelt religiekritiek als schending van de mensenrechten aan te merken. En dat terwijl religiekritiek nu juist een mensenrecht is.

Zo niet voor de OIC. Want de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de oorspronkelijke basis van de UNHRC, wordt door de islamitische landen verworpen. Immers, de verklaring uit 1948 is “a Western secular concept of Judeo-Christian origin and thereby incompatible with the sacred Islamic shari’a”. In plaats daarvan houdt men vast aan de eigen mensenrechtenverklaring die in 1990 werd opgesteld in Caïro. In deze verklaring zijn alle rechten, en met name de vrouwenrechten, ondergeschikt aan de universele rechtsgeldigheid van de sharia. En daarmee is het SGP standpunt, hoe verwerpelijk ook, niet meer dan een zwak aftreksel van hetgeen de commissie zélf ieder jaar onderschrijft. Waarom dan Hirsch Ballin ter verantwoording geroepen?

Mogelijk dat de indienster (Roemenië) nog niet helemaal doorheeft hoe de vork in de steel zit. En jammergenoeg kan ze daar binnen de UNHRC ook geen kritische vragen over stellen want dat valt volgens de OIC-landen nu juist onder de noemer ‘defamation of religon(s)’, net als het ter vergadering citeren uit de koran overigens.

Maar niet alleen Roemenië maakte zich zorgen om Nederland, ook in Groot-Britannië bestond enige onrust. Zo wilde het land met de meeste sharia-rechtbanken van Europa bij monde van ‘legal advisor’ Nigel Rodney van de Minister weten of wel alles in het werk gesteld werd om het stervenden zo moeilijk mogelijk te maken. Ja, hij wist dat er naast de uitdrukkelijke wens van een wilsbekwame patiënt ook een verklaring van twee onafhankelijke doktoren nodig is, en dat elk geval achteraf nog eens door een medische commissie beoordeeld wordt, maar, of die commissie dan niet vooraf kon.

Nigel Rodney, lid van een VN commissie die de Deense cartoons veroordeelde maar de genocide in Soedan liet passeren, díe Nigel Rodney wilde weten of vrijwillige euthanasie in Nederland niet aan strengere regels gebonden zou moeten worden. We leven immers in een beschaafde wereld en misstanden moeten te allen tijde voorkomen worden. Het doet een beetje denken aan een politieagent die fietsverlichting controleert terwijl er achter zijn rug een supermarkt overvallen wordt.

Maar Hirsch Ballin beantwoordde de vragen. Hij verdedigde waar hij tegen was, ontkrachtte waar hij voor was en deed zulks met de professionaliteit van iemand die weet hoe je zaken door een commissie loodst. En na afloop ging ieder zijns weegs in de rotsvaste overtuiging dat het de VN is die de mensheid bindt, vertegenwoordigt en op het rechte pad houdt.

Friday, July 10, 2009

Oom Piet vd Ambacht

Daaaag lieve jongen, kom es hier. Kom es bij je ome Piet zitten. Jij hebt het moeilijk hè? Ik zie het aan je ogen. Ik zie aan die prachtige bruine kijkers van je dat jij het moeilijk hebt. Maar maak je geen zorgen hoor. Oom Piet gaat jou verheffen. Ome Piet van de Ambacht gaat jou emanciperen en verheffen. Vooruit, kom es lekker op m’n schoot zitten dan zullen we jou eens flink opstoten in de vaart der volkeren.

Zeg, vertel eens aan je ome Piet, hoelang woon jij nu al in dit kouwe landje? Dat was zeker wel wennen voor je, zo uit de warmte die akelige regen in. Oh, ben je hier geboren? Ach jee, ik begrijp het. Dat maakt het natuurlijk extra moeilijk voor je. Want aan de buitenkant kun je niet zien dat je hier geboren bent. Dat zet jou eigenlijk gelijk al op achterstand, arme jongen. Maar maak je geen zorgen, ome Piet zal jou bij de hand nemen.


Op welke school zit je? Tjonge, wat een mooie naam voor een school, Ibn Ghaldoun. Oom Piet zat vroeger op de Groen van Prinsterer school maar ik vind Ghaldoun veel mooier klinken. Gek he, maar ik vind buitenlandse namen altijd veel mooier klinken. Nederlandse namen zijn zo hard, zo patriottistisch. Krijg ik altijd iets van “is het hier oorlog of zo”? Nee, wees maar niet bang, zolang ik er iets over te zeggen heb wordt het hier geen oorlog. Daar zullen we jou voor afschermen. Onthoud dat goed, oom Piet zal jou afschermen en emanciperen, dat beloof ik.


En heeft zo’n knappe jongen als jij al een vriendinnetje? Wat zeg je, verloofd al? Jemig, jij boft maar met zo’n pappa en mamma. Hebben ze voor jou een lief meisje uitgezocht! Nou, ik geef ze geen ongelijk hoor, want als je die meiden hier af en toe tekeer hoort gaan dan vraag je je wel eens af waar dat heen moet. Ik had het er laatst nog met meneer Rouvoet over. Nee, wees maar blij, met een nichtje weet je tenminste wat je in huis haalt.


En maak je over dat gemengde inburgeren maar geen zorgen; dat waait wel weer over, zul je zien. Dat is enkel om die fundamentalistische witte meneren tevreden te stellen. Helaas is niet iedereen zo pragmatisch en kosmopolitisch als je ome Piet. Sommige Nederlanders zijn bang dat ze iedere dag couscous moeten eten en op vrijdag naar de moskee. Ja, vraag me niet waarom, ik begrijp het ook niet. We sturen toch ook niemand naar Spakenburg? Nee, doe jij nou maar gewoon je ding, er is hier plaats genoeg voor alle culturen. En trek je niets aan van die blonde meneer, dat is een populistische onruststoker die we heel scherp in de gaten gaan houden.


Net als al die nare tekenaars en schrijvers trouwens. Die proberen over jullie ruggen succes te krijgen; en dat alleen maar omdat jullie een kleurtje hebben. Nou, dat hebben we in Europa al eerder bij de hand gehad en ik hoef je niet te vertellen wat daarvan kwam. Heel goed dat de rechter zich er nu mee bemoeit. Kan ie gelijk die akelige jongens van de Telegraaf eens vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Dat de elite gewoon het beste met het volk voor heeft en dat persvrijheid niet hetzelfde is als het gezag ondermijnen. Ze weten niet eens hoe je dat spelt, gezag. Zie je, soms moet de elite in opstand komen en het volk corrigeren.


Maar bij jullie hoeft dat niet he? Jullie voelen gezagsverhoudingen heel goed aan. Soms denk ik wel eens dat dat vanwege je cultuur komt. Die is zo mooi duidelijk. Dit moet je doen, dat moet je laten. Ja, ik ben geen deskundige of zo, dus verwacht van mij geen analyse maar ik voel wel dat de vrijblijvendheid hier in Nederland te ver is doorgeschoten. En het rare is, dat merk je pas als iemand je erop wijst. Dan besef je dat de spreekwoordelijke Hollandse tolerantie gewoon verdwenen is. Vreselijk!


Maar voor oom Piet zijn alle culturen gelijk, net als alle mensen. En als ik eerlijk ben, als je in mijn hart zou kunnen kijken, dan schaam ik mij heus een beetje voor Nederland. Als je ziet wat er in het verleden allemaal is gebeurd dan ben ik daar niet trots op. Ik bedoel maar: VOC, handel, slavernij, kolonialisme, daar wordt een mens niet vrolijk van. Ik vind het een goede zaak dat iemand daar eens wat van zegt. Hoe zei die mevrouw in Curaçao dat ook al weer, “toen was het halen, nu is het brengen”. Zo is het maar net. En doe er ook nog maar wat rente bij zeg ik dan, dat hebben die lui onderhand wel verdiend.


Bovendien is het niet alsof jullie ooit een eerlijke kans hebben gekregen. En nog steeds niet. Zo’n verleden blijft je gewoon achtervolgen, maakt niet uit hoe lang het geleden is. Daar sta je mee op en daar ga je mee naar bed. Dat hang je niet even aan de kapstok zoals een oude jas. Daarom moeten wij hier in het Westen niet denken dat we jullie lijden kunnen afkopen met een slavernijmonument, met ontwikkelingshulp of een moskee. Bah, onpasselijk wordt ome Piet daarvan. Sommige zaken laten zich niet in geld uitdrukken, die kun je alleen met je hart afbetalen.


Daarom ben ik ook zo blij dat ik kan helpen om jullie cultuur te laten aarden. Om jullie te helpen je tent op te zetten so to speak. En tegenwoordig mag je dat eigenlijk niet meer zeggen, maar Piet ziet jouw cultuur wel degelijk als een verrijking. Ja toch? We hebben het toevallig wel over veertien eeuwen traditie die binnenmarcheren. Dat wuif je niet even weg door heel hard ‘Verlichting’ of ‘democratie’ te roepen. Laat me niet lachen.


Om die reden vond ik de insteek van Harry Veenendaal in de Volkskrant ook zo verfrissend. Harry, die jurist is, zegt over de invoering van de sharia in Nederland: “Het behoud van dergelijke folkloristische cultureel-religieuze rechtssystemen zonder privaatrechtelijk effect valt bovendien toe te juichen. Het vormt geen bedreiging voor de rechtsstaat en is belangrijk voor behoud van de cultureel-religieuze identiteit van gelovigen”.


En neem van mij aan, Harry weet waar hij het over heeft. Als Harry zegt dat de sharia geen bedreiging is, dan is de sharia geen bedreiging. En bovendien, het gaat toch allemaal op basis van vrijwilligheid? Kijk maar naar Engeland, daar zijn ze reuze populair die rechtbanken. En dat zou heus niet zo zijn als mensen er aan de haren heengesleept werden. We leven toch zeker niet meer in de steentijd? En kijk ook eens naar de katholieken. Die hebben al eeuwen hun eigen kerkrecht en daar hoor je nooit iemand over. Ik zeg, dan moet je consequent zijn en dat ook verbieden. Want geloof is geloof, ja toch?


Folklore en traditie, dat is wat we nodig hebben. Daarmee bind je mensen en dat is belangrijk, mensen binden. Dat is ook het motto van ome Piet, samen leven, samen werken, samen binden. Een beetje minder ‘ik’ en een beetje meer ‘wij’. Heeft mevrouw Vogelaar in haar dagen ook vaak gezegd, dat wij een hoop konden leren van jullie wij-gevoel. En zo is het maar net. Want hoe kun je mensen nou verheffen als iedereen maar een beetje zijn eigen ding gaat lopen doen? Als iedereen maar wat door elkaar roept, en doet, en niet luistert?


Nee, Piet van de Ambacht wil graag emanciperen en verheffen maar dan moet je wel stil blijven zitten; niet denken van dat fiks ik zelf wel even want dat lukt niet. Begrijp je? Als je gewoon zegt wat eraan scheelt dan kan ik daar wat mee, zo zit ik in elkaar, zo zit emancipatie in elkaar. En dat geldt niet alleen voor jou maar voor iedereen. Want daar draait het om, om iedereen en allemaal. Daarom kunnen wij het ook zo goed samen vinden, want bij jullie draait het ook om jullie allemaal, toch?


Laten we samen optrekken tegen al die mensen die ons uit elkaar willen drijven. Laten we luisteren naar iemand als Thomas von der Dunk die tegen al die racistische PVV-stemmers durft te zeggen: “U zeikt! U bent het probleem. En nu is het uit met uw gezeur”. Kijk zo los je dat op, dat zijn argumenten die ook voor fascisten te begrijpen zijn. Meneer von der Dunk heeft er dan ook voor gestudeerd.


Maar academisch of niet, gelijk heeft ‘ie. Dit soort mensen stond in het verleden vooraan om handel te drijven en slaven te kopen, en nu verdommen ze het om schuld te belijden. En de meest bizarre argumenten worden daarbij van stal gehaald. “Hun religie gaat onze cultuur vernietigen”. Ja hoor, tuurlijk. Alsof jullie religie iets anders is dan hun christendom. Voorlopig heeft oom Piet meer last gehad van de Jezuïten dan van de Mohammedanen kan ik je verzekeren.


Het probleem met dit soort mensen is dat ze geen schuldgevoel hebben. Dat ze weglopen voor de daden van hun voorouders. Ik zeg, onze voorouders hebben ons met deze erfzonde belast en wij moeten onszelf daarvan verlossen. Door jou te verheffen, door ontwikkelingshulp te geven en door CO2-recuctie. Voor mij is dat een kwestie van fatsoen, je moet niet alles willen rationaliseren. Zo, en dan ga ik nu een lekker bakkie thee inschenken. Moet ik voor jou ook wat meenemen?

Gratis web site teller.