Saturday, December 29, 2007

GroenLinks wil vuurwerkverbod

"De vuurwerktraditie is niet meer van deze tijd" zei Arno Bonte, raadslid voor de GroenLinks-fractie in Rotterdam vrijdag in het AD. Hij wil daarom vanaf 2008 een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren.

Het gebruik om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken is vrij recent en dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw. The roaring sixties, waarin hippe en progressieve mensen op zoek gingen naar nieuwe, niet door staat of kerk besmette tradities. Er werd gedanst rondom de meiboom en de druïden van Stonehenge werden in ere hersteld. Ook het Germaanse gebruik om de boze geesten van het oude jaar met harde geluiden te verjagen pastte in dit heidense-rituelen rijtje.


Pastte, want volgens GroenLinks is vuurwerk dus niet langer van deze tijd. Deze tijd immers kent nieuwe tradities, moderne tradities, zoals hoofddoek, offerfeest, eerwraak en besnijdenis. Tradities die ons respect verdienen en daarbij voorkomen dat er "elk jaar veel slachtoffers vallen". Bonte refereert hier aan de 960 mensen die zich in het 'topjaar' 2007 onder medische behandeling hebben moeten stellen. Aan de 730.000 slachtoffers die jaarlijks ten gevolge van huishoudelijke ongevallen bij de dokter of in het ziekenhuis belanden is voor GroenLinks kennelijk geen eer te behalen.


En dat is logisch natuurlijk want behalve dat vuurwerk niet van deze tijd is en veel slachtoffers maakt "is ook de milieuverontreiniging enorm. In het eerste uur van het nieuwe jaar is de luchtverontreiniging net zo groot als normaal in een hele week bij elkaar" stelt Bonte. Keiharde cijfers, alleen wordt niet helemaal duidelijk waar ze vandaan komen. Het rijksinstituut voor milieuhygiëne (RIVM) en de milieudienst Rijnmond (DCMR) publiceren regelmatig cijfers over de hoeveelheid fijn stof in de lucht, DCMR zelfs dagelijks.


Hieruit blijkt dat tot twee uur na de jaarwisseling de hoeveelheid fijn stof zeer ruim boven het daggemiddelde ligt, maar daarna is de lucht weer 'schoon'. Voor de goede orde: het gaat hier niet om CO2, zeespiegelstijging of smeltende ijskappen, het gaat om fijn stof. Bijzonder vervelend voor astmapatiënten, but Al Gore doesn't give a shit. Waar gaat het GroenLinks dan wel om? Waartoe wordt deze slachtoffer-eisende fijnstofwolk opgeworpen? Het gaat GroenLinks met haar voorstel wel degelijk om tradities al betreft het hier niet de oude volksgebruiken. Het gaat GroenLinks om de links-politieke tradities van maakbaarheid, controle en nivellering.


Na het verbod staat Arno Bonte namelijk een wereld voor ogen waarin "het aftroeven van de buurman met een net iets grotere vuurpijl tot het verleden zal behoren". Iedereen is gelijk en daarom heeft ook iedereen, onafhankelijk van inkomen of afkomst, evenveel plezier. Van staatswege georganiseerd vuurwerk mag daarom van Bonte wel, hoog op de Erasmusbrug bijvoorbeeld. "Dan wordt het ook aangenamer om de buren op straat een goed nieuwjaar te wensen". Want hoe zei Femke dat ook alweer? "GroenLinks wil mogelijk maken dat mensen naar elkaar toe groeien", en daar past natuurlijk geen particulier vuurwerk bij; dat zou maar polariseren en het wij-zij denken in de hand werken.


Ik wens iedereen een knallend 2008 en moge uw vuurpijl volgend jaar nog weer net iets groter zijn!

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.