Wednesday, December 12, 2007

School met den Bijbel

CDA, Christen Unie en PvdA zijn van mening dat het godsdienstonderwijs weer terug moet keren op de openbare scholen. Zij zullen de regering vragen hiertoe in de komende kabinetsperiode 10 miljoen euro vrij te maken.

Margot Kranenveldt (PvdA) en Jan Jacob van Dijke (CDA), altijd met de vinger aan de pols van de samenleving, hebben namelijk signalen opgevangen dat veel ouders met een religieuze levensbeschouwing hieraan behoefte zouden hebben. Een behoefte waarin het nimmer zelfbaatzuchtige CDA graag wil voorzien. Dat er ook ouders zijn die hun kinderen naar een openbare school sturen omdat ze hen juist willen vrijwaren van catechismus en hadith doet voor CDA, CU en PvdA kennelijk niet ter zake. Kinderzieltjes dienen gered te worden.

Zelf zou ik denken dat wanneer je als ouder belang hecht aan een religieuze opvoeding je je kinderen naar een artikel 23 school stuurt. Een Islamitische school, of een school met den Bijbel. En mochten deze te ver uit de route liggen (of je bent gewoonweg te belazerd om naar het volgende dorp te rijden), dan is daar altijd nog de dorpskerk voor bijbelles of de buurtmoskee voor koranonderricht.

Maar kennelijk gaat dit de ouders die nu het signaal afgeven iets te ver, liever zien ze dat er op hun openbare school ‘iets aan gedaan wordt’. Je weet maar nooit waar het goed voor is. Blaise Pascal indachtig redeneren zij: "als je niet gelooft en Hij is er wel, dan kom je in de hel. Is Hij er niet en geloofde je wel, dan was het lood om oud ijzer en verlies je niks". En bij dit soort uitgesproken standpunten ruiken de zendelingen van het CDA en de Christen Unie natuurlijk hun kans; waar twijfel, daar bekering.

Waar deze zeloten echter keer op keer aan voorbijgaan is het feit dat er ook mensen zijn die zélf hun verantwoordelijkheid durven nemen. Mensen die geen god nodig hebben om rechtvaardig te leven. Mensen die voldoende moreel besef hebben om hun kinderen op te voeden zonder hemel of hel op de achterhand. Maar hun mening telt niet. Atheïsten zijn geen volwaardige mensen en dienen ongevraagd 'geholpen' te worden bij het opvoeden van hun kinderen.

En als God eenmaal zijn zompige poten in het klaslokaal van de 4 tot 12-jarigen heeft gezet, wat dan? Dan zal Hij verbolgen zijn als juf vertelt dat de dino's al miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven. Dan zal Hij zich roeren als ter sprake komt dat mens en aap een gemeenschappelijke voorouder hebben. Dan zal God's klassenvertegenwoordiger opstaan en zeggen: "is het niet beter als we de kinderen hier pas mee confronteren als ze op de middelbare school zitten, dan kunnen ze zelf uitmaken wat ze willen geloven"?

"Breng mij een knaap van zeven en ik geef hem als priester terug" zegt de Jezuïet. Het is een evolutionair gegeven dat kinderen In de leeftijd van 4 tot 12 zeer ontvankelijk zijn voor antwoorden op vragen over 'hoe de wereld in elkaar zit'. Dit is de leeftijd waarop de vroege mens kennis moest opdoen over groepsverbanden, de groepscultuur en zijn of haar plaats hierin. Wat kinderen in deze leeftijd aan visies opdoen, dragen ze levenslang met zich mee. Ze zullen veel moeite moeten doen, en bovenal kennis moeten vergaren om zo'n beeld later weer van zich af te schudden. De meesten doen deze kennis echter niet meer op.

Vier tot twaalf is ook de leeftijd waarop het kind aangewezen autoriteiten respecteert en volgt. Als mama zegt "niet bij de krokodillen komen" dan doe je dat niet, het verhoogt je kans op nageslacht. Als de godsdienstleraar zegt "Jezus werd uit een maagd geboren" dan stel je geen vragen.

Kinderen in deze leeftijd zouden verre gehouden moeten worden van welke godsdienstige doctrine dan ook. Scholen zouden zich moeten beperken tot het verstrekken van objectieve informatie, en al helemaal de openbare scholen waar weldenkende ouders hun kroost veilig wanen. We leren de kinderen toch ook niet meer dat de zon om de aarde draait of dat God het laat regenen via een luikje achter de sterren? Laten we dan ook eens ophouden ze te indoctrineren met bizarre wijsheden uit datzelfde boek.

Met 10 miljoen euro kan de waarachtig gelovige tienduizenden onschuldige kinderzielen voor het leven tekenen. Ik wil mijn kinderen hiertegen beschermen door ze neutraal, openbaar onderwijs te laten volgen. Religie is een zaak voor boven de achttien, kinderen dienen hiervan gevrijwaard te blijven.

1 comment:

Gratis web site teller.