Wednesday, June 2, 2010

Echt Nederlands?

De islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa lanceert een campagne om Hollandse eigenheimers duidelijk te maken dat de islamitische cultuur inmiddels écht Nederlands is. Cultuurcentrum de Balie wil samen met u onderzoeken of shariarechtbanken voor Nederland een toegevoegde waarde kunnen hebben, en Job Cohen verklaart PVV en VVD tot gevaar voor de Nederlandse rechtsorde.

Drie berichtjes die je schouderophalend of grompelend tot je neemt. Het zal wel, volgende pagina. Maar als je er vijf seconden langer over nadenkt en probeert te achterhalen wát nu precies dat knagende gevoel teweeg brengt, dan is er geen andere conclusie mogelijk dan dat het typisch Hollandse boerenverstand de afgelopen jaren vakkundig is verdoofd.

Hoe anders is het te verklaren dat je niet in een homerisch gelach uitbarst bij een campagne als die van Al Nisa? De naam alleen al. Al Nisa is echt Nederlands voor ‘de vrouwen’. Al Nisa houdt zich bezig met vrouwen en islam. Wat betekent het om naast moslim, ook Nederlandse te zijn? Inderdaad, in deze volgorde. Al Nisa geeft daarnaast bladen uit voor de Nederlandse jeugd met oerhollandse titels als ‘anti wa-anta’ (jij en jij / meisjes en jongens) en ‘as siraata’ (het pad).

Al Nisa is een religieus geïnspireerde organisatie. Alles draait om de islamitische identiteit. Hoe daarmee om te gaan en hoe die te behouden. Hoe te handelen als je zoontje of dochter vriendschap sluit met een niet-moslimkindje? Want, heilige schrik, het zal je gebeuren als moslima. Laat je net een haring ter grootte van een beekforel naar binnen glijden, sluit je kindje vriendschap met een niet-moslim.

Ik kan me half voorstellen dat je daar als streng-gelovige eerste generatie immigrant een probleem mee hebt. Voor de tweede en derde generatie kan ik het me het al een stuk minder voorstellen. Maar wat ik me helemaal niet kan voorstellen is dat ik dit als écht Nederlands moet zien. Tot de eerste helft van de vorige eeuw was religieuze segregatie misschien echt Nederlands, nu niet meer. Maar dan ook echt niet, daar helpt geen haring of zoute drop aan.

Cultuurcentrum de Balie maakt het nog bonter. In een uitbarsting van samaritaanse zelfhaat heeft hier de gedachte postgevat dat je al nisa kunt helpen integreren door ze hun grondrechten af te nemen. Oftewel, laten we onderzoeken of shariarechtbanken ook in Nederland een plaats verdienen. Goedgevoel professor Maurits Berger mag aftrappen.

Volgens Berger komt het shariarecht voor 95% overeen met het Nederlands recht. We hoeven ons dus geen zorgen te maken zegt de professor. Het DNA van professor Berger komt voor 98% overeen met dat van een chimpansee. Zou de sponsor van zijn leerstoel, de sultan van Oman, zich zorgen maken als zijn colleges ‘islam in de hedendaagse Westerse wereld’ in het vervolg door een aap gegeven werden?

Een van de redenen waarom orthodoxe mohammedanen shariarechtspraak prefereren boven Westerse rechtspraak heeft te maken met de positie van de vrouw binnen de islam. Die is anders. Die is zodanig anders dat ze islamitische landen verhindert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te ondertekenen. En dan hebben we het nog niet eens over de positie van homoseksuelen en niet-moslims binnen de sharia, want die hebben geen positie. Echt Nederlands?

Als we niet oppassen gaan we die kant wel op. Een congsi van snobisten, naïvisten en kwaadwillenden wil (ons doen) geloven dat intellectuele zelfkneveling een daad van emancipatie is. Dat een onsamenhangende middeleeuwse collectie van oorlogszuchtige, vrouwonvriendelijke, homofobe en ondemocratische wetteksten gelijkwaardig is aan de Nederlandse grondwet. En dat, wie daar vanuit een diepgevoelde liberale emotie tegen te hoop loopt, ‘aanschuurt’ tegen de Nederlandse rechtsstaat.

Dit laatste kregen de PVV en VVD vorige week van Cohen te horen. Hun kritische beschouwing van zijn gedroomde open-mind-and-borders maatschappij zou volgens de oud-burgemeester mensen uitsluiten. Hoe je precies mensen uitsluit die zich (nog) niet in Nederland bevinden, die geen woord Nederlands spreken en zélfs geen Nederlands paspoort hebben, vermeldde de leider van het nationaal ontvangstcomité helaas niet.

Maar dat hoeft ook niet. Want hij komt ermee weg. En wel om de doodeenvoudige reden dat zo’n beetje elke maatschappijkritische organisatie haar personeel van Bureau 3VK lijkt te betrekken (3x de Volkskrant). En omdat het gros van deze organisaties elkaar kent, helpt en zich laaft aan dezelfde subsidiestromen; hetzij direct, hetzij indirect. En omdat de gelijkgeschakelde media al dit hartverwarmende engagement liefdevol toonzetten en ieder dissident geluid als zijnde schril, vals en on-Nederlands vakkundig smoren.

Centrale thema’s hierbij: 1) misdeeld zijn mensen buiten hun schuld en dienen daarom ongevraagd geholpen te worden. Ook buiten Nederland. 2) Buitenlandse mensen met een kleurtje ontlenen hun identiteit aan religie en cultuur; beide elementen verdienen dan ook bescherming en respect. 3) De welvaart van de één gaat ten koste van de ander en dat is niet eerlijk. 4) Op al deze punten stond ‘het Westen’ tot voor kort aan de verkeerde kant van de morele streep. Maar dat gaan we nu met terugwerkende kracht rechtzetten.

De Balie, Al Nisa, Job Cohen, haring, aanschuren en sharia zijn smaken uit hetzelfde potje. Zijn variaties op een thema. Zonder veel moeite hadden ze ook in één bericht gepast. Want?

Cohen is baas van de PvdA en oud-burgemeester van PvdA-bolwerk Amsterdam. Amsterdam steekt ieder jaar veel geld in cultuurcentrum De Balie, want cultuur. De Balie organiseert samen met ‘armoedebestrijder’ Oxfam Novib het sharia-proefproces. Deze eerste kennismaking vindt plaats in het kader van ‘Justice for All’, één van de vele Oxfam Novib programma’s die mogelijk worden mogelijk gemaakt dankzij de royale subsidie die directrice Karimi (GroenLinks) hiertoe jaarlijks van de Nederlandse overheid ontvangt.

Een deel van de ontvangen gelden sluist Oxfam Novib door naar bevriende organisaties die – om wat voor reden dan ook - geen overheidssteun genieten. Bijvoorbeeld naar ‘Nederland Bekent Kleur’ (NBK). NBK afficheert zich als antiracisme platform en houdt zich boven alles bezig met het achtervolgen van de PVV. Want de PVV is racistisch. Volgelingen van de islam hebben immers vaak een kleurtje. NBK staat dan ook volledig achter Cohens inzicht dat de PVV aanschuurt tegen de Nederlandse rechtsorde.

En als dank voor zoveel positieve aandacht voor het islamitisch gedachtegoed, mag Nederland Bekent Kleur haar antiracisme petities op de site van vrouwenorganisatie Al Nisa plaatsen. Einde bericht. Ons kent ons, de circel is rond en we denken er allemaal hetzelfde over. Maar of dit nu écht Nederlands is? Ik hou het voorlopig op écht links.

1 comment:

  1. An Nisa is niet alleen maar religieus ge-inspireerd, het is zelfs regelrecht vanuit de islam opgezet. Waarom zou het anders toevallig net de arabische naam van het vierde koranboek zijn? Toeval? Nee, dat zou te ver gezocht zijn, marokkanen en turken geven hun emancipatoire clubjes en verenigingen altijd arabische namen, dat spreekt voor zich.

    In dat prachtboek zijn overigens dingen te lezen als (over de erfenis) : "Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen" (4:11) en "Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden" (4:34). Er zijn nog veel fraaiere voorbeelden in dit prachtige koranboek te vinden maar dat laat ik verder liever aan de lezer, als een nuttige oefening "zelf koran lezen", zeg maar. En aan de dames van deze emancipatoire beweging natuurlijk. Zet ze op meiden!

    ReplyDelete

Gratis web site teller.