Sunday, April 11, 2010

Vrouwenrecht of krom?

Illustratie studio Hajo
Waarom trekt de vrouwenrechtenbeweging wél ten strijde tegen vrouwen die menen dat zij op bijbelse gronden een andere roeping hebben dan de man, maar laat zij dit bij islamitische vrouwen passeren?

Zonder ook maar één SGP-vrouw te vertegenwoordigen, lopen vrouwenrechtenorganisaties al sinds begin negentiger jaren de deur plat bij gerechtshoven om deze groep aan hun recht te helpen. Om lidmaatschap te eisen, om bestuursfuncties te eisen, om passief kiesrecht te eisen. Omdat het moet. Van Artikel 1, van de VN, van Aletta Jacobs en van Clara Wichmann.

Deze week oordeelde de Raad van State in een cassatieberoep, aangespannen door de Staat en de SGP, dat het onthouden van passief kiesrecht aan vrouwen binnen de SGP niet door de beugel kan. Het Clara Wichmannfonds ziet hiermee een jarenlange strijd beloond. Niet langer mag de SGP met een beroep op de bijbel vrouwen van de kieslijst weren.

Voorzitter Kolijn reageert: "Dat is een inperking van de eigen vrijheid. Ons wordt de mogelijkheid onthouden om een eigen vereniging in te richten zoals leden dat op grond van onze lezing van de Bijbel willen''. En die lezing is vrij eenvoudig: mannen en vrouwen zijn God even lief maar beiden hebben een andere roeping; waarbij de roeping van de vrouw in 1922 als volgt werd verwoord: "Haar levensdoel, haar levenstaak, haar levenslust is thuis. Zulken vrouwen eren wij naar het Woord Gods, als de wijze, die haar huis bouwt. En we verachten de vrouw die zich haar huis onttrekt, en haar leven zoekt buiten in het publieke leven".

Niet verwonderlijk dat je je hier als voorvechtster van gelijke rechten tegen verzet. De vraag is alleen of je dit ook moet doen als de vrouwelijke SGP-aanhang het hartstochtelijk met je oneens is. Deze vrouwen betonen zich volgens Kolijn namelijk "zeer verontwaardigd en bezorgd". De moraal van waaruit de ‘Clara Wichmannvrouwen’ het proces hebben gevoerd is strijdig met de normen en waarden van de SGP-vrouwen. De emancipatiemoraal van de jaren zestig wordt opgelegd aan vrouwen die hierom niet hebben gevraagd.

Deze morele normoplegging verschilt in niets met de evangelisatiemoraal van pak-em-beet de ChristenUnie, die aanstaande moeders (op geloofsgronden) niet wilde toestaan hun embryo’s op erfelijke borstkanker te laten screenen. En bovendien handelt het Clara Wichmannfonds inconsequent. Want waarom wil men wél deze gereformeerde vrouwen dwingend emanciperen maar laat men moslimvrouwen ‘in de kou staan’? Waarom gaat men voorbij aan het feit dat de rol van de vrouw volgens de Koran nog beperkter is dan de rol zoals die aan de mannenbroeders van de SGP is geopenbaard?

Soera 4:34. "De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God hen boven haar heeft gesteld en omdat zij van hun eigendommen uitgeven aan de vrouwen. En de oprechte vrouwen zijn gehoorzame vrouwen en zij waken over zichzelf en de eigendommen in de afwezigheid, zoals Allah ook waakt. En wat betreft de echtgenotes waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, als dat niet helpt, negeert hen in bed, en als dat niet helpt, slaat hen licht. Indien zij jullie dan gehoorzamen: zoek dan geen voorwendsel om hen lastig te vallen."

En als een moslimse vrouw wil aangeven dat zij zich in deze rol schikt, dan draagt zij een hoofddoek. "Als uiting van religiositeit" zegt Fatima Elatik. En dan applaudiseert de vrouwenbeweging, tot tranen toe geroerd om zoveel emancipatoire durf. Want witte mannen houden daar niet van, van hoofddoekjes. Dat is omdat ze vrouwen met een eigen wil nog steeds niet kunnen lijden. En al helemaal niet als ze daarnaast ook nog een kleurtje hebben, zo weten deze voorvechtsters.

Wat er bij de hedendaagse feministen niet in wil is dat beide uitingen, passief kiesrecht en hoofddoek, loten zijn aan dezelfde boom. Het gaat in beide gevallen om onderwerping aan religieuze tradities; tradities die gezien het patriarchale karakter, veelal door mannen zijn ingesteld. De ene bevechten en de andere toejuichen is van de gekke. Dat neigt naar racisme. Betuttelracisme.

De Nederlandse maatschappij is ingericht op zelfstandig denkende mensen. Voor traditionele onderwerping, kuddegedrag en verzuiling is weinig plaats meer. Misschien nog net voor die 10.000 SGP-vrouwen maar niet voor honderdduizend jonge moslima’s die uit respect voor soera 4:34 hun hoofd bedekken.

Wanneer het instellingen als het Clara Wichmannfonds daadwerkelijk om emancipatie te doen is, dan trekken zij ten strijde tegen overheidsbeleid en subsidiestromen die de emancipatie van deze groep in de weg staan. Dan trekken zij alle registers open om individuele vrouwen uit de oemma los te weken. Om ze zo dezelfde kansen te geven als Nederlandse vrouwen vanaf de jaren zestig kregen. Want heus, een hoofddoek is geen teken van emancipatie, het is een teken van onderwerping.

Helaas is de vrouwenrechtenbeweging in Nederland het spoor volledig bijster. Niet alleen blijft zij inhakken op het gebeente van een vijand die al vijftig jaar geleden werd verslagen, veel ernstiger is het dat zij de nieuwe vijand niet herkent. De islamitische traditie doet in niets onder voor de meest exreem-patriarchale varianten van het Christendom zoals we die uit de geschiedenis kennen. Toch wordt ze als een vriend onthaald. Zozeer zelfs dat nieuwe Opzij-leden in 2008, als welkomstgeschenk, een exemplaar van de Koran cadeau kregen. Inclusief soera 4:34. Is dit de nieuwe norm voor vrouwenrechten, of is het gewoon krom?

16 comments:

 1. De islamisering is ook de vrouwenbeweging binnengeslopen.De vrijheid holt men uit door toe te treden tot de islamitische vijand.

  ReplyDelete
 2. Kennen we deze Arabsje wijsheid nog: "As man moet jeje vrouw drie keer pr daag slagen geve. De eerste keer voor wat ze hep uitvrete, de 2de kr for wat ze niet wil vertelle, de 3 keer for wat ze fan plan was was uit vreten". hahahhhaaaaaaaaaaaaaaaaaa hhee

  ReplyDelete
 3. De koran zegt idrabuuhunna, slaat hen, niet 'slaat hen licht'. De toevoeging van het woordje 'licht' is een poging het woord van God te verbeteren, en als zodanig verkeerd. Hans Jansen

  ReplyDelete
 4. Voor mij een duidelijk verhaal Jaap.
  Ik ben daarom benieuwd of iemand op dit forum kan aangeven of er misschien wél een verschil bestaat tussen beide gevallen van "onderwerping aan religieuze tradities".
  Tevens dienen de pro-hoofddoek-feministen zich te realiseren dat -volgens een onderzoek van Belgische Koning Boudewijnstichting- 25% van de hoofddoekdraagsters hun kopvod dragen "om conflicten met de familie (vader, broer, echtgenoot) te vermijden ( http://⇆⥆.⇒.ws ).
  Ben ook benieuwd wat daarop hun commentaar is.

  ReplyDelete
 5. er is nog een groot verschil tussen de beide groepen vrouwen: als de christenvrouwen zo worden opgevoed en zodra ze op zichzelf gaan wonen anders kiezen dan kan dat. als moslimvrouwen dat doen worden ze vermoord, in elkaar gemept of door neven verkracht om de "eer van de familie te redden". dat had nog best in je stukje gemogen...

  ReplyDelete
 6. De houding van deze zogenaamde feministen heeft een sterk racistisch geurtje. Want zolang allochtone vrouwen letterlijk weggestopt blijven achter hoofddoeken en boerkas, kunnen zij geen echte concurrentie bieden voor blanke vrouwen. Noch op het gebied van concurreren voor en baan, noch op het gebied van concurreren voor een man.

  Tegen deze bewering werpt men gewoonlijk de meiden van Halal op, of andere allochtone vrouwen die de hoofdoek gewillig en bewust dragen. Dat is echter geen tegenargument, maar een cliche-- tot op de dag van vandaag zijn er blanke vrouwen die sympathie koesteren voor extreem-rechtse denkbeelden, die hen reduceren tot een broedmachine. Dat belet deze vrouwen niet om die denkbeelden volop en met overtuiging te steunen. De Halal meiden bevinden zich in een zeer vergelijkbare positie.

  De systematische weigering van feministen om zich uit te spreken tegen vrouwenonderdrukking in allochtone culturen heeft een doel: Om de status quo in onze media en maatschappij -die een zeer sterke voorkeur aan de blanke, blonde vrouw geeft- niet te moeten beginnen delen met allochtone vrouwen.

  De houding van blanke feministes is met andere woorden zuiver racistisch, om zelfs niet te spreken van een vorm van "White Female Supremacy", omdat het als hoofddoel heeft om de concurrentie van allochtone vrouwen tot een minimum te reduceren. Het is een mentaliteit die de superieure positie van blanke vrouwen in onze samenleving in stand blijft houden op de rug van de allochtone vrouw. Het is een systematische en goed georganiseerd vorm van discriminatie. Letterlijk 1 van de ergste vormen van egoisme die onze samenleving gekend heeft sinds de 2de Wereldoorlog.

  ReplyDelete
 7. Prachtig Jaap, en helemaal aan mijn hart gebakken, dat ontrafelen van die schijnsolidariteit. Meppen waar het veilig is, en kruipen waar gevaar dreigt.
  Ik wist er toch nog een klein lichtpuntje uit te filteren, "En wat betreft de echtgenotes waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, als dat niet helpt, negeert hen in bed, en als dat niet helpt, slaat hen licht. "
  Dat is een soera die de meppers waarschijnlijk niet zo bedoeld hadden. Want dat licht slaan, gaat nogal eens vooraf aan flink pak slaag, als ik de verhalen serieus neem, en weerspannigheid levert dan tenminste een of meerdere nachten rust op. Alsof een vrouwelijk wezen gestraft zou worden door eindelijk eens geen gedwongen seks te hebben.
  Dat waanidee van de zegeningen van liefdeloos gecopuleer heeft dus in veertien eeuwen van vooruitgang geen voet aan de grond kunnen krijgen. Het elkaar herkennen als menselijk wezen gaat helemaal voorbij aan die dogmatici.
  Kweetniet of de in theorie gesmoorde feministen daar hun pijlen ooit op zullen richten.
  Jeweetwel, die vrijheid om niet vrij te zijn.

  ReplyDelete
 8. Ja, Jaap, wat zal ik ervan zeggen? Het is weer ontroerend mooi? Zouden die dutselige dozen die bij Opzij de . . . eh . . . koers uitzetten, dit nou helemaal vatten? Of zijn het geen dutselige dozen, maar snoeiharde serpenten en weten ze precies waarmee ze bezig zijn?

  Martien Pennings

  ReplyDelete
 9. Moslims zeggen dat de nikaah (moslimhuwelijk) niet hoeft te worden ingeschreven bij de Burgerlijke Stand, omdat het niet staat in de Koran, of dat zulks niet gebeurde in de tijd van de Profeet Mohammed. Jij nu!

  ReplyDelete
 10. Ik vergat helemaal te vermelden hoe prachtig ik dat plaatje van Studio Hajo vind. Dat was helemaal het feminisme uit de seventies, als je als vrouw niet minstens branden wilde blussen of vrachtwagens wilde besturen was de de emancipatie helemaal mislukt.
  " do you want to " kwam helemaal niet ter sprake.
  "You have to want to " was meer het credo toendertijd.
  En dat van vandaag, op de veiligste manier dan, zolang het maar niet raakt aan de echte problemen.

  ReplyDelete
 11. Wat goed dat hier niet dat malle woord moslima wordt gebruikt. Er zijn toch ook geen katholica's

  ReplyDelete
 12. Deze feministen zijn links, nietwaar?
  Wat we steeds weer zien, en dit artikel ook maar weer eens aantoont, is dat links het christendom haat en elke stok aangrijpt om het te slaan. Ondertussen is links dol op de Islam en doet links er alles aan om de Islam te faciliteren.

  De hamvraag nu is: waarom? Waarom haat links het christendom, en faciliteert links de Islam? Waarom?

  ReplyDelete
 13. Niemand die de SGP-vrouwen dwingt zich kandidaat te stellen.
  Niemand die moslimvrouwen dwingt een hoofddoek af te doen.
  De staat dient echter wel de mogelijkheid te bieden aan vrouwen om zelf een keuze te kunnen maken. Dat was bij SGP vrouwen tot nu toe niet het geval. Nu kunnen ze er bewust voor kiezen zich niet kandidaat te stellen.
  Nu nog alle moslimvrouwen de gelegenheid zien te geven zelf een keuze te maken of ze wel of niet een hoofddoek willen dragen.

  ReplyDelete
 14. "De hamvraag nu is: waarom? Waarom haat links het christendom, en faciliteert links de Islam? Waarom?"

  Het antwoord luidt: omdat een fors gedeelte van links, vanaf Robespierre, via Stalin en Pol Pot, altijd totalitarisme-verliefd is geweest.

  ReplyDelete
 15. "slaat hen licht": die toevoeging "licht" zo heb ik wel eens van Arabisten gehoord, staat niet in het originele Arabisch van de Koran. Dat is vertalersmooimakerij, Verharmlosung.

  Martien Pennings (Kassander)

  ReplyDelete

Gratis web site teller.