Friday, June 26, 2009

Complementaire politiek PVV

Jacques Monash, oud-PvdA campagnestrateeg, constateert deze week in de Volkskrant dat ‘de politiek’ niets van Fortuyn heeft geleerd. Hij adviseert partijen dan ook om tegenover Wilders te stoppen met moddergooien en met een strategisch inhoudelijke repliek te komen. Ik zeg: doe geen moeite. Zolang je niet begrijpt dat de PVV-politiek complementair is aan je eigen politiek zal iedere reactie zijn doel missen.

Als er op een marktkraam tussen al het fruit honderd appels liggen uitgestald waarvan er vijf wormstekig en vijf beurs zijn, welke appels vallen dan op? Simpel, de tien bedorven appels vallen op. Zo zit de menselijke waarneming nu eenmaal in elkaar. We zien beweging en we zien uitzonderingen. Hoe mooi je die negentig goede appels ook oppoetst, je krijgt daarmee de tien aangetaste exemplaren niet van het netvlies.

De marktkraam staat symbool voor het politieke landschap in Nederland. Erachter staan de verkopers. Het gros prijst de negentig glimmende exemplaren aan, vertelt hoe ze straks nog stralender zullen glimmen en dat het ondanks de gebutste exemplaren een koopje blijft. Eén verkoper echter roept niet naar het winkelend publiek maar naar zijn collega’s: “haal die rotte appels weg, ze steken de hele mand aan”! Die verkoper heet Geert Wilders en zijn collega’s zijn verbijsterd. Want zo zit het vak van koopman toch niet in elkaar? Je gaat toch niet de aandacht vestigen op de slechte exemplaren? En onderling ruziemaken dat doe je al helemaal niet, ook op de markt gelden regels.

Nog steeds is een meerderheid van het publiek bereid de kooplui te geloven en weg te kijken van de slechte exemplaren. Zij vinden het onfatsoenlijk hierop te wijzen. Een groeiend percentage van de kopers begint zich echter zorgen te maken over de rotte appels; vooral omdat het er kort geleden nog maar een paar waren. Zij ontkennen niet dat de mooie exemplaren prachtig glimmen en vast heel goed zullen smaken, maar zij vrezen dat de hele oogst bederft als de kooplui volharden in nietsdoen. “Dus jij vindt appels walgelijk” krijgt de opstandige verkoper nu te horen, “smerige appelhater, jouw soort hebben we hier eerder gehad. Jij zou graag zien dat er alleen peren verkocht werden! Nou ik heb nieuws voor jou, er bestaan ook rotte peren. O zo!”

Bizarre conversatie, zonder meer. Toch is dit precies het appels-en-peren verhaal dat zich rondom de PVV afspeelt wanneer het gaat om de drie I’s: integratie, immigratie en islam. Wilders concentreert zich op wat fout gaat en stelt maatregelen voor om die fouten te herstellen en de gevolgen weg te nemen. Wilders bemoeit zich niet, ik herhaal: niet, met wat goed gaat. En dat is een aanpak die niet helemaal begrepen wordt. Wilders’ aanpak is complementair aan het bestaande beleid. Het richt zich niet op de emancipatie van de willigen, maar op repressie van de onwilligen.

Verander je inkoopbeleid zegt Wilders, we moeten een moratorium instellen op immigratie uit moslimlanden. Ai, ai, ai, een moratorium, Wilders is een racist. Even afgezien van het feit dat de gehele mensheid uit slechts één ras bestaat, vraag ik mij af of Wilders hier iets anders zegt dan Eberhard van der Laan. Deze PvdA-bewindsman opperde vorige week namelijk dat we maar eens moesten stoppen met het toelaten van laagopgeleide, analfabete kansarme immigranten. Toegegeven, andere woorden, maar volgens mij betreft het hier dezelfde mensen.

Dezelfde instromers die PvdA-coryfee Ien Dales twintig jaar geleden al deed verzuchten “het is moeilijk soep koken als iemand steeds koud water in de pan giet”. Of nog eerder, in 1983, in het SP-rapport ‘
Gastarbeid en Kapitaal’ waar we lezen: “Bij ons onderzoek zijn wij al vrij snel tot de konklusie gekomen dat de problemen vooral groot worden bij die mensen die van het platteland komen, de islamitiese godsdienst belijden en zich waarschijnlijk daardoor moeilijk kunnen aanpassen aan de werk- en leefgewoonten van ons land”. Het enige verschil met Wilders is dat Dales en de SP zich de mond hebben laten snoeren; Wilders laat zich dat - zeer ostentatief - niet gebeuren.

Op de rotte appels die al op tafel liggen past de PVV dezelfde aanpak toe. Vertaald in termen van integratie hebben we het over ‘sociale ontsporing’ enerzijds, en ‘islamisering’ anderzijds. In het geval van sociale ontsporing eisen PVV en maatschappij maar één ding: handhaving van de rechtsorde. Zeker wanneer de misstanden zich richten tegen de samenleving en haar dienaren. Zonder eenduidige handhaving verliest de overheid haar gezag en de burger zijn vertrouwen. De rotte appels die buschaufeurs bespuwen, ambulancebroeders bedreigen en agenten bekogelen verdienen geen respect of een hand boven het hoofd. Ongeacht godsdienst en sociale positie past hier, ter bescherming van de willigen, slechts een eenduidig repressief optreden.

"If you abide by our laws, if you abide our values, by our constitution, you are very welcome to stay and you are equal to everyone else and we will even help you” zei Wilders bij zijn omstreden interview voor de Deense TV. Wie mee wil doen mag mee doen. Voor sommige van zijn tegenstanders is dit nieuws, anderen begrijpen het als de taqiyya van een racist. Vergezocht lijkt mij, misschien een gevalletje ‘zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten’, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de uitspraak perfect past in het beeld dat de PVV complementaire politiek bedrijft. Beloon de goedwillenden, beperk de kwaadwillenden. Het eerste gebeurt al dertig jaar, het laatste is nieuw.

Ook in de benadering van islamisering is de zienswijze van de PVV complementair. Voor de meeste politici is ‘de islam’ een godsdienst als alle andere. En omdat Artikel 6 de vrijheid van godsdienst garandeert is het onderwerp vanuit politiek oogpunt niet interessant. Waar zou je je druk over maken? Fout, zegt de PVV. De islam is voor slechts eenvijfde deel godsdienst. Het complement, de andere tachtig procent, bestaat uit maatschappelijke normen, waarden en voorschriften. En daarmee is het wel degelijk een politieke aangelegenheid.

Zo heeft de islam haar eigen ideeën over mensenrechten, kent het specifieke kleding- en gedragsvoorschriften, heeft het regels voor bankieren en biedt het zelfs een volwaardig alternatief voor Grondwet en Wetboek. De democratie kan afgeschaft worden want de islam voorziet overal in. Door dit gesloten en zelfdragende karakter is ghettovorming onvermijdelijk. En dat wil de PVV koste wat kost voorkomen. Vooral ook omdat Leer en traditie zich in zeer negatieve bewoordingen uitlaten over andersdenkenden en in onverdunde vorm ronduit strijdig zijn met de Europese cultuur.

Tachtig procent van de islam is politiek, twintig procent valt onder de vrijheid van godsdienst. Totdat wij hebben uitgemaakt waar religie eindigt en sociale dwang begint, totdat we hebben uitgemaakt welke uitheemse tradities we tolereren en welke we verbieden, tot die tijd is het devies: better safe than sorry. En al zullen ze het niet toegeven, deze andere wijze van kijken begint nu ook door te dringen tot de gevestigde politiek.

Rouvoet vatte het deze week als volgt samen: “zet de democratische rechtsstaat in als wapen tegen islamisering. Geef godsdienstvrijheid aan iedereen maar wijs de sharia af”. Wel maakte de Minister daarbij de kanttekening dat hij het rechtspluralisme, zoals de PVV dat voorstaat, afwijst. Wat hem betreft geen regels of restricties speciaal voor moslims. Met deze uitspraak geeft Rouvoet aan nog niet helemaal op streek te zijn immers, als je de sharia afwijst neem je een flinke hap uit de islam en pas je wel degelijk een vorm van rechtspluralisme toe (zeker in de ogen van moslims die menen dat de sharia gewoon in Artikel 6 past).

Complementaire politiek, dat is wat de PVV bedrijft. Politiek gericht op de onwilligen en op alles wat haaks staat op Rouvoet’s democratische rechtsstaat. Het is geen dankbare vorm van politiek, dat moge duidelijk zijn, maar het is zeker geen populistische anti-politiek. Aan beleid inzake rotte appels heeft het in Nederland tot op heden ontbroken. Te veel Yin, te weinig Yang.

Het is daarom goed te zien dat deze boodschap ook bij de overige partijen begint te landen. Het volk wist het al maar haar vertegenwoordigers nog niet. Rouvoet met zijn sharia-standpunt, van der Laan over immigratie en recent het CDA met betrekking tot
straatterrorisme. Stuk voor stuk onderwerpen die door de PVV zijn geagendeerd.

En als men nu nog tot het inzicht zou komen dat de PVV zich primair richt op wat mis gaat, en niet tegen wat goed gaat, dan komt er misschien een tijd dat dit land weer bestuurbaar wordt.

25 comments:

 1. aardige parabel ,doch zijn machtswerving komt toch tot stand door zijn populisme ?

  ReplyDelete
 2. Na Poppers Kantelpunt alweer een scherp artikel. Bravo. Hoop nog veel van je te lezen op HVV!
  Groeten van Brekebeen (ook HVV)

  ReplyDelete
 3. @Nol, populisme klinkt tegenwoordig alsof je geld hebt beloofd aan je kiezers. Of hoeren. In het geval van de PVV wil men graag doen geloven dat Wilders appelleert aan basale, alom aanwezige angstgevoelens. Daarmee wordt de kiezer in de hoek van de apen en onderbuikers gezet. Niet chique.

  Maar ik denk dat dit slechts voor een kleine minderheid van de PVV kiezers geldt. De PVV-affectionados die ik ken passen in ieder geval niet in dit plaatje. Het zijn mensen die in de jaren tachtig uitgesproken links en bevlogen waren, of mensen die bij de vorige verkiezingen liberaal stemden.

  De PVV op dit moment is een rationele (en geen emotionele) keuze. Ik heb de kiezersmotivatie in een post eerder deze maand proberen uit te leggen (Poppers kantelpunt). De reden waarom de middenpartijen geen antwoord op Wilders hebben is m.i. omdat ze zich niet realiseren dat ze geen overlap hebben. De actiepunten van de PVV zijn complementair aan hun eigen standpunten. Als je het op deze manier bekijkt is de PVV geen anti-partij, het is een nieuwe partij die een gapend gat opvult.

  ReplyDelete
 4. @Jorden en Brekebeen, danks.

  ReplyDelete
 5. Jaap,

  Jij bent hier de schrijver. Je hebt in- zowel het Popper essay als in deze- prachtig verwoordt wat ik in mijn omgeving zeg tegen de twijfelaars en de onnozelen.

  Wil je me een plezier doen? Zoek contact met die fractie. Mijn stem heb je alvast ;-)

  En verder. Fantastisch wat je doet voor onze geestverwanten in Iran!

  ReplyDelete
 6. Glashelder weer, Jaap.
  Ik lees op dit moment " Now they call me infidel " van Nonie Darwish.
  Gepokt en gemazeld in de leugenachtige wereld van de islam doet ze een boekje open over de geestesgesteldheid van haar voormalige geloofsgenoten.
  Quote " Westerners in Muslim society are called invaders, but Muslims in Western society have learned to assert their equal rights in the West's open systems and use it to their maximum advantage to promote their ideology and agenda. Standing up to this "legal" invasion to change Western culture is still considered wrong by many Westerners who are not yet prepared to address abuses to their system.
  In Muslim culture, if Rome has it's door open,that is an invitation to invade and claim it as your own.

  Wilders signaleert heel helder dat er veel teveel lieden met die "invasie" houding gesubsidieerd aan het stoken zijn.
  En inderdaad, tot de andere partijen ook bereid zijn om rotte appels aan te wijzen, is er niemand die anders die het gevaar weet te duiden.
  Het zelffeliciterende vermogen van de "weldenkers" heeft al veel teveel schade aangericht.

  ReplyDelete
 7. Wat verduidelijkt de interessanterige term ‘complementaire politiek’ nu eigenlijk ? Zo’n beetje iedereen weet toch dat de PVV op bepaalde problemen wijst die de politiek-correcten het liefst niet willen zien ? En ja, die zelf opgelegde blindheid gaat hen wellicht nog lelijk opbreken.
  Maar waarom moet dat zo omstandig (die appels en peren hoefden wat mij betreft ook niet) uitgelegd worden ?

  ReplyDelete
 8. Het is weer van een verfrissende, heerlijke intelligentie, Jaap. Ja, ik zeg het maar net zoals ik het voel op de vroege morgen met mijn eerst kop koffie achter de kiezen . Dat abstraheren in je parabel naar die appels werkt erg goed, want zo wordt ook die oneigenlijk emotie "het gaat over Ménschen!" even buiten haakjes gezet. Door de abstractie wordt zelfs mij, die toch wel een beetje erover heeft nagedacht, de problematiek helderder. Het is inderdaad zo dat de mooi-weer-partijen de problematiek bij "Wilders" hebben gedumpt en vervolgens "populisme" en "mindunker" (Orwell) zijn gaan roepen. Nog beter: ze hebben de zaak laten rotten en nu er eindelijk een klokhuisluider opstaat, proberen ze hem de bek te snoeren.

  Vooral dat "nou ik heb nieuws voor jou, er bestaan ook rotte peren. O zo!” vond ik een vondst. Alhoewel de parabel daar een beetje spaak loopt als je gaat doordenken, want de verkopers bedoelen met "peren" eigenlijk zichzelf, het Westen het Christendom, onze Westerse cultuur dus.

  Al met al toch weer een stukje slimme vreugde in een wereld gedomineerd door de narcistische domheid der hedonistische zelfmanifestanten, Jaap.

  ReplyDelete
 9. Prachtige Column Jaap en right on the spot.
  Het gapende gat in de huidige politiek heb je op een voortreffelijke wijze verwoord.

  ReplyDelete
 10. 'want artikel zes geeft geloofsvrijheid' en daarmee is de kous af: een geloof, kan nooit 'illegaal' zijn, want geloven staat vrij.

  Ok. Beste mensen. LEES artikel zes eens. NA DE KOMMA.

  Artikel 6

  lid 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  Vraag: zet artikel zes 'geloven' BOVEN de wet? staat geloven ALTIJD vrij? ook om de wet te BREKEN?

  lees artikel zes: neen. Geloven staat wel vrij, maar kent een grens: DE WET.

  alles wat nodig is: wetshandhavers die ook GELOVIGEN de maat van de wet aanmeten.

  want de huidige situatie: dat geloven 'vrij staat' (om de wet te breken), is namelijk OOK al niet in overeenstemming met artikel 1.

  sta je gelovigen toe, de wet te breken (bijvoorbeeld, om in hun kind te snijden zonder medische noodzaak, of om op te roepen tot geweld, of om 2 paspoorten te dragen, of om polygaam te zijn), maar ongelovigen NIET??? LEES artikel 1: 'gelovigen mag je niet discrimineren':

  'Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

  Dus: wie gelovigen dingen toestaat, die men ongelovigen NIET toestaat, maakt onderscheid op geloof: DISCRIMINEERD ongelovigen!

  je mag gelovigen niet discrimineren word vaak uitgelegd als: je mag gelovigen GEEN STROBREED IN DE WEG LEGGEN.

  Dat is een misvatting. Als je gelovigen geen strobreed in de weg legt, maar ongelovigen wel, dan maak je onderscheid op basis van geloof: DAN DISCRIMINEER JE JUIST.

  ik ken roomblanke meisjes, die geen nee durven zeggen tegen negers. Bang 'om te discrimineren'.

  Zover heeft links het laten komen: dat iedereen die ook eens 'nee' verkoopt tegen niet-nederlanders EEN RACIST is.

  terwijl de grootste racisten die er zijn de linkse ratten zijn: de gelovigen MEER RECHTEN GEVEN DAN ONGELOVIGEN: zelfs het recht, om de WET naast zich neer te leggen.

  een wet, waar wij ons dan weer WEL aan moeten houden.

  wij betalen de helft van ons geld aan de overheid.

  die beloofde daarvoor in ruil 3 dingen.

  gelijkheid. Maar gelovigen hebben meer rechten.
  Geweldloosheid. maar gelovigen mogen oproepen tot geweld, en dat geweld ook hanteren, en er is geen overheid te bespeuren die daar iets tegen doet.
  Vrijheid. Maar die vrijheid kalft snel af, in een land, waar oproepen tot geweld in naam van allah wel mag, maar daar een tekening over maken niet.

  Dus: van de beloofde drie dingen die de overheid zou 'doen', doet de overheid er NUL!

  wanprestatie. Waar kan ik mijn paspoort inleveren? ik wil niet meer meebetalen, aan mijn eigen ondergang.

  Het paspoort is een eenzijdig opgelegt wurgkontrakt, waar de slavenhouders in india van zouden gaan blozen. Die maken namelijk iemand slaaf, tot in 10 generaties, moet zo'n slaaf de helft van zijn inkomen afdragen, zonder dat ie daar iets voor terugkrijgt. Maar na 10 generaties, is de schuld afgelost, en de kinderen daarna vrij.

  onze kinderen zullen nooit vrij zijn. Ze zullen altijd de helft van hun inkomen moeten afdragen. En daarvoor NIETS terug kunnen vragen.

  de staat WURGT zijn inwoners. ZUIGT ZE LEEG.

  waar is de politie, als je 2 keer in de maand een inbraak hebt? dan komen ze niet eens de vingerafdrukken afstoffen. Maar als je 4 kilometer te hard rijd? dan hebben ze je ZO te pakken hoor!

  de politie is vooraal bezig: met meer GELD roven van de burgers!

  de staat: IK KOTS OP DE STAAT!

  de staat onderdrukt mij, berooft mij van mijn geld en vrijheid, behandelt mij als minderwaardige, want ongelovige burger, en stelt mij, als homo, bloot, aan het geweld van de islam, ZONDER daar ook maar IETS aan te doen, maar ook ZONDER dat IK ZELF daar iets aan MAG doen.

  de staat VERKRACHT mij.

  ReplyDelete
 11. LS...

  Ik denk dat zelfs een blinde analfabeet nu begrijpt waar Geert Wilders het over heeft. Nu de zittende politiek nog. Chapeau !

  Caesar Lion Cachet

  ReplyDelete
 12. Complimenten, leuk artikel. Ben wel benieuwd hoe jij/de PVV ertoe komt dat de islam voor 20% religie en 80% politiek is. Klinkt nogal willekeurig. Ben ook benieuwd naar je verklaring dat de sharia in slechts twee islamitische landen (Iran en saoudie-arabie)volledig wordt toegepast, terwijl de meerderheid van de islamitische landen kiest voor wetgeving naar westers (vaak koloniaal model naast de sharia.

  ReplyDelete
  Replies
  1. DouweJune 27, 2009 at 9:36 AM:ha,ha,grappig...Momenteel bestaan er in zo'n 50 verschillende landen evenzovele interpretaties van sharia...

   Delete
 13. PS...

  Ik kende een roomblank meisje van plezier dat ik graag bezocht. Ik moest dan altijd wel langs een rij pikzwarte meisjes die mij van racisme beschuldigde omdat ik daar geen trek in had... (HAHAHA)

  Caesar Lion Cachet

  ReplyDelete
 14. @Banner, een term op zich zal nooit iets verduidelijken en bovendien, de gemiddelde HVV-lezer hoef ik niet uit te leggen aan welke kant van de politieke arena Wilders zich bevindt.

  Wat de term 'complementair' vooral moet ondersteunen is de afwezigheid van overlap. Ook, de noodzaak om ongeacht de coalitie, PVV-politiek te bedrijven. Want een beleid dat alleen gericht is op incentives, op belonen van wat goed gaat, creeert een vacuum waarin de onwilligen achterblijven. De PVV richt zich op dit vacuum en completeert zo het politieke speelveld.

  De open brief van Tofik Dibi in de Volkskrant van vandaag illustreert de noodzaak om de PVV-kiezer een rationele plaats te geven. Een stem op de PVV wordt gezien als een stem tegen van alles en nog wat, terwijl het eigenlijk een stem voor is. Een stem voor invulling van het vacuum. Een stem voor evenwicht.

  ReplyDelete
 15. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 16. Jaap,

  Complimenten voor jouw analyse.
  Ik heb al vaker geroepen dat de PVV eigenlijk een wetenschappelijk bureau zou moeten hebben. Jouw artikel mag daar op de agenda.

  In jouw artikel met de appels gaat 1 ding niet op: Die goede appels kunnen zelf niets dan lijdzaam toezien en zich ook laten verrotten door de slechte appels. Maar in de mensen-wereld is het voor mij volslagen onbegrijpelijk dat de goede appels het pikken dat de rotte appels het ook voor hen verpesten. Waar zijn al die moslims die keihard werken en studeren, goed integreren, en de wetten van dit land aanvaarden? Wilders zou ook meer een wig moeten drijven tussen die twee groepen. Nu scheert hij alles over 1 kam, dat is niet handig want je drijft de goede appels in het kamp van de slechte appels.

  ReplyDelete
 17. @berts catsburg
  het aantal rotte appels begint groter te worden dan het aantal goeie appels.

  Denk even aan 55 procent van de jongeren in rotterdam van marokkaanse afkomst...

  de goeien? wat doen ze dan, om hun eigen groep 'op te schonen'? niets?

  wij kunnen geen onderscheid maken tussen een goeie en een kwaaie appel.

  als 55 procent van de appels rot is.

  dan smijt je gewoon de kist vol appels WEG. Geen gezeik meer:

  marokkanen horen hier niet: DIE HOREN IN MAROKKO.

  een nationaliteit: een paspoort: een land. Wie niet 100 procent loyaal is aan nederland, IS GEEN NEDERLANDER.

  belgie voor de belgen
  frankrijk voor de franse
  spanje voor de spanjaarden
  MAROKKO VOOR DE KUTMAROKKANEN!

  en doe die paar goeien er ook maar bij: FUCK them!

  marokko probeert ons te KOLONISEREN en AAN TE VALLEN en LEEG TE ZUIGEN!

  iedere allochtone uitkeringstrekker, iedere allochtone crimineel, iedereen met een dubbele nationaliteit: DOEI! ga lekker je EIGEN land verzieken!

  we hebben het GEHAD met de marokkanen: iedereen is hier welkom: BEHALVE DE KUT MAROKKANEN!

  ReplyDelete
 18. @Jaap - Een term (woord) benoemt iets. En benoemen (benamen) is per definitie duidelijk maken (duiden/ aanwijsbaar maken). Termen als ‘brood’, ‘auto’ en ‘huis‘ zijn voorwaarden voor ons denken en conversatie.
  De politiek-correcten benoemen bepaalde problemen en hun oorzaken niet. Deze bizarre stoornis heeft de PVV niet. Ik zie er het nut niet van in om deze toestand van niet-gestoord-zijn ‘complementaire politiek’ te noemen.
  Vraag : als de overgrote meerderheid van‘de politiek’ bepaalde milieuproblemen negeert en Groenlinks deze kwestie wel wil aanpakken moet dat dan ook met de term ‘complementaire politiek’ omschreven worden ?

  ReplyDelete
 19. @Anonymous (over KUT MAROKKANEN) :
  Ga je wel eens op vakantie? Naar Ibiza? Daar kom je hordes Nederlanders tegen die de boel verstieren. Je zult er maar tussen zitten als beschaafde Nederlander en gewoon een leuke vakantie willen. Hoe zou jij het vinden als de Spanjaarden roepen: "Alle Nederlanders eruit". Jij roept dan weer: "Ja, ho even. En ik dan? Ik gedraag me wel. Waarom moet ik lijden onder mijn medelanders die de boel verzieken. Kunnen jullie niet wat nuance aanbrengen?".
  Hetzelfde geldt voor Marokkanen hier in Nederland. Al zitten er meer rotte appels in de kist dan goeie, de enige reden waarom de hele kist weggegooid wordt is omdat het economisch niet verantwoord is om de goeie eruit te zoeken. En daar gaat de parallel niet op, want hier hebben we met mensen te maken.
  Ook jouw redenatie: Frankrijk voor de Fransen, etc. Hoor je wel eens iets van de Chinezen die in Nederland wonen? Nooit last van die mensen, die hebben namelijk een goede mentaliteit. Moeten die er ook uit dan?
  Ik geef toe, het is lekker om met flink schelden frustraties van je af te schrijven, maar het geen oplossing. Het is een heilloze weg waarvan ik denk/hoop/verwacht dat zelfs de PVV die niet inslaat.

  ReplyDelete
 20. @bertc
  als 55 procent van de nederlanders zich als gast misdraagt, en een land besluit daarop mij, als nederlander, preventief te weigeren, kan ik daar alleen begrip voor opbrengen, en zal ik mijn eigen groep aanzetten zich minder te misdragen, in de hoop dat dat ook afstraalt op mij.

  Marokkanen misdragen zich MASSAAL. Ik kan niet weten wie er ter kwader trouw is. Maar als 8 procent van de nederlandse jongeren crimineel is, en 55 procent van de marokkaanse, neen, doet u mij dan maar EEN NEDERLANDER.

  trouwens: wat moet een MAROKAAN buiten MAROKKO? op vakantie? op kolonisatie?

  marokkanen, het woord zegt het eigenlijk al: horen in MAROKKO.

  Als ik weet dat 55 procent van de marokaanse jongeren crimineel is, dan moet je niet raar staan te kijken, als ik ervoor kies, GEEN ENKELE marokaan aan te nemen.

  ben niet boos, op de ondernemer, die ALLE marokanen weigert, omdat DE MEERDERHEID van de marokanen zich misdraagt. BEN BOOS, op de marokanen, die zich misdragen.


  EN ben boos, op de 'goede'marokkanen, die erbij staan, of hun neus bloeden, terwijl hun broeders ONS LAND VERNEUKEN. ze staan erbij en houden hun handje op.

  ZE ZUIGEN ONS LEEG.

  nederland zou honderdtien keer beter zijn, ZONDER marokkanen.

  wat DOEN die marokkanen hier?

  waarom zou je je in nederland MAROKKAAN noemen?

  marokko ligt BEZUIDEN SPANJE, niet 'noordelijk van belgie'

  marokko voor de marokkanen
  NEDERLAND VOOR DE NEDERLANDERS

  ReplyDelete
 21. 'maar chinesen dan'?

  goed voorbeeld! waarom hebben wij en kankerhekel aan marokanen?

  a) omdat wij RACISTEN zijn
  b) omdat de marokanen zich NET ZOLANG hebben misdragen, tot wij het NIET LANGER PIKTEN.

  maar de chinesen dan? zijn wij ook 'racistisch' tegen chinezen. Neen. Waarom niet?

  OMDAT DIE ZICH NIET MASSAAL MISDRAGEN HEH?

  ReplyDelete
 22. @Anonymous:
  Uw harde taalgebruik kan ik mijn niet in vinden. Ook niet "Nederland voor de Nederlanders". Want de multiculturele samenleving zou zo mooi kunnen zijn. Maar dan moet je het niet overlaten aan de eikels op Links, en je moet wel op tijd de rotte appels eruit halen.
  En inderdaad, waar blijven toch die goede marokkanen??? Ikzelf ben niet boos, wel teleurgesteld in die groep. Hun passieve houding voedt de mening dat we ze allemaal over 1 kam moeten scheren, en dat is jammer.

  ReplyDelete
 23. Eerst hadden de nederlanders nederland. En de marokanen marokko.

  Ik laat de andere volkeren er even buiten, die gedragen zich naar behoren, en zullen dus tot het einde der tijden welkom zijn.

  Toen kwamen de marokanen naar hier.
  Toen gingen ze zich massaal misdragen.
  en iedereen uitschelden voor racist die er wat van zei.

  toen werden onze voormannen afgeknalt. Maar nog steeds, mocht je marokanen geen strobreed in de weg leggen, 'want dan discrimineerde je ze'.

  de marokanen verkankeren ons land.

  ik heb buren, die poepen elk jaar een nieuwe marokaan op de aarde. Als je een van die kinderen vraagt, uit welk land ze komen, zeggen ze marokko. Als je vraagt, welk land het hier is: zeggen ze, eerlijk waar: MAROKKO.

  marokko is ons aan het koloniseren.

  marokko heeft al een land. Ze kunnen altijd nog teruggaan. maar waar moeten de nederlanders heen?

  dit hele gezeik is in een handomdraai op te lossen. Een nationaliteit. Trouwens, u en ik mogen (mits ongehuwd) ook maar een nationaliteit hebben. Marokanen twee. Waarom? waarom mogen marokanen twee paspoorten hebben, en wij een? is dat geen discriminatie? precies. Gelijke wet, voor iedereen.

  Iedereen is welkom. maar dan gelden wel enkele voorwaarden. Een ervan is aanvaarding van onze grondwet en wet. Nog een, is het opgeven van je oude nationaliteit. Kan of wil je dat niet, DAN GEEN NEDERLANDS PASPOORT.

  zo simpel is dat.

  en dan verdwijnt 99 procent van de criminaliteit in nederland.

  als bij toverslag.

  omdat wij dan niet langer gekoloniseerd en leeggezogen worden.

  Door de kutmarokanen.

  ja, ik zeg het hardop: marokko heeft ons land AANGEVALLEN: oorlogshandelingen gepleegd, geprobeert, ons land OVER TE NEMEN en UIT TE ZUIGEN en KAPOT te maken.

  iemand die zich trots 'marokaan' noemt, moest maar weer eens gaan.

  Dit hier, heet namelijk NEDERLAND.

  ReplyDelete

Gratis web site teller.