Wednesday, December 24, 2008

Lebensraum-sodomie

The above cartoon comes from Ed Krebs' site, a must-go for ye all

Zo nu en dan moet het er even uit, dan zijn gods vindingrijke padvindertjes weer net iets te ver het wereldlijke lebensraum binnengedrongen om tegen dingen te plassen die er echt toe doen. Zoals onderwijs, zoals maatschappij-inrichting, zoals het recht om als homo een relatie aan te gaan.

Deze week verraste paus B16 ons weer eens met zijn frisse kijk op wereldlijke zaken. God schiep de mens en dus ook de homo's. Met de geaardheid op zich is volgens gods spreekbuis dan ook niets mis maar met homoseksualiteit, het met zonder broek aan dingen doen, des te meer. Dan ga je in tegen de intrinsieke aard van gods schepping, dan "doe je afbreuk aan gods werk". Homo zijn is één, homo doen is twee. Het is een mening.

Zelf heb ik ook een mening. Namelijk dat dit soort lebensraum-sodimiserende uitspraken komende uit de mond van de voorganger van één miljard gelovigen een misdaad tegen de menselijkheid zijn. Dat ze homo-haat en potenrammen legitimeren. Dat ze 300 miljoen mensen wegezetten als geperverteerde paria's die om verlossing moeten bidden. "Het regenwoud moet worden gered van de ondergang, maar net zo belangrijk is dat de mensheid wordt gered van homo- en transseksueel gedrag" zegt het hoofd van deze kinderneukende travestietenbrigade.

En om dit soort waanzin ook in de toekomst bespreekbaar te houden dient kindermishandeling geïnstitutionaliseerd te blijven en vooral ook breed gedragen te worden. Het hersenspoelen van jonge zieltjes dienen we derhalve niet te beperken tot artikel 23 scholen nee, ook het openbaar onderwijs moet een steentje bijdragen. Marcouch, de man die op kosten van de Amsterdamse gemeenschap zijn grote voorbeeld en doodvonnisser El Qaradawi naar Nederland wilde halen, heeft het voor elkaar gekregen dat Amsterdamse jongens en meisjes deze inspirerende levenslessen voortaan gewoon in het vertrouwde klaslokaal tot zich kunnen nemen.

Ook de door staatssecretaris Dijksma zwaar bekritiseerde 'koepel van islamitische schoolbesturen' ISBO, weet precies hoe de vlag er in Nederland bij hangt. Dus uit haar mond geen mea culpa maar wel een plan van aanpak. "Reizen naar Mekka dienen een educatief doel" lezen we hierin. Dat het Ministerie de subsidie terugvordert is dan ook geheel ten onrechte. Het schoolbestuur dient voeling te houden met de roots van het islamitisch onderwijs en die liggen in Mekka. Geen speld tussen te krijgen lijkt mij.

Ook het begrip democratie heeft het ISBO inmiddels onder de knie gekregen. Daarom stelt zij dat "als op zwarte scholen de islamitische ouders in de meerderheid zijn, zij ervoor moeten kunnen kiezen dat een school islamitisch wordt". Dat wordt dan wel even schrikken worden voor de niet-islamitische ouders, die laatste nieuwsbrief: "In naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle, Assalaamalaikoem....".

En voor hen die gods woord op school hebben moeten missen zijn er de vliegende Jezusbrigades. Deze dagen lijkt het erop alsof de wegen van evangeliserend Nederland bij mij in de straat samenkomen. Alleen al deze maand trof ik drie(!) keer een wachttoren-ventend duo aan de deur. "Wist u dat veel wetenschappers twijfelen aan de evolutietheorie?". Na drie keer is de lol ook van die discussie wel af. Ik doe het nu alleen nog als ze hun kindertjes meeslepen. Het zaadje van de twijfel planten, wie weet groeit er wat moois uit.

Maar de Jehova's in de buurt hebben concurrentie gekregen. Eind november stonden er twee giechelende en volstrekt onverstaanbare Chinese meisjes tegenover me. Ze kwamen (in het Engels) uitleggen wat de plaats van Maria in het universum was met behulp van geplastificeerde schemakaarten. Ik begreep er geen ruk en verstond er geen reet van. Evenzogoed weer twee minuten van mijn leven in het teken van god. Waarom is het toch dat een ieder die verkondigt zo strontgelukkig te zijn in het aangezicht van de heer te mogen verkeren, mij in dat geluk wil meeslepen?

Waarom is het dat mensen die van mij op zondag in de kerk mogen zitten - zo vaak als ze willen zelfs, met alle geweld de zondagsluiting willen herinvoeren? Het is niet alsof het winkelend publiek overlast in de kerk veroorzaakt. Nee dat klopt, zegt de ChristenUnie voorzitter alhier, maar het is onze mening: "wij staan voor gemeenschappelijke rustmomenten". En daarom Jaap, mag jij geen boodschappen doen op zondag! Onze god is toevallig wel even belangrijker dan jouw boodschappen. Belangrijker ook dan het neutrale karakter van het publieke domein, of de scheiding van kerk en staat, daar heb je je maar naar te schikken, dat staat in de wet.

God is belangrijker dan mensenrechten en individueel geluk. God moet en god zal. Op school, op TV, aan de deur, overal wordt met almachtigen geleurd. De volgelingen van Jezus zijn in duizenden denominaties uiteengevallen maar aan elk van hen is de unieke Waarheid geopenbaard. En al die huftertjes moet ik aanhoren en tolereren. Moet ik rekening mee houden. Rekening houden met hún visie op homoseksualiteit, hún visie op borstkanker, hún visie op vrouwenrechten.

En waarom? Omdat alleen als ik geloof wat zij geloven, als ik doe wat zij doen, hun god tot leven komt. Een stille belijdenis volstaat de gelovige niet. De gelovige ziet zijn god alleen bevestigd in mijn gedrag. Alleen als de gehele gemeenschap zich naar zijn openingstijden schikt staat de Heer waarlijk op. Wie is hier nou de ongelovige?

De PvdA is bij monde van Lilianne Ploumen deze week van haar geloof gevallen: tolerantie kan ook te ver doorschieten. Ik sluit mij daar privé bij aan. Soms moet je constateren dat het categorisch imperatief wordt gewijd aan het Onverzoenlijke en dat de gulden regel is omgesmeed tot een loden last. De paus roept op de mensheid "te beschermen tegen de deconstructie van zichzelf". Ik wil daar aan toevoegen: laten we de de mensheid bovenal beschermen tegen de destructie van georganiseerd geloof. Gott ist tot en met lijken moet je niet rotzooien, die moet je niet door de straten rijden of in klaslokalen zetten, die moet je begraven.

14 comments:

 1. Jaap, ik neem mijn petje af voor de manier waarop jij hier je terechte razernij in een strak betoog hebt gegoten. Klasse!

  Kassander

  ReplyDelete
 2. Allah, God en CO2.
  De middeleeuwen dreigen opnieuw als een zwarte deken over de mensheid te vallen.

  ReplyDelete
 3. Ik moest je feliciteren van Kassander (ken ik van volkskrantcommentaren geloof ik), dus bij deze dan. :p Nee hoor. Ik heb het met plezier en instemming gelezen. Ook veel inspiratie in 2009 gewenst.

  ReplyDelete
 4. Ik complimenteer je al regelmatig Jaap! Ook nu weer.

  ReplyDelete
 5. mooi geschreven, compilment!!

  ReplyDelete
 6. Nou ja - ik ben er niet zo mee in mijn nopjes, omdat ik de godsdiensten die de mensen zullen verzinnen om de oude te vervangen minstens zo vrees als de bekende, en zeker meer dan het net een beetje salonfähig gecoupeerde christendom.
  Het gggristelijk volksdeel heeft weliswaar zijn eigen redenen om de klok terug te draaien, maar de seculiere kerk is qua maatregelen tegen het verlichtingsfundamentalisme van hetzelfde laken een pak, en wil de onderbuikburger minstens zo stevig aan banden leggen, en god weet wat ze nog allemaal voor nieuws gaan verzinnen.

  Eem kwestie van liever de duivel die je al kent dus - ook al omdat het religieus-kerkelijk gedachtegoed flink door de mangel is gegaan de laatste vijfhonderd jaar.

  Als je denkt dat je in handen van seculiere hemelfietsers beter uit bent googel ga dan maar eens Worldconnectors, of transnational progessivism
  Daar lusten de honden geen brood van, en het is dubbel zo scary als je realiseert hoe mooi we al op schema liggen..

  ReplyDelete
 7. Lol Kassander, beter een goede buur dan een verre vriend ;-)

  ReplyDelete
 8. @Paardestaart, ik begrijp wat je bedoelt en ben enigszins bekend met deze nieuwe 'waarheden'. Het grote verschil met de oude waarheden, die jij salonfähig noemt, is dat het ze aan organisatie en maatschappelijke infiltratie ontbreekt.

  Daarom is de nieuwe salonfähigheid van de grote drie (of vier) zo gevaarlijk. Ze hebben alles al 'in place', ze staan klaar om miljoenen wedergedoopten te ontvangen, te leiden en om hun fides boven mijn ratio te stellen.

  De worldconnectors zijn op hun manier net zo gevaarlijk en ja, ook hier kun je van geloof spreken, maar het is een geloof dat voortkomt uit misinterpretatie van feiten. Ze zijn beargumenteerbaar en te falsifiseren. Niet nu misschien, maar de zure regen is ook gestopt.

  ReplyDelete
 9. Het is een goed geschreven artikel, maar even zogoed voert de paus een achterhoedegevecht. Het RK geloof is alleen nog een geloof omdat mensen in 'iets hoger' willen geloven als fundament voor de zin van het leven. Voor het overige is het gezag van de paus praktisch afwezig. Het socialisme, waaronder ook het transnationale progressivisme (=communisme) gezien moet worden, is een geloof zonder god. De staat heeft die plaats ingenomen. De globaliseringideologie heeft het socialisme nieuw leven ingeblazen. De CO2 en de opwarming van de aarde zijn 'zonden' waarvoor we moeten boeten in de vorm van meer ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit. Het zijn rationaliseringen van mensen met een gebrekkig moreel inzicht in de situatie van de mensheid.
  Erg goed vond ik van Jaap het inzicht dat islam sterk afhankelijk is van het gedrag van de ander om god te beleven: het bewijs dat islam, veel meer dan elke andere religie, een sociale code is en geen godsdienst.

  ReplyDelete
 10. Grotendeels mee eens. Goed stukkie!

  ReplyDelete
 11. Begin ik met een statement uit jouw stuk Jaap
  " Soms moet je constateren dat het categorisch imperatief wordt gewijd aan het Onverzoenlijke en dat de gulden regel is omgesmeed tot een loden last."

  Precies, zou ik zeggen, die gulden regel heeft zijn beperkingen. En houdt helemaal op als het tot masochisme en zelfopheffing oproept.
  Dan is de grens absoluut overschreden.
  Ik blijf er maar propaganda voor maken, een realist als Lee Harris heeft geen boodschap aan valse sentimenten. Weg met dat onrealistische , onhaalbare, en onwenselijke ideaal.
  Wie echt durft te voelen, en dat zijn er velen, die kan dit leugencircus niet verdragen, laat staan ondersteunen.
  En dat ben ik totaal met je eens Jaap, de illusie van religie is een destructief struikelblok. De huidige infiltratie van waangedachten voorspelt weinig goeds.
  In mijn wijk waren vanochtend inderdaad de zielewinners weer actief, het goddelijke optimisme en hun toenemend genot in de vele afwijzingen culmineerde in een spontane samenzang .
  Goed van jou dat je poogt om om die meegesleepte kinderen op andere gedachten te brengen.maar ik begin er een hard hoofd in te krijgen om die gekken tot de ratio te bekeren.
  Het zou ze reduceren tot de misleide en verwarde kinderen die ze ooit waren.
  Die leugens opgeven is voor de meeste mensen een brug te ver.

  ReplyDelete
 12. Maar hoe kom je erbij dat het de zeaan organisatie en maatschappelijke infiltratie ontbreekt??
  Zoals het bouwers aan een betere wereld van cultureel-marxistische signatuur betaamt hebben ze de gang door de instituties voorbeeldig en geruisloos gemaakt, hoor - in alle westerse landen, zelfs in aanvankelijk christelijke instellingen en organisaties.
  Hoe denk je dat we aan de EU komen? En aan NAFTA?

  Ieder spreekt en verbreidt hun woord: waarom betreurt bijvoorbeeld de WRR 'anomen' - lastige individuen die zich niet zoals de regering het graag ziet tot een aanspreekbare groep willen bekennen?
  Waarom pleiten historici voor een 'inclusieve' geschiedschrijving opdat 'laatkomers' zich in onze cultuur herkennen, desnoods door die te vervalsen?
  Waarom brengt Sarkozy geruisloos een dwarsverbinding tot stand tussen de 'middellandse-zeelanden' en de EU, zonder dat er zelfs maar een haan naar kraait?

  Heel academia is van het transnationale progessieve programma doordrenkt; als je de Schokland-doelen niet onderschrijft - die menig politicus geloof ik niet eens herkènt als een cultureel-marxistisch ideaalbeeld - dan kun je een carrière in het cultureel-politieke leven wel op je buik schrijven.

  De moderne potentaten van de wereld zijn er zolangzamerhand wel achter: terreur met mate, opdat de dawa gladjes verloopt. Islam past bijzonder goed in het streven de wereld stevig bij de strot te grijpen van het soort machtbebbers die ons uiteindelijk de hele geschiedenis door hebben willen overheersen - een religieuze stok achter de deur is bijzonder effectief om mensen onder de duim te houden.

  Islam is geen geloof - het is een politiek systeem dat geen tegenspraak duldt, net als het communisme. Enter EUrabia..

  ReplyDelete
 13. @ Paardestaart, " Islam is geen geloof - het is een politiek systeem dat geen tegenspraak duldt, "
  Heldere observatie, voor wakkere geesten.Bovendien is het een systeem dat paranoia, gepaard aan een opvoedingsprincipe dat denken en voelen probeert uit te roeien .en daar ook grotendeels in slaagt, zie Marcouch, geen uitweg heeft behalve dwang.
  Dichtgetimmerde aannames blokkeren de bevrijding, omdat in zulke systemen het wezen van de mens ontkent en bestreden moet worden.
  De hoofddoek oplichten komt neer op het failliet toegeven van een liefdeloos bestaan. Het bankroet van een desructieve illusie.
  En dat is pas stap één .
  De moed om daar verder niet in mee te gaan ontbreekt volledig in de kringen die heulend en smeulend huilen met de wolven in het bos.
  Onze onnozelen die theorie verkiezen boven de waarneembare realiteit.

  ReplyDelete
 14. De 'Verelendungs theorie' van Marx heeft zijn betekenis en tanden verloren voor de linksmensen van nu. Zij dachten en denken nu alleen dat het een begrip is dat de 'verworpenen der aarde' aangaat.
  Zij zouden uiteindelijk in opstand komen. Want zij /waren/zijn arm en onderdrukt.
  We zien nu dat de 'verelendung' niet werkt b.v. in een land als Zimbabwe. Daar zal ook van buitenaf ingegrepen moeten worden.

  Dit lijkt off topic, maar de ,verelendung, is nu ook gaande.
  Wat nu speelt, of het de credietcrisis, of het geloof als ijkpunt is, we moeten blijkbaar tot het putje gaan.

  De 'verelendung', via de Islam , voor het vrije Westen?

  No way.

  Groet, Maci.

  ReplyDelete

Gratis web site teller.