Friday, June 5, 2009

Poppers kantelpunt

Paul Sneijder, europa-correspondent voor de NOS, verklaart in reactie op de stembusoverwinning van de PVV dat “Europa Nederland niet meer kan volgen”, volgens Le Figaro dankt Wilders zijn overwinning aan “xenofobe slogans” en ook The Wallstreet Journal meent dat Wilders’ appel aan “the Dutch xenophobia” hem op winst gezet heeft. Heeft dan niemand in de gaten dat ‘Wilders’ juist die normen en waarden verdedigt waar zijn critici decennia lang voor gestreden hebben? Gelijkheid, vrijheid en tolerantie.


Wetenschapsfilosoof Karl Popper stelde dat een tolerante samenleving, in haar angst om tot intolerantie te vervallen, geneigd is tolerant te staan tegenover personen en instanties die intolerantie propageren (Poppers paradox). Het gevolg is dat na verloop van tijd de intolerante krachten gaan overheersen en de tolerante samenleving ophoudt te bestaan. Popper zegt: “if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them”.


Dat is wat er nu in Nederland aan de hand is. De PVV-kiezer is van mening dat Poppers kantelpunt bereikt is en dat intolerante krachten daadwerkelijk zijn begonnen het tolerantiebeginsel te misbruiken ten gunste van de eigen intolerante agenda. De PVV kiezer constateert met verbijstering dat mannen en vrouwen niet langer gelijk zijn, dat opinieleiders bedreigd (en zelfs vermoord) worden, dat caberatiers er het zwijgen toe doen, dat afvalligen met de dood bedreigd worden, dat een voorheen onschuldige foto of tekening plots een belediging aan het adres van miljoenen moslims inhoudt. Dat vrijheden die sinds de jaren zestig gemeengoed waren nu de toevoeging ‘ja mits maar’ krijgen.


Deze kiezers krijgen van de gevestigde orde en intelligentia het verwijt een intolerante en xenofobe opstelling te kiezen die indruist tegen het open en tolerante karakter van onze liberale maatschappij. Want voor deze mensen is Poppers kantelpunt duidelijk nog niet bereikt. Zij ijveren voor invoering van religieuze kledij, zij subsidiëren seksescheiding, moskeeën, ghettovorming en segregatieprojecten. Stuk voor stuk zaken die bij de oprichting van onze tolerante maatschappij onbespreekbaar zouden zijn geweest maar die nu, onder het mom van tolerantie, tot beleid worden. Daar stemt de PVV-kiezer tegen.


En terwijl hier te lande de Popperiaanse tolerantie voortwoekert ploffen in de achtergrond de martelaren. Worden markten tot bloedbaden, gebouwen tot graven en wordt openbaar vervoer ingezet als wapen. In het flakkerende licht van brandende ambassades constateert de Nederlandse kiezer tot zijn ontsteltenis dat dezelfde archaïsche krachten die de wereld knechten en brandschatten ook hier bezig zijn een verduisterend gordijn rondom een deel van de Nederlandse samenleving op te trekken. Daartegen komt de PVV-kiezer in het geweer.


Een tolerante maatschappij biedt het individu alle ruimte en vrijheid zich te ontwikkelen en geluk na te streven. Ook godsdienstvrijheid vormt hiervan een onderdeel. Maar godsdienstvrijheid is een recht dat wordt verleent aan de individuele burger en niet een recht van die burger om vanuit zijn godsdienstige ideologie restricties op te leggen aan de maatschappij die dit gedachtengoed tolereert. En het is steevast op deze grens dat we Poppers kantelpunt aantreffen.


De maatschappij die tolerant is jegens haar burgers gaat in de fout wanneer ze eenzelfde tolerantie betracht jegens de ideologie van haar burgers. Wat dan volgt is een stapeling van maatschappelijke restricties afgedwongen onder constante verwijzing naar het vermeende recht op ideologische vrijheid. Maar dat recht bestaat niet. Burgers hebben rechten, ideologieën niet. Bij openbare uitingen van een ideologie zal per gelegenheid bekeken moeten worden of het een uiting van individuele vrijheid betreft danwel een maatschappelijke uiting die restricties opdringt aan individuen die hiervoor niet gekozen hebben.


Wat Europa betreft en wat de islam betreft is voor velen Poppers kantelpunt bereikt. Europa wordt ervaren als een feodale ideologie aangestuurd door gemankeerde farizeeërs die met hun pathologische regeldrang diep doordringen in de haptonomische zone van het liberale individu. De islam op haar beurt wordt ervaren als een onveranderlijke, onkneedbare entiteit die er alles aan gelegen is zich niet te voegen naar de tolerante normen en waarden van het vrije Westen, en hier ook geen geheim van maakt.


En in plaats dat de Nederlandse nomenclatura het individu binnen de moslimgemeenschap de helpende hand reikt en stimuleert zijn eigen weg te zoeken binnen onze cultuur van individuele vrijheid en tolerantie, stelt bijvoorbeeld GroenLinks dat de Nederlandse cultuur niet bestaat. En roept Pechthold dat ook hij een dergelijk statement graag in zijn verkiezingsprogramma opneemt als dat Wilders tegen de borst stuit. Waarna allen hun steun uitspreken aan islamitsche leidsmannen wier enige doel het is de groep en de ideologie bijeen te houden; het liefst ten koste van die zwakke, niet bestaande en weerzinwekkende Westerse cultuur.


De PVV-kiezer is hier klaar mee. Hij kiest voor tolerantie en tegen intolerantie. Hij volgt Poppers advies op, het kantelpunt is bereikt. Een kantelpunt dat het politieke landschap niet in links en rechts verdeelt maar een geheel nieuwe doorsnede maakt. En totdat de bestaande politiek deze doorsnede erkent, begrijpt en in haar verkiezingsprogramma’s opneemt, zal zij de kloof tussen haarzelf en de kiezers niet kunnen overbruggen en heeft behalve de PVV, geen enkele partij het recht zichzelf progressief te noemen.

------

Update: kennelijk is op nujij.nl ook een draad van deze post gestart

31 comments:

 1. Weer een goed verhaal, heer Jaap. Klopt wel. Vooral dat ontkennen van een eigen cultuur vanuit de linkerzijde komt me bekend voor. Pas als je vele jaren in een ander land woont, besef je pas hoe anders de Nederlandse cultuur is. Eigenlijk heel erg navelstaarderig, nooit zichzelf vergelijkend met het grote buitenland. Wat nu in Nederland gebeurt bijvoorbeeld hebben de Amerikanen allang achter de rug. Multicukturele samenlevingen waren er al honderden jaren geleden en leverden altijd problemen op, die je in monoculturen, zoals het oude Nederland, nooit had. Leer daarvan, zou ik zeggen.

  ReplyDelete
 2. Ik werk voor een "sociale" dienst van een grote gemeente. Ooit een extreem links bolwerk. Ik ben daar wel eens bedreigd met ontslag door een leidinggevende (heel dom en in het bijzijn van getuigen) omdat ik aangaf dat ik op Fortuyn zou gaan stemmen.

  Op het intranet van die gemeente werd de PVV de grootste partij. Over kantelpunten gesproken.

  Overigens. Het is bij die dienst organisatorisch nog steeds een rotzooitje maar ja. Rooie bestuurders helpen alles naar de klote.

  ReplyDelete
 3. Re : Karl Popper in De open samenleving en haar vijanden:
  'Zelfs als mensen de beste bedoelingen hebben om de hemel op aarde te bewerkstelligen, leidt dat er alleen toe dat zij een hel veroorzaken een hel van mensen voor mensen."

  Re : Popper zegt: “if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them”.

  Re : landelijk verspreide folder :
  Eurabie of Europa ? De massa-immigratie en de islamisering zijn rampzalig voor Opperland en Europa.De islamisering moet worden gestopt. Daarom willen we zelf uitmaken wie we nog toelaten.

  Re : idem
  Turkije nooit welkom
  In 2050 zijn er 100 miljoen Turken. Die maken straks als EU-land met de grootste bevolking de dienst uit in Brussel en dus in Opperland. Bijvoorbeeld op het gebied van de massa-immigratie. De PVV zegt : Turkije nooit lid van de EU, ook niet over duizend jaar.

  Re : word verification "serive"

  Re : migratie cijfers CBS

  Conclusie : Karl Popper zou nu zeggen dat de naam van A. Schicklegruber's beesie die Blondi heette eigenlijk Blondie zou moeten heten.

  @ Anonymous 11:44
  Sie sind ganz richtig

  ReplyDelete
 4. Je kunt het net zo goed omdraaien.

  Tachtig procent van Nederland is te tolerant en staat de intolerante PVV toe, dat vervolgens de tolerantie om zeep gaat helpen. Dan ligt dat kantelpunt nog even weg...

  Da's echter een veel gevaarlijker en meer realistisch scenario, omdat de PVV daadwerkelijk beleid kan maken. Je intolerante moslimbuurman niet.

  Hoe tolerant is de PVV echt, als die het liefst de grondwet zou willen aanpakken?

  Daarbij is het stuk vreselijk eenzijdig als het gaat over 'ideologien' want de zwarte kousen op de Veluwe zijn ook niet bepaald tolerant, zitten wel in de regering. Maar daar lees ik niks over hier en daar hoor ik de PVV ook niet over.

  De valse aanname van het hele stuk is dat De Moslims ons onder de voet gaan lopen. Als je die aanname wegtrekt blijft er weinig van over.

  Krijg stellig de indruk dat arme Popper hier enigszins voor het PVV karretje gespannen wordt.

  Met tolerante groet,

  thebeel

  ReplyDelete
 5. “je zou het net zo goed kunnen omdraaien”. Klinkt niet echt geloofwaardig. Ik zie er tenminste geen tekenen van. Als ik het zou kunnen omdraaien dan zou de intolerantie van Wilders ervoor zorgen dat niet hij, maar zijn opponenten 7/24 bewaking nodig hadden.

  Valt het je wel eens op dat het alleen de critici zijn die bedreigd worden? En niet omdat ze met knuppels door Slotervaart lopen of gehoofddoekte meisjes beschimpen en bespuwen, maar omdat ze iets zeggen, iets schrijven.

  Voor zover ik weet past dat laatste heel wel in een tolerante samenleving maar kennelijk zie jij dat anders. Kennelijk wil jij ook tolerantie voor agressie en onmondigheid. Voor ‘de moslims die ons onder de voet gaan lopen’. Mijn hart krimpt ineen als ik iemand ter verdediging hoor spreken over ‘de moslims’.

  Mijn intolerante buurman is inderdaad een klootzak maar ik spreek hem wel aan als persoon. Niet als nr.67776 van ‘de moslims’. Alsof het een geassimileerd organisme is. Gatverdamme. In die aanpak en zienswijze schuilen gevaar, minachting en een gebrek aan historisch besef.

  Mensen, personen, individuen, daarom draait de Westerse samenleving. Tolerantie kan alleen bestaan bij gratie van de individualiteit. Zodra je mensen hun individualiteit ontneemt, zoals de islam, het communisme, het fascisme en ‘weldenkend’ Nederland doen, dan ontneem je mensen de mogelijkheid zich zelfstandig te ontplooien en een bijdrage te leveren aan onze tolerante samenleving.

  Dan gaan zij zich inderdaad verenigen onder iets nationalistisch of iets religieus, zoals de islam. Want, Thebeel, ik denk niet dat de individuele moslim ons onder de voet gaat lopen, ik denk daaretegen wel dat de islam (niet de religie maar de staatsvorm) onverenigbaar is met een liberale democratie.

  De door jou ongetwijfeld als gematigd bestempelde Tariq Ramadan laat daarover in zijn boeken ook geen misverstand bestaan. “De islam is inherent democratisch, en ook de mensenrechten zijn daarbinnen geregeld. De islam kan gelijkgesteld worden aan een democratisch meerpartijenstelsel”. Joepiedepoepie hoor ik je roepen. De islam omarmt de democratie. Nee, Thebeel, de islam vervangt de democratie, de bruggenbouwer herhaalt het keer op keer (koop vooral zijn ‘jihad van vetrouwen; veel inzichten voor slechts 10 euro).

  En tegenover dit soort denkbeelden kunnen we net zolang tolerantie betrachten totdat ze daadwerkelijk begint de democratie stukje-bij-beetje te vervangen. Vanwege haar omvang is ze inmiddels in staat zich als ideologie te integreren. ‘De moslims’ vormen daarbij slechts kritische massa. De opdracht van Ramadan: “val niet voor de Westerse verleidingen maar draag jouw gave [de islamitische ethiek] over op de samenleving”. Ramadan noemt dit integratie, ik noem het overname.

  En dat brengt me bij die ontzettend flauwe SGP-analogie. We hebben het hier over twee lullige zetels in de bible-belt Thebeel, niet over een 1,5 miljard aanhangers. Wel leuk dat je beide qua ideologie over één kam scheert want eens, de SGP bestaat ook volledig uit zeloten. En ja, als ze conform hun statuten Nederland in een theocratie zouden gaan omvormen, ook dan trek ik Popper uit de kast, vooralsnog heb ik echter geen probleem met ‘de SGP-er’.

  ReplyDelete
 6. Hallo Jaap,

  "Mijn hart krimpt ineen als ik iemand ter verdediging hoor spreken over ‘de moslims’."

  Hoe verhoudt zich dat tot uitspraken van Wilders die precies hetzelfde doet? Uiteraard niet ter verdediging...

  Ik snap niet hoe je een groep mensen, die zich in Nederland politiek niet heeft georganiseerd, als bedreigend ervaart voor de tolerantie, maar wel je vertrouwen wil stellen in een partij met een leider die artikel 1 van de grondwet wil schrappen, om zo 'de moslim' te kunnen knechten als tweederangs burger. Hoe tolerant is dat precies?

  En waar ligt nu de echte macht om tolerantie te veranderen in intolerantie? In Slotervaart of in Den Haag?

  "Alsof het een geassimileerd organisme is. Gatverdamme. In die aanpak en zienswijze schuilen gevaar, minachting en een gebrek aan historisch besef."

  Die is ook vrij gemakkelijk terug te kaatsen met uitspraken van Wilders.

  "Dan gaan zij zich inderdaad verenigen onder iets nationalistisch"

  Zoals Trots op Nederland? Zelfs die vond Wilders wel wat ver gaan.

  "ik denk niet dat de individuele moslim ons onder de voet gaat lopen, ik denk daaretegen wel dat de islam (niet de religie maar de staatsvorm) onverenigbaar is met een liberale democratie."

  Toch nog een gemeenschappelijk puntje, want daar ben ik het mee eens. Maar voorzover ik kan nagaan is Nederland nog steeds een democratie zonder een spoor van een Moslimpartij.

  "En dat brengt me bij die ontzettend flauwe SGP-analogie. We hebben het hier over twee lullige zetels in de bible-belt Thebeel, niet over een 1,5 miljard aanhangers."

  Minstens zo flauw om alleen de Nederlandse aantallen te tellen als het over fundamentalistische Christenen gaat, maar zodra het over Moslims gaat doet opeens de hele wereld mee? Zullen we het op 800.000 houden?

  Maar als je wilt vasthouden aan 1,5 miljard, dat gaat over vele landen die voor Nederland geen enkele bedreiging vormen, en in een aantal gevallen in puin liggen. Sudan/Irak/Pakistan... soms de mislukte experimenten van het Westen. Die landen hebben hun handen vol, die staan niet op de Hollandse stoep morgen.

  En vergeet ook niet de worsteling van sommige landen met post-kolonialisme. Zoals Indonesië, Maleisië en landen in Afrika. Over historisch besef gesproken...

  1,5 miljard Moslims zien als een bedreiging voor de Nederlandse democratie is op z'n zachts gezegd een beetje ridicuul, en de getallen op die manier presenteren, dat ziet er ook wat populistisch uit.

  Daarbij is er niet 1 Islam, ze zijn net zo versplinterd als de Christenen. Houd dan ook nog rekening met nationale sentimenten. Probeer Turken en Marokkanen eens in 1 moskee te krijgen?

  Als er een moslimpartij opstaat en het voor elkaar krijgt die 800.000 Nederlandse Moslims, die heel diverse groep, achter zich te krijgen, over hoeveel zetels hebben we het dan? Zoiets als de CU vermoedelijk...

  Zal wel loslopen. Vooralsnog zie ik een groter gevaar in de PVV.

  Tolerante groeten,

  thebeel

  ReplyDelete
 7. Tolerant of intolerant, het zijn maar woorden. Wat telt is de praktijk. Nederland is opgezadeld met miljoenen analfabeten, waarvan een groot deel moslim is, met familie trouwt, achterlijke kinderen krijgen, van jongsaf een WAJONG uitkering hebben, kinderbijslag ontvangen voor niet bestaande kinderen, roven, stelen, buurten terroriseren, auto's in brand steken, moskeeen boiuwen met extra hoge minaretten om te klieren, loverboys.
  Nederlanders zijn het zat belasting te betalen voor lui die hier noet thuis horen en de zaak verpesten en opvreten en over willen nemen. Ik snap niet dat Widers geen 99% van de stemmen krijgt. Nederland is ziende blind en horende doof.

  ReplyDelete
 8. # Anonymous 3 h 46

  Je vergelijkt de tolerante 80 procent van de Nederlanders met de 'intolerante' PVV, om de door Jaap voorgestelde situatie om te draaien.

  De stilzwijgende aanname daarbij is dat moslims inderdaad even tolerant zijn als westerse culturen, zoals de Nederlandse. Het lijkt me niet zo moeilijk te bewijzen dat je die stilzwijgende aanname niet kunt hard maken. Islam heeft minderheden altijd geknecht en dictatuur is in islamitische landen een logisch uitvloeisel van het principe '' iedereen is een slaaf van ALlah'(Abd ALlah is een erenaam voor veel moslims - hoe gek kun je het verzinnen?)

  Het feit dat je die aanname verzwijgt bewijst dat je de problematiek niet begrijpt of wilt verdraaien.

  Ten tweede, de PVV wil inderdaad een soort intolerantie om de grotere waarden van de tolerante westerse samenleving te redden.

  Op dezelfde manier als dat de VS de vrijheid, de vrede en de democratie in 1945 in Europa redde door een langdurige oorlog te voeren. Net zoals politie nodig is om de rechtsstaat te garanderen. Enzovoort. Er is een groot verschil tussen een VS die oorlog voert om een betere samenleving te brengen in Irak, dan moslimleiders die aan grootheidswaanzin leiden, zoals Saddam en de iraanse mullahs, die alleen maar anderen willen vernietigen. Beide zijn op sommige momenten objectief intolerant, maar met zeer verschillende doelstellingen en met zeer verschillend respect voor anderen.

  Ook dit onderscheid laat je onderbelicht en dat is fataal voor de consistentie van je beweringen.

  ReplyDelete
 9. # Anonymous 3 h 46

  Je vergelijkt de tolerante 80 procent van de Nederlanders met de 'intolerante' PVV, om de door Jaap voorgestelde situatie om te draaien.

  De stilzwijgende aanname daarbij is dat moslims inderdaad even tolerant zijn als westerse culturen, zoals de Nederlandse. Het lijkt me niet zo moeilijk te bewijzen dat je die stilzwijgende aanname niet kunt hard maken. Islam heeft minderheden altijd geknecht en dictatuur is in islamitische landen een logisch uitvloeisel van het principe '' iedereen is een slaaf van ALlah'(Abd ALlah is een erenaam voor veel moslims - hoe gek kun je het verzinnen?)

  Het feit dat je die aanname verzwijgt bewijst dat je de problematiek niet begrijpt of wilt verdraaien.

  Ten tweede, de PVV wil inderdaad een soort intolerantie om de grotere waarden van de tolerante westerse samenleving te redden.

  Op dezelfde manier als dat de VS de vrijheid, de vrede en de democratie in 1945 in Europa redde door een langdurige oorlog te voeren. Net zoals politie nodig is om de rechtsstaat te garanderen. Enzovoort. Er is een groot verschil tussen een VS die oorlog voert om een betere samenleving te brengen in Irak, dan moslimleiders die aan grootheidswaanzin leiden, zoals Saddam en de iraanse mullahs, die alleen maar anderen willen vernietigen. Beide zijn op sommige momenten objectief intolerant, maar met zeer verschillende doelstellingen en met zeer verschillend respect voor anderen.

  Ook dit onderscheid laat je onderbelicht en dat is fataal voor de consistentie van je beweringen.


  Frits Bakker

  ReplyDelete
 10. Wat een fenomenaal goed stuk!!!

  ReplyDelete
 11. @ Thebeel

  U stelt een belangrijke vraag die al in de tijd van John Locke is gesteld en beantwoord.

  Locke was fel anti-katholiek omdat de katholieken in die tijd denkbeelden hadden die de vrijheid van anderen tot een absoluut 0 punt terug brachten. Het katholiek instrument daar toe: de inquisitie.

  Aan Locke werd gevraagd: Is het niet tegen uw belangrijkste leerstuk dat u katholieken de vrijheid van meningsuiting ontzegt terwijl u die juist zo hartstochtelijk bepleit?

  Het antwoord van Locke was: Nee dat is het niet. Er kan geen vrijheid van meningsuiting bestaan voor groepen die zich ten doel hebben gesteld om de vrijheid van anderen- desnoods met geweld- om zeep te helpen.

  In de laatste uitzending van tegenlicht wordt uw vraag uitgebreid behandeld en uitgelegd.

  De islam streeft met alle mogelijke middelen- ook geweld- wereldheerschappij na.

  U kunt van Wilders en mij niet verwachten dat wij die agressie niet zullen beantwoorden.

  U draait oorzaak en gevolg volledig om.

  Verder alles wat Jaap zegt.

  ReplyDelete
 12. @Anonymus I - 7.00 uur

  Je gaat volledig voorbij aan het langere deel van mijn commentaar en je aanname is hetzelfde als die in het originele stuk.

  'De Moslims' komen eraan.

  En die aanname kunt je niet hard maken met historische beschouwingen, als het juist het westen was dat op alle vlakken overheerste, koloniseerde, tot en met in Irak aan toe etc.

  De Islam 'overheersend' noemen, verwijzend naar de geschiedenis, is gezien de westerse geschiedenis en dominantie best komisch als je bedenkt dat b.v. Nederland jarenlang Indonesië en Suriname Christelijk heeft 'geknecht'.

  Islamisering bestaat niet en kan binnen de politieke structuren van Nederland niet eens plaatsvinden zonder een tweederde meerderheid die de grondwet eruit gooit. Gelukkig maar.

  Daarbij, je vergeet iets belangrijks. Ik had helemaal geen aanname over tolerantie van Moslims. Die heb ik namelijk niet nodig. Al zijn ze in Nederland allemaal bloed-intolerant, alle 800.000, er is nog steeds de grondwet en de wet. Zoals een zwarte kous uit de Veluwe jou niet kan dwingen een lange rok te dragen, zo kan een burka je evenmin dwingen...

  Maakt U zich allen toch niet zo druk! U woont niet in Pakistan of Iran en zij hebben geen intentie om te verhuizen naar dat landje aan de Noordzee. Vreest U nu werkelijk wat opgeschoten baardmannen in Afghanistan? Vergeet U dat ze daar ook Moslims kelen? De gemiddelde Moslim in Nederland zit niet te wachten op Uw Islamisering. Het is een 'nachtmerrie' scenario dat nooit werkelijkheid zal worden, maar ondertussen wel Uw stemgedrag bepaalt.


  @Anonymus II - 9.23 uur

  Het is jammer dat U m'n 'belangrijke vraag' niet toelicht, want ik had het meen ik nergens over 'Vrijheid van Meningsuiting'. Wel over artikel 1, het anti-discriminatie beginsel.

  In het geval U dat ook bedoelt met Uw voorbeeld:

  Als U van mening bent dat het voor een samenleving ok is om een tweedeling te creeeren met een wettelijke 'tweederangs' onderlaag, en als U werkelijk denkt dat dat zonder ernstige sociale gevolgen blijft, so be it.

  Kortom, als U Wilders' 'maar ik WIL discrimineren' onderschrijft, dan moet artikel 1 er inderdaad aan.

  Ik zie daar werkelijk geen heil in.

  ------------------

  Mag ik U beiden ook wijzen op een Anonymus (6.16 uur) direct onder mijn nu voorlaatste reactie? Als dat symptomatisch is voor de PVV, dan zijn we straks mooi in de aap gelogeerd.

  Allen tolerant gegroet :-)

  thebeel

  ReplyDelete
 13. @ Thebeel.

  Ik trok het inderdaad breed. Tolerantie en vrijheid en zo. Wat tolereer je in een vrije samenleving wel en niet?

  U valt Wilders aan op zijn intolerantie voor de islam en/of haar aanhangers en u ziet daar een probleem. Het antwoord daarop is eigenlijk heel simpel.
  Als er geen islam in Nederland was was er ook geen Wilders om de islamisering tegen te gaan.

  Snapt u het onderscheid tussen de islam en haar aanhangers? Er waren waarschijnlijk best aardige nazi's die mein kampf niet zo nauwgezet uitvoerden maar dat zegt hoegenaamd niets over de haatzaaiende passages in mein kampf.

  Discrimineren? Wat is dat voor een nonsens? Waar beweert Wilders dat hij mensen met onveranderlijke kenmerken achter wil stellen?

  De islam is een foute ideologie. Het is onfatsoenlijk om die ideologie aan te hangen want het is een discriminerende en haatzaaiende ideologie.

  Een individuele islamiet kiest dagelijks weer voor die onfatsoenlijke ideologie. Hij kan ook het juiste doen en artikel 1 van de grondwet respecteren en het probleem is opgeheven.

  Waarom verdedigt u eigenlijk een verdefelijke, haatzaaiende ideologie? Wat is het probleem als die ideologie verdwijnt van de aardbol?

  Nazi Duitsland is uitstekend gedenazificeerd. Dat moeten we met de islam in Europa ook maar eens gaan doen.

  ReplyDelete
 14. "Zoals een zwarte kous uit de Veluwe jou niet kan dwingen een lange rok te dragen, zo kan een burka je evenmin dwingen..."

  O nee?

  voor de gek

  ReplyDelete
 15. @Thebeel, ons gemeenschappelijke punt: "Maar voorzover ik kan nagaan is Nederland nog steeds een democratie zonder een spoor van een Moslimpartij".

  Was die er maar. 800.000 moslims en geen moslimpartij. Wel meer dan 100 gesubsidieerde organisaties op islamitische grondslag. Het is niet alsof het recht op vereniging een onbekend fenomeen is maar een moslimpartij is er niet.

  Een moslimpartij (met enige aanhang en een heus programma) zou mij in zoverre geruststellen dat democratie tenminste enige betekenis zou hebben. Dat naast het woord van de almachtige ook aardse coalities bespreekbaar zouden zijn. Maar hoe zou die partij eruitzien?

  Ik stel mij tenminste één SGP-achtige partij voor. Die zou vanzelfsprekend ook door u weggehoond worden. Maar daarnaast? Een seculiere moslimpartij? Een partij die vanuit het islamitisch geloof zich op het wereldlijke zou storten op basis van grondwet en WvS en zonder shari'a? Het zou direct en per definitie een partij van afvalligen zijn.

  Geef mij een seculiere moslimpartij (CDA- of CU-achtig) en ik ben bereid Poppers kantelpunt weer wat naar voren te schuiven.

  Zoals het er nu voor staat ben ik dat niet. De gesprekspartners van de overheid, moskee-organisaties en lieden als Tariq Ramadan, houden zich verre van politiek; dat is te zeggen, van democratische politiek. Hun bijdrage bestaat uit lobbyen en 'adviseren'.

  Werkelijk, ik ben niet meer gekant tegen het ene geloof dan tegen het andere. Zolang het maar bij persoonlijk geloof blijft, desnoods doorsijpelend naar de politiek zoals bij CU. Maar 'de islam' bestaat slechts voor een klein deel uit geloof. Het is een complete staatsvorm en van buurtimmam tot theoloog is men daar trots op. Het is de meerwaarde van de islam.

  En als zo'n ideologie zich middels lobbyïsten, buurtwerkers en gemeente-adviseurs naar de oppervlakte werkt dan krijg ik argwaan. En meer dan dat zelfs.

  U gaat er kennelijk nog steeds van uit dat alles in Nederland zich in het open democratische weiland afspeelt. Dat iedereen zich aan de spelregels houdt en dat er niet zoiets als een auto-, energie-, of milieulobby bestaat. Dream on.

  Niemand stemt in Nederland PVV omdat Iran haar homo's ophangt, Somalië meisjes van dertien stenigt of Pakistan meisjesscholen sluit. Men stemt voor de eigen regio en om wat hier gebeurt. Ik zou daarom graag van u vernemen waarom critici in Nederland de mond gesnoerd wordt en waarom zij schuld zijn aan het multiculturele debakel. Darfur ligt immers zover weg.

  Overigens, dat artikel 1 waar u steeds op terugkomt is volstrekt waardeloos omdat artikel 6, de vrijheid van godsdienst, altijd aan het langste eind trekt. Fawaz mag zeggen dat homo's ziek zijn omdat de vrijheid van godsdienst hem dat toestaat. Ik mag het niet. Wilders wordt vervolgd omdat het Hof liet meewegen dat hij zich in zijn uitspraken niet baseerde op een religieuze overtuiging. Zonder godsdienstvrijheid zou artikel 1 grote betekenis hebben, nu niet. Symbolisch gelul in de schaduw van de Almachtige.

  ReplyDelete
 16. U begrijpt dat reageren op commentaar van drie kanten wat ingewikkeld wordt.

  Ik geloof dat ik m'n standpunten redelijk heb onderbouwd in voorgaande bijdragen.

  Nog even over artikel 1, jullie schijnt te vergeten dat artikel 1 een garantie biedt mede tegen een discriminerende _overheid_. Dat het artikel niet altijd wint als het gaat om conflicten tussen personen, waarbij moet afgewogen worden wiens 'vrijheid' zwaarder weegt, is dan soms een gevolg. Daarbij kan een rechter niet direct toetsen aan de grondwet, maar moet het doen met allerlei afgeleide wetgeving en jurisprudentie.

  Wat mij betreft verdwijnt in ieder geval het 'gewone' artikel betreffende 'smalende godlastering' en ik vraag me werkelijk af waarom dat nog niet gebeurd is vele jaren geleden.

  Dat er spanningen bestaan tussen de diverse grondwet-artikelen, daar ben ik me van bewust, maar daar hebben we rechters voor.

  Aan de Anonymus die moeite heeft te geloven dat Wilders wil discrimineren, die uitspraak is vastgelegd in een televisie interview meen ik. Niet nieuw overigens, want Fortuyn is begonnen met die onzin.

  Het schrappen van artikel 1 is trouwens een voorwaarde voor veel van Wilders' plannen. Zonder aanpassingen is veel van z'n program onuitvoerbaar.

  De Raad van State lacht zich een ongeluk.

  Interessant 'als er geen Islam was was er geen Wilders'. Het is U ontgaan dat Wilders z'n xenofobie niet beperkt tot Moslims? Grenzen dicht, uit Europa, schuilen achter de dijken. Er is een vijandsbeeld nodig, en als de Moslims 'geknecht' zijn wat dan? De Polen, de Bulgaren? De Surinamers maar weer? De Antillianen? De Molukkers, hebben we die nog?

  Critici wordt de mond gesnoerd? Niet bepaald waar. Dat er hele nare consequenties aan vast zitten is een ander verhaal. Maar als je de geweldadigheid van een aantal extreme idioten wilt extrapoleren, dan kun je net zo goed eens gaan nadenken over Volkert v.d. G. of de aanhang van de PVV die Gerard Spong doodsbedreigingen stuurde.

  Het over straat moeten met bodyguards was in veel landen al een normaal fenomeen. We liepen wat achter. Da's wennen en akelig en ik wilde dat het anders was, maar dat komt overduidelijk van alle kanten, niet alleen maar vanuit moslimextremisten.

  Obama 1 - Wilders 0

  We lopen alweer achter...

  Gegroet voor het laatst deze dag en nacht,

  thebeel

  ReplyDelete
 17. Sterk stuk Jaap.
  Zo'n journalist die collega-journalist Sneijder interviewt als "deskundige". En die zegt dan dingen als "dat “Europa Nederland niet meer kan volgen”". Tenenkrommend.
  "Wie bedoelt u met Europa?" zou de vervolgvraag moeten luiden. "De politici of de journalisten?".

  ReplyDelete
 18. Re : Zodra je mensen hun individualiteit ontneemt, zoals de islam, het communisme, het fascisme en ‘weldenkend’ Nederland doen, dan ontneem je mensen de mogelijkheid zich zelfstandig te ontplooien en een bijdrage te leveren aan onze tolerante samenleving.

  Ik denk dat er grote groepen mensen zijn die a tors e a travers hun identiteit ontlenen aan een collectiviteit. Wie heeft U wijsgemaakt dat er iets mis aan weduweverbranding als de dame in kwestie het zelf wil ?

  ReplyDelete
 19. @Thebeel, bedankt voor de toelichting op artikel 1. Dat het is ter bescherming van de burger tegen de overheid, tjeetje. Beantwoordt dat nu ook mijn vraag waarom een geestelijke wel mag discrimineren en een ongelovige niet? Nee, dat doet het niet. Noch verklaart het waarom de VVD met haar wetsvoorstel komt (dat van die holocaustontkenning).

  O wacht, wetswijziging? VVD? Vrijheid van meningsuiting? Intolerantie!!! Fascisten!!! Of mag de VVD wel wetten wijzigen? Of mogen alleen ‘goede’ partijen wetten wijzigen? Misschien is het je ontgaan Thebeel, dat de regering van dit land ‘de wetgevende macht’ wordt genoemd. Dat het van regeringspartijen wordt verwacht dat ze wetten schrijven en amenderen. Dus vanwaar die heilige verontwaardiging?

  Voor een grondwetswijziging gelden trouwens aparte regels, moeten eerst weer verkiezingen overheen. Mag je dus twee keer tegen stemmen. Of ben je bang dat de democratie die mij in jouw ogen wel tegen religieuze intolerantie beschermt, jou niet tegen ongewenste grondwetswijzigingen zou beschermen?

  Ik word overigens bijzonder onpasselijk van die ongefundeerde insinuaties Thebeel. Als de moslims geknecht zijn dan volgens de Surinamers? Waar haal je het vandaan? Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten? Indonesiërs en Surinamers (bij elkaar net zoveel als moslims) zijn volkomen geïntegreerd in de Nederlandse maatschappij. Hebben overgenomen wat ze aanstond en het resultaat is evenwicht en vermenging. Enige uitzondering zijn korte tijd de 12.000 Molukkers geweest. Zij wilden niet integreren omdat ze als groep bijeen wilden blijven teneinde terug te keren naar de Republik Maluku Selatan. Goh, problemen, groepswaarden, chauvinisme, waar doet me dat aan denken?

  Uw opmerking over die bodyguards, dat we daar maar aan moeten wennen en zo, die is wat mij betreft TBS waardig. Om het maar fijn en gezellig te houden in uw hoofd moeten mensen ‘met een andere mening’ er maar aan wennen met bodyguards over straat te moeten? Thebeel, de bodyguards van Wilders, Ayaan en Ellian zijn daar niet om ze tegen Karst T. te beschermen, ze zijn daar tegen een hele concrete dreiging uit islamitische hoek. Ze hebben namelijk een islamitisch opiniedelict begaan. Wel eens afgevraagd waarom hun directe collega’s, zij die geen mening hebben over de islam, geen bewaking nodig hebben?

  Ik durf te wedden dat u dit soort rationalisaties niet durft toe te laten in uw hoofd. Er mocht eens een verstoring in dat prachtige verheffingsmechanisme van u ontstaan.

  ReplyDelete
 20. @ thebeel.

  door Paul Jansen en Edwin Timmer
  DEN HAAG - De voortdurende instroom van laagopgeleide huwelijkspartners uit Marokko is een ondraaglijke last voor de Nederlandse samenleving. Ondanks alle energie en geld die we steken in inburgering, blijft het dweilen met de kraan open, zolang er telkens nieuwe kansarmen binnenkomen.
  Dat stelt minister Van der Laan (Integratie) in een interview met De Telegraaf. „Het gaat onze spankracht te boven”,


  ---------------------------------

  Dit zei Fortuyn al in 2001 en mogelijk zelfs eerder. Fijn dat de tegenpartij idd wakker wordt. De agenda van de PVV is de agenda van het toekomstige en betere Nederland.

  Jij en je geestverwanten, thebeel, houden broodnodige veranderingen tegen. Is dat omdat jullie het niet snappen? Of wat? Graag jouw commentaar op wat van der Laan nu zegt te willen.

  ReplyDelete
 21. Interessante analyse van Thomas Friedman in the NYT:

  "I have never bought the argument that Iraq was the bad war, Afghanistan the good war and Pakistan the necessary war. Folks, they’re all one war with different fronts. It’s a war within the Arab-Muslim world between progressive and anti-modernist forces over how this faith community is going to adapt to modernity — modern education, consensual politics, the balance between religion and state and the rights of women. Any decent outcome in Iraq would bolster all the progressive forces by creating an example of something that does not exist in the Middle East today — an independent, democratizing Arab-Muslim state."

  Sluit mooi aan bij de opmerkingen over moslims en democratie hierboven. Een democratische moslimstaat bestaat nog nergens ter wereld. Het is dan ook niet zo gek dat moslims die verdwaald zijn in een democratische rechtsorde daar weinig affiniteit mee hebben.

  Het is daarentegen wel gek dat de elite in die democratische landen partij kiest voor de 'anti-modernist forces' door alles wat salafistisch, orthodox en ondemocratisch is te steunen met geld en goede bedoelingen; zolang ze maar niet schieten en ploffen komt het wel goed.

  Neen, het komt niet goed. Je zult actief de confrontatie met deze ondemocratische krachten moeten aangaan, we moeten in Nederland dezelfde kant kiezen als we in Afghanistan kiezen. Voor democratie, voor vrijheid en voor tolerantie. Geen tolerantie voor de intoleranten! 90% van de moslims in Nederland wil dit maar ze wordt daarbij actief tegengewerkt door een minderheid en door onze elite.

  ReplyDelete
 22. Aan een ieder die het met mijn argumenten oneens is, zo'n beetje iedereen geloof ik die deze site bezoekt:

  Allereerst heeft U nooit aan mij gevraagd of ik vind dat er problemen zijn met integratie en instroom. Men moet blind zijn als je dat zou willen ontkennen. De vraag is echter: wat zijn de oplossingen? En de PVV biedt die niet, zonder onnoemelijk veel schade aan te richten. Heeft U het verkiezingspamflet goed bekeken? Een geasfalteerd Nederland waar men met 180 km per uur al slalommend tussen de kerncentrales, heropvoedingskamen en tuchtscholen de verpauperende onderlaag van Nederland probeert te ontwijken. Neo-liberalisme met een vleugje fascisme? Succes ermee.

  Jaap schrijft:

  "90% van de moslims in Nederland wil dit maar ze wordt daarbij actief tegengewerkt door een minderheid en door onze elite."

  Dus nu is 90% opeens 'goed'? Maar ze moesten wel hun Koran verscheuren toch (uitspraak van Wilders)? 1,5 miljard was een bedreiging voor Nederland maar nu is 90% opeens ok? Dus we praten over 10% van 800.000, da's 80.000 Moslims die U allen de gordijnen injaagt en laat stemmen op de PVV? 'T is nog gekker dan ik dacht...

  Jaap schrijft:

  "Een democratische moslimstaat bestaat nog nergens ter wereld."

  En vergeet daarbij Indonesië en Turkije. Tenzij er iets anders bedoeld wordt met 'moslimstaat'? Maleisië is wat meer halfslachtig, maar met heel veel goeie wil zou je ze hier ook onder kunnen scharen. Maar uiteraard kan ik Uw hoongelach al voorspellen. Zijn zeker 'niet volwaardig' of 'niet verlicht' of whatever...

  De Anonymus die Van Der Laan aanhaalt vergeet erbij te vermelden dat Van Der Laan ook meldt dat integratie goed gaat.

  Maar ook hier zie je weer dat de issues door elkaar gaan lopen.

  Dus er zijn problemen met laagopgeleiden die instromen. Goed, dan ga je zoeken naar oplossingen. Maar het zwaartepunt van de PVV ligt op Islam en Moslims. Als die laagopgeleiden witte Christenen zouden zijn, denkt U nou werkelijk dat er dan geen problemen zouden zijn? Had U dan opeens net zulke grote problemen met alle Christenen?

  Ik heb in een verpauperende buurt gewoond, en weet U van wie ik het meeste last had? Ierse bouwvakkers. Laag opgeleid, altijd dronken, behalve als ze moesten werken. Ga ik nu alle katholieken de schuld geven?

  Het wordt allemaal op één grote hoop geveegd: Islam, Moslims, asielzoekers, Marokkanen, instroom, en elke nuance raakt zoek.

  Crimineel Nederlands straattuig van Marokkaanse afkomst heeft niets met Islam te maken. Integendeel zou ik zelfs zeggen, zaten ze maar in de moskee...

  Ik zou graag zien dat alle Moslims en alle immigranten, zelfs alle 'allochtonen' eens een maand het werk zouden neerleggen in Nederland. Eens zien wat er dan gebeurt.

  We zullen afwachten hoe de PVV het gaat doen de komende jaren,

  Allen gegroet, dit was (voor nu) mijn laatste bijdrage hier, ik gun U van harte het laatste woord.

  Misschien tot ziens in een volgende post.

  thebeel

  ReplyDelete
 23. Re : Locke was fel anti-katholiek omdat de katholieken in die tijd denkbeelden hadden die de vrijheid van anderen tot een absoluut 0 punt terug brachten. Het katholiek instrument daar toe: de inquisitie.

  Ik word een beetje ibbel van die anonimi hier. Waarom zet niemand zoals ik z'n kiet ter bezichtiging open ? Schaamtegevoel ? Ik wil de persoon die bovenstaand comment plaatste er fijntjes aan herinneren dat volgens Michael Hesemann, Die Dunkelmänner: Mythen, Lügen und Legenden um die katholische Kirche, Augsburg: Sankt Ulrich Verlag, 2007, p. 165. in geheel Spanje in de periode 1540 tot 1700 niet minder dan liefst 804 m/v zijn gefakkeld. Voor wat betreft Spanje was de instelling van de Inquisitie zelfs een zegen gebleken : er werden geen heksen meer vervolgd na 1600. 'Grappig' is dat wanneer je bedenkt dat tezefder tijd in Engeland en Schotland tezamen een veelvoud van het aantal van 804 aan 'heksen' mocht gaan hemelen. En als we het over het voornamelijk protestantse deel hebben van wat nu Duitsland heet dan val ik stil. Tienduizenden vrouwen hebben hun leven gegeven om reden dat vrouwen natuurlijk van de appel van Locke hebben gegeten & van obscure paapse rituelen houden die in de ogen van velen demonisch waren.

  Ergo : de instelling van de Inquisitie was zo slecht nog niet. Toch ?

  Re : migratiecijfers CBS
  Heeft iemand van het Wilderiaanse klapvee inmiddels die cijfers boven water gekregen ?

  @thebeel : blijf nog even hier

  ReplyDelete
 24. @ Cassandra.

  Wat maakt het uit of ik wel of niet een nick neem? We voeren hier gewoon een debatje.

  Lees nou zelf eens terug wat ik over Locke schreef. En haal er dan wel de essentie uit. Wat maakt het uit hoeveel slachtoffers die intolerante ideologien (de protestanten en de katholieken) in het verleden hebben gemaakt? Het ging mij- en Locke denk ik ook- om het eerste ideologisch gemotiveerde slachtoffer.

  Gelukkig hebben we die 2 sekten enigszins weten te pascificeren.

  @Thebeel.

  U haalt er weer van alles bij dat niet relevant is.

  Ik zou kunnen leven met immigratie van mensen die wat toevoegen aan de samenleving. Ook dat moet niet te gek worden want Nederland is wat mij betreft al overbevolkt.

  Waar ik niks van moet hebben is Ahmed of Piet die hun partner naar Nederland halen (altijd hierheen zelden naar de bruid)en als het dan misloopt de rekening aan de belastingbetaler presenteren.

  En zo kan ik talloze voorbeelden geven van de voor de immigranten te makkelijke regels.

  De PVDA heeft bij monde van Wouter Bos al eens gezegd: immigratie verhoudt zich slecht tot een verzorgingsstaat. En daar moeten ze eens naar gaan handelen anders komt het nog eens tot een enorme explosie in het kruidvat Nederland.

  Het ga u verder goed!

  ReplyDelete
 25. Re : Ten tweede, de PVV wil inderdaad een soort intolerantie om de grotere waarden van de tolerante westerse samenleving te redden.

  Laat ene Adolf Chick-leg-rubber* precies hetzelfde gewild hebben gedurende een korte spanne tijds. Goh. En laat hetzelfde *kippenras* dat op hun G_W heeft gestemd dezelfde symptomen van de *klapkipziekte* kennen. Van G_W's kansel wordt geroepen : ze komen met miljoenen. Met miljoenen komen ze eraan. De dragers van het tweepuntige Zwaard van David. Huh ? Moslims met het Zwaard van David ? David is toch de Man met een slinger met een steen ? Ook zeg ik dan

  Re : De prent was volmaakt geweest als het zwaard, gelijk het zwaard van David, twee puntjes had. Ik had verder de Palestijnse met een piepklein bomgordeltje uitgerust.

  BTW Het Zwaard van David bevindt zich in het Topkapi in Istanboel.

  April 2, 2009 11:32 PM op de prent van Pat Olifant in de NYP.

  Kleine David wordt net als Jesus de Sul door de meeste moslims erkend als een vakbroeder van de Profeet (dzbfw).

  We hadden gisteravond ene Jane Doe op bezoek. Ze kon voor het eerst weer lachen na het hemelen van CHEZ. Jane is een ouwe jodin en half-amerikaanse. Dus die wist dat je de helft van de DOES in de U.S.A. de achternaam van Schicklegruber als Chick-Leg-Rubber kon laten uitspreken

  - ben zo terug met de CBS cijfers over de migratie -

  @ Anoniem hier vlak boven : blijft u aub nog even. Ik weet dat ik met U kan praten zonder gelijk in mijn Tourettistische aandoening te vervallen. Ik kom a.s.a.p. bij U terug. Zo zonder comment krijgt U de cijfers onder mijn volgende nick.
  En maakt U in de tussentijd a.u.b. een naam aan. Het is binnen vijf minuten gepiept. U goochelt bloggers.com Ik zou graag zien dat U Kees van Kijkduin (man) of Nellie Roodvlag ging heten. Voor U dus als man Kees van Kijkduin. U zult er bij bloggers.com veel respons mee hebben.

  ReplyDelete
 26. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 27. Sinds 2 maart 2009 is er rechts een leuk vraagje aan de bezoekers van onder andere deze site met schreeuwend [nee helaas] kopschrift Allochtonen. Even kijken NU 692 deelnemers. Je kijkt en klikt in een seconde en je weet hoeveel er fout zijn. Het l*lt zich de eelt van het voorhoofd van diep bukken over de aantallen die het betreft.Hordes Makaken. Ook heel veel Groene zoals de Vegean Streeker. Komt uit dezelfde streek. Monique van de Ven is in Zeeland geboren. Monique van der Hulst-Radix is ook een Monique dus je weet snel dat die G_W geen zuivere koffie is. En die joodse advocaat met slagjes in zijn haar.

  De oplossing ligt al weken onder jelui neus. Mag ik even zien uw Turkse paspoort met zeven mans kinderkaart. Zeven kinderen op twee stoelen moet kunnen.

  Jaap weet binnen tien minuten hoeveel kinderbijslag. Ga jij in je blogje opnemen. Het bedrag dat Carel - koop vooral mijn boekje - Brendel bijscharrelt is nog niet de helft van wat er aan poen binnenkomt. Aan KB niet alleen

  De eerste of de tweede anoniem, ambtenaar bij een soo, die moet het zeker weten te vinden. Plus een goeie mop. Zitten ze nog steeds aan de Vlaardingenlaan ? We hebben er vijf verbleven maar niet gewoond.

  - onthou dat ik volgende week vanaf de camping een anonieme brief zal schrijven over onze naaste buren op de Buren -

  Enkele duizenden. Maar de afgelopen maanden door gezinshereniging weer een grote toestroom. Allemaal Grijze Wolven, twee Grote en zeven kleine wolfjes plus Oude Grijze Wolf met nog een fez op

  - dit wordt een heel mooi verhaal en we blijven ON TOPIC -

  - waar blijft Kees van Kijkduin -

  ReplyDelete
 28. "Heeft dan niemand in de gaten dat ‘Wilders’ juist die normen en waarden verdedigt waar zijn critici decennia lang voor gestreden hebben? Gelijkheid, vrijheid en tolerantie."

  Dat houdt natuurlijk op als je partij ook propageert een boek te willen verbieden en mensen op basis van hun geloof wilt verhinderen te immigreren.

  Daar gaat de PVV de mist in. Maar om de PVV nu te gaan vergelijken met partij zoals die xenofobe, anti-zigeuner, anti-joodse Hongaarse partij,... tsja, Dat is ook van de zotte.

  ReplyDelete
 29. @Suzanne, een boek verbieden of ideeën verbieden heeft ook niet mijn voorkeur. Wel ben ik, Popper indachtig, van mening dat je van de publieke uitingen die daarbij horen moet kunnen zeggen dat ze ‘intolerant’ zijn en aan de poten van onze ‘cultuur’ knagen. Een gemeente die gescheiden loketten in een moskee subsidieert komt wat dat betreft ernstig in de richting.

  Wilders roep om een immigratiestop uit islamitische landen laadt de verdenking op zich anti-moslim te zijn; in de praktijk verschilt zijn voorstel echter niet van wat Eberhard van der Laan zaterdag in de Telegraaf zei: we moeten stoppen met de import van kansarmen die onder het mom van huwelijksmigratie ieder integratieplan ondermijnen. Ien Dales (PvdA) zei ooit: het is moeilijk soep koken als iemand steeds koud water in de pan gooit. Volgens mij was dat tien jaar geleden. Nu heeft het beestje een naam en klinkt het plots heel hard.

  Al ben je het op nagenoeg alle gebied met Wilders oneens, het signaal dat hij afgeeft, namelijk dat het huidige beleid de Nederlandse moslimgemeenschap geen enkele kans biedt en dat tegelijkertijd de traditionale normen en waarden van de eigen cultuur met het badwater worden weggegooid, is een signaal dat zich moet vertalen naar een politiek benoemen. Ook bij de andere partijen. Dat is wat ik hoop.

  De drie I’s (immigratie, integratie, islam) zijn niet links of rechts, ze verdelen de samenleving langs een geheel andere lijn. Aan de ene kant ervan denkt men dat het wel los zal lopen, dat onze ‘niet-bestaande cultuur’ die tienduizenden die nu zijn opgehokt in achterstandswijken met een buurtbarbecue en een extra moskee wel zal verlichten. Aan de andere kant van de lijn staan mensen die dit beleid afkeuren en menen dat we al te ver zijn doorgeschoten. Dat het ondanks alle mea culpa’s en uitverkopen van kwaad naar erger zal gaan.

  Zelf zie ik het grootste gevaar in lieden als Tariq Ramadan. Deze zijn willens en wetens bezig onnozele overheden voor hun religieuze karretjes te spannen met als enige doel de moslimgemeenschap te isoleren van de Nederlandse samenleving. Ook tegen dit soort sponsoring is de PVV een signaal.

  En ja, die anti-zigeuner/Joden/buitenlanders partij in Hongarije, dat is werkelijk ziek. En de eerste de beste die roept dat de PVV niet anders is die moet voor de grap het verkiezingsprogramma er eens op nalezen. Vervang het woord ‘islamitisch’ door het politiek-correcte ‘kansarmen/kansarme landen’ en er zijn verdomd weinig partijen met wie men geen inhoudelijke coalitie aan zou kunnen gaan.

  ReplyDelete
 30. Met de heer Dafnis Wiegers - met wie ik op het Mendel heb gezeten - heb ik zulks afgesproken. Dat tokkies IRL gratis hun geslachtsnaam mogen veranderen. Net als alle moslims in Opperland. Sol studeert op een verplichting voor alle Makaken enzo om een Opperlandse voor- en geslachtsnaam aan te doen nemen bij nationalisatie. Twee nationaliteiten juichen we toe vermits er achter de twee namen maar een enkel IP-nummer schuilt. Geen G_W praktijken door met TORrent te F-5'n onder verschillende namen en dan tegen mij durven [sommige durven echt] roepen dat ik een TROLL ben. Grote LAFBEKKEN die zich anoniem verschuilen. Klapvee dat elkaar nakakelt over een zekere Voltaire. Het schorem noemt zich libertair van anarcho-syndicalistische huize. Het heeft interesse in politicologie en archeologie. Als je ze boys en ze girls doorvraagt : een lege huls of erger nog. Het l*lt net als wij in zichzelf op de eigen site. Wij noemen ene @lucida bij wijze van voorbeeld. Het ziedende schuim van H.V.V. zit - opgehokt bij onder meer Stan de Jong - elkaar te feteren met de veren die men in elkaars reet & die van de Zelfbevlekker cum Mashadi Ellian steekt.

  Bij jou, Jaap, en bij de Willems die niet Zwijgen en vaak Spreken draaien ze hun rondjes & doen ze hun obligate zegjes. ik begrijp niet, Jaap, dat Ons' Willem jou nog niet gelinkt heeft. Service voor de claque van G_W

  Dixit de Veeste van Pim

  Allemaal ideetjes van Sol & Tulle. Gratis naamsveranderingen voor den Turk met de meeste puntjes op zijn achternaam. Voor uiteraard, gelijk de Drie van Breda, voortijdig de gevangenis verlaat. Mo Bouyeri krijgt van Ons' de naam Felix Pennings. Appolonius Rhodius of gewoon Jan Visser.

  O ja, de heer Robert Jensen geniet R.E.S.P.E.C.T. voor hoe hij de z.g. tokkies bejegent. Namelijk respectvol. Kijk en hoor wat deze gehandicapten van G_W vinden. De stemmers op de Bende van G_W als tokkies duiden is niet correct maar een beetje dom. De volgelingen van G_D G_W zijn Tokken. Het kakelt als Kippen zonder Kop. Dwz de Kop kakelt door als kleine Sol bij een andere oom van moederszijde kippen ging slachten. In de buurt van Kijkduin. Oom had een farm met 10.000 kippen. Sol ging Oom helpen met het zogenaamde kippen brillen. Kleine metalen snavel klemmetjes. Kippenbrilletjes dus. Zonder die brilletjes pikten ze elkaar kapot als ze bloed zagen. Bloed in de ei-leg-opening [latijns woord] werden ze hitsig van. Oom had twintig schuren met in elk 500 kippen. Die kippen liepen deels los en zaten deels in hokjes. Elke maand slachtte de kleine Sol 1 meestentijds ouwe kip op het slachtblok. Los uit het handje. Met rechts de messcherpe bijl. Links aan zijn twee poten de ouwe kip die je eerst een mep op zijn kop had gegeven. Verdoofd dus. Met de steel van de bijl. De kunst was de Soepkip dan zo bij z'n kladden te grijpen dat de kleine Sol met een enkele uithaal met den bijl den Poule de Dungen heur kop afsloeg. Sol was 7/8 jaar en vond het wel geweldig een ouwe kip c.q. 1-tje die van de leg was, naar behoren te slachten. Na de klap met de bijl gooide Solletje het het lichaam op de grond. Geinig, soms liep het Headless Chicken nog. Als de kop van de soepkip nog kakelde - nadat het hoofd van de romp met 1 harde houw slag gescheiden was - riep Oom : Sol, dat noemen je Tante T en ik nou een Tok. Je laat een Tok eerst ontbloeden in een roestvrijstalen beddepan ofzo. Je trekt alle veren eraf. In de hoek van het slachthok stond een bunsen-brander. Zoals bij een goede kapper, een Turkse dus, brandt je de pennen en resterende haartjes weg. Daarna snij je den Tok rechtstandig over zijn buik open etc etc De kop met dat grote rode lel krijgt een aparte behandeling. Die behandeling zal de geschiedenis ingaan als het z.g. flamboyeren van lid- en ledematen van "Het Vrije Volk"

  - ik moet er even van tussen -

  @ Jaap
  Mijn comment op jouw comment komt na het even elders flamberen van een Tok

  ReplyDelete
 31. 'wil boek verbieden'
  als in dat boek oproepen tot geweld staan. En oproepen tot geweld illegaal is.

  dan moet je het boek ZELF natuurlijk niet 'verbieden'. maar het voorlezen uit dat boek alsof het het onfeilbare, ware, woord van god zelf is.

  DAT moet verboden zijn. Niet het hebben van 'mein kampf' moet verboden zijn. Maar het voorlezen uit 'mein kampf' dat alle joden dood moeten (bij wijze van spreken) moet strafbaar zijn.

  Niet het HEBBEN van een witte puntmuts moet strafbaar zijn, maar het claimen, dat alle negers dood moeten.

  Niet het dragen van een swastika maakt je tot nazi. maar het roepen, dat alle joden dood moeten.

  Niet de koran is strafbaar. Maar voorlezen uit de koran, dat alle ongelovigen dood moeten.

  DAT IS STRAFBAAR.

  zouden u en ik, onderburgers, ONGELOVIGEN, hetzelfde roepen tegen MOSLIMS? dan zouden wij DIRECT opgepakt worden.

  geld dezelfde wet niet voor moslims? kennelijk niet.

  want 'geloven staat vrij'. Om de wet te breken? volgens linkse mensen wel. Maar wie artikel zes zelf leest, tot na de komma, leest, dat geloven vrijstaat, BEHOUDENS de wet. en dus niet BOVEN de wet.

  en wie artikel een leest, leest daarin niet, dat je gelovigen 'geen strobreed in de weg mag leggen', maar ongelovigen wel.

  maar dat je ongelovigen en gelovigen NIET mag discrimineren, GELIJKE rechten moet geven.

  en als je gelovigen geen strobreed in de weg legt, maar ongelovigen wel (de wet), wat doe je dan? dan maak je onderscheid op basis van geloof. DAN DISCRIMINEER JE!

  linkse mensen, die claimen dat geloven vrij staat, DISCRIMINEREN ongelovigen!

  en wat staat er nog meer in artikel 1? wie mag je ook niet discrimineren?

  'mensen met een politieke gezindte, of levensovertuiging'.

  ik zou zeggen, groenlinkse ratten: BEGIN er maar eens mee.

  Linkse mensen, die eerst hard roepen dat je niet mag discrimineren, en vervolgens gelovigen rechten geven, waar ongelovigen naar mogen fluiten...

  HOW KROM CAN YOU GO?

  ReplyDelete

Gratis web site teller.