Saturday, March 13, 2010

Beleid ex consequentia

Dat betekent zoveel als: oorzaak en gevolg omkeren. Bij afwezigheid van beleid en handhaving, de consequenties als uitgangspunt nemen en de oorzaak luidruchtig doodzwijgen. Het is een werkwijze die in het Europa van de 21ste eeuw tot cultureel-correcte norm is verheven. Om de boel bij elkaar te houden. Met Nederland als gidsland bij uitnemendheid.

Zo zagen we deze week bij Pauw en Witteman eerwraakspecialiste Renate van der Zee. Ze zat daar vanwege de dubbele moord in Zierikzee waar een ‘gekwetste’ Irakees z’n kinderen had vermoord; want zo gaan we niet met elkaar om, in Irak. De was man in z’n eer aangetast omdat moeder en dochter na een jarenlang regime van incest en huiselijk geweld uiteindelijk aangifte hadden gedaan. En daarmee hadden ze het gezinshoofd zijn waardigheid ontnomen. En dat kan niet, in Irak.

Maar ook niet in Nederland. “Want cultuur is geen oude jas die je aan de kapstok kunt hangen” zei oud-Minister Ella Vogelaar eens. Zij verwoordde daarmee perfect het multicultureel adagium dat door nagenoeg alle politici en bestuurders wordt onderschreven. Cultuur draag je bij je. Dat is het uitgangspunt. Niet de Europese of Nederlandse cultuur zijn het uitgangspunt maar de cultuur waarin je geboren bent. Cultuur en religie zijn genetisch bepaald, daar mag je niet aankomen.

Dus als Jeroen Pauw dan tijdens de uitzending opmerkt dat eerwraak eigenlijk best wel achterlijk is, dan vindt Renate van der Zee dat een rare observatie. “Ik respecteer andermans cultuur” zegt ze. En moord is vreselijk, zonder twijfel. “Maar er zijn in Nederland ook mannen die hun vrouw vermoorden”. Dat is toch ook vreselijk? En dat kon Jeroen alleen maar beamen natuurlijk, je (vrouw en) kinderen vermoorden is ook vreselijk. Dus als de specialiste dan oppert dat daar beleid voor moet komen, dan kan iedereen het alleen maar met haar eens zijn.

En toen was mevrouw van der Zee precies waar ze wezen wilde en de multiculturele elite keek tevreden toe. Niet langer waren onaangepastheid, achterlijkheid en gebrek aan handhaving debet aan een drama, nee wij, de geschokte samenleving, waren in de fout gegaan. Wij hadden namelijk nooit adequaat beleid op deze consequentie ontwikkeld.

Vanuit eenzelfde omgekeerde wereld-gedachte probeert burgemeester Jorritsma van Almere het gebruik van de pinpas te stimuleren. Er vinden namelijk relatief veel gewapende overvallen plaats in Almere en adequate handhaving is om één of andere reden niet aan de orde. Dus benadert de moderne bestuurder het probleem vanuit de consequentie.

Er vinden veel overvallen plaats, en, overvallers willen geld. Dus moet je beleid erop gericht zijn dat er geen geld is, dan houden de overvallen vanzelf op. Da’s logisch. En zoveel plezieriger voor iedereen. Want handhaving van de openbare orde, dat is iets voor de bruinhemden van de PVV; die tijd heeft de moderne Europeaan gelukkig ver achter zich gelaten.

Van hetzelfde laken een pak bij de streekvervoerders. Het aantal geweldsincidenten neemt schrikbarend toe. Want er zijn te weinig camera’s op de bus, maar de provincies hebben onvoldoende middelen. “Dus wordt ons beleid gefrustreerd” zeggen de vervoerders. Welk beleid? Wát gaan die camera’s precies oplossen? Hebben ze aanhoudingsbevoegdheid? Hebben ze geïntegreerde knieschotapparatuur, of gaan ze ‘een gesprek’ aan met de busterroristjes?

‘Beleid ex consequentia’ is geen beleid. Het is journalistiek. Window dressing. Het is ‘beleid’ dat ook de nieuwbakken lijsttrekker van de PvdA, Job Cohen, goed ligt. Zijn credo: zet nooit een programma neer dat een koers verraadt of om handhaving vraagt. Daarvan komen alleen problemen. Dat is niet communitair, daarmee hou je de boel niet bij elkaar.

Dus als de islamitische traditie plots uit alle kieren van de samenleving begint te lekken, dan moet je die kieren vooral niet willen dichten met een appèl aan religieuze pacificatie van de openbare ruimte. Integendeel. Modern beleid dient er in zo’n geval op gericht te zijn islamisering, als spannend cultuurverschijnsel, een plaatsje te geven. Dat de ex-burgemeester gerust een voorloper van deze nieuwe politiek genoemd mag worden, getuigt zijn opmerking in Trouw, uit september 2006: “als religie in de samenleving van de 21ste eeuw een politieke factor is, dan moet de sociaal-democratie een relatie met de religie aangaan”.

De moderne beleidsmaker schrijft zijn programma op basis van gevolgen. Op basis van een situatie die is ontstaan. Een situatie die is onstaan dankzij de structurele afwezigheid van eigen, oorspronkelijk beleid en handhaving. Beleid ex consequentia. Eerwraak of een religieus geïnspireerde moord, maatschappelijke onrust, straatterrorisme of gewoon een krantenkop, anything goes.

De ‘Umwertung der Werte’ die hieruit volgt prikkelt de morele intuïtie van de samenleving. Een intuïtie die door multicultureel beperkten wordt afgedaan als onderbuikgevoel maar die feitelijk zegt: ‘hier klopt iets niet’. Dit is geen oorzaak, dit is een gevolg. Wíj zijn niet van het padje geraakt beste politici, ú bent de weg kwijt.

Gevolg als oorzaak en deviatie als ijkpunt; ook de ludiek bedoelde nieuwe slogan van SIRE is doordrenkt van deze trieste geïnverteerde logica: “aardige mensen, hoe gaan we ermee om?”

13 comments:

 1. Wat een GEWELDIG artikel!!!

  ReplyDelete
 2. Hulde! Nu nog iemand die dit verhaal heel mooi kan brengen op TV en we zijn er.

  ReplyDelete
 3. Brilliant! Dit is een argumentatie die Wilders goed zou kunnen gebruiken. Je veegt er echt iedere Gutmensch mee van tafel in een dicussie!

  ReplyDelete
 4. Sofismen of fouten tegen de formele logica worden vaak aangewend door demagogen en hun volgelingen, en bewijzen slechts de kwade trouw van de gebruiker(s).

  ReplyDelete
 5. Heel goed verwoord. De gedachte dat progressieven zich alleen maar met gevolgen van (hun eigen) beleid willen bezighouden en niet met de oorzaken van de problemen is op zich niet nieuw. Maar het is wel goed dat het weer eens wordt benoemd.

  ReplyDelete
 6. @Anonymus:
  Niet verder vertellen hoor, maar volgens mij kan Jaap dat ook!

  ReplyDelete
 7. Prachtig verwoord,nu nog iemand die dit correct voor het voetlicht kan en durft te brengen.
  Chapeau !!

  ReplyDelete
 8. Toen ik in het nawoord van mijn boek als motto suggereerde "De boel uit elkaar houden, dat is het dus" kon ik niet bevroeden dat meneer Cohen alsnog hoge ogen zou gaan gooien om premier van ons land te worden.

  ReplyDelete
 9. Wat ben ik blij met dit artikel!

  ReplyDelete
 10. Daarbij komt dat de consequenties,” waarmee we zullen moeten leren leven" en waarvoor (yammie!! yummie!! salaris!! status!! ) "veel beleid gemaakt moet worden" - consequenties zoals daar zijn de islamisering annex de exponentiële groei van de misdaad en het woekeren van de Unie van Eurabische Sovjet-Republieken - zelf ook weer voortkwamen uit datzelfde soort quasi-pragmatisme.

  Als je verouderde industrie hebt, dan maak je die voor een paar jaar toch nog winstgevend door "gastarbeiders" aan te trekken. En dan “zijn die mensen nou een keer hier”, en dan ga je daar pragmatisch mee om. Hoe heet die vetnek ook alweer die namens “de werkgevers” deze zaterdag “pragmatisch” heeft geroepen dat Wilders de islamitische prachtwereld niet zo moet schofferen, want dat zulks slecht is voor onze economie?
  Nou, dat is gewoon vervolgbeleid van de kant van de “werkgevers” op het aantrekken van de “gastarbeiders”.

  Je hebt een verwoestende wereldoorlog achter de rug waarin Europa zichzelf verscheurd heeft, van 1914 tot 1945, met een wapenstilstand van
  1918 tot 1939, en dan besluit je dat er maar eens eenheid in Europa moet komen. En die eenheid blijkt dan in de praktijk een zéér “pragmatische”
  moloch waarin "heel veel beleid gemaakt wordt" en die Eurabië creëert, waarin de voorwaarden voor de volgende burgeroorlog worden geschapen, waarna we op weg gaan naar één wereld, waarin . . . . . waarin de maatschappelijke kanker nóg weer krachtiger kan woekeren, namelijk de kanker der Orwelliaanse conglomeraten van pc-gekken in academia, media, justitia atque politica.

  De wetenschap zal te hulp komen en de mogelijkheid openen dat Job Cohen zichzelf kan klonen. Miljoenen bureaucraten die er precies zo uitzien al Cohen, allemaal “Männner ohne Eigenschaften”, pragmatici die ons gaan leren "ermee te leven" door "heel veel beleid te maken". Die Job Cohen, dat is de gevaarlijkste domkop die we hebben: een totale cynicus met de oppervlakkige uitstraling van een “vader des vaderlands”.

  En wat moet je denken van een Wouter Bos, die het wel verantwoord vindt om een dummie-mens als Cohen naar voren te schuiven? Wat zegt dat over Bos? Nou ja, niks wat we nog niet wisten van Bos. Maar toch. En wat te denken van het feit dat een zeer groot deel van de Nederlandse bevolking papa Cohen helemaal ziet zitten als patriarch? Misschien moeten we toch besluiten dat deze regenten helemaal geen ander volk hoeven te kiezen, zoals “wij” wel eens verzuchten.

  De toekomst ziet er zonnig uit. De kikkers worden langzaam gekookt en de meeste merken niks. Er zijn er een paar die het in de gaten hebben en hard kwaken. Dat zijn “wij”. Het gaat niet helpen. Op een morgen worden we wakker en dan heeft Gerrit Komrij gelijk gekregen en heten we allemaal Ali. Als een totale gek als die Renate van der Zee bij Koppiekrauw & Nitwitteman kan gaan zitten vertellen wat ze vertelt, dan bevestigt dat alleen maar wat “we” al wisten, namelijk dat Flauw & Blijfeeuwigzitteman zelf ook hartstikke gek zijn. Ja, het klinkt plat, maar ik denk dat het gewoon precies zo plat is.

  Dit land is een open inrichting geworden, een gekkenhuis en we zien Job Cohen, de geneesheer-directeur, met een uitdrukkingsloos gezicht en volkomen rustig de waanzin bekijken. Kijk eens wat een mooie witte jas hij draagt! Hij zal pragmatisch beleid maken. Medication time!
  Medication time!

  ReplyDelete
 11. Ik bedenk ineens dat Maarten van Rossem ook een witte jas aan moet en een waardig assistent van Cohen zou wezen. Ook zo’n onbewogen uitstraling en blik, plus dat minachtende schouderophalen, vergezeld van een “mwah” over alles wat de burger verontrust.

  ReplyDelete
 12. Zo'n goed stuk, en dan weer die loze, volstrekt onoriginele hate speech van Pennings daaronder. Godverdomme wat zonde!

  ReplyDelete
 13. O gottegot, die slogan " aardige mensen , hoe gaan we er mee om " ?
  Wie barst niet in tranen uit bij die intussen verworven paranoia over de motieven van de medemens.
  Dat is de ontluisterende aftakeling van een voormalige " high trust society ".
  Aan wie hebben we dat te danken, en welke idioot bedenkt dat je het met zemelspotjes wel weer in goede banen kunt leiden ?
  Als ik niet zo overtuigd was van de utopistische onnozelheid van de bedenkers zou ik er kwaadwillendheid achter vermoeden.

  ReplyDelete

Gratis web site teller.