Saturday, May 17, 2008

Nekschot voor Vrijheid

De arrestatie van spotprenttekenaar Gregorius Nekschot markeert een nieuwe fase in de strijd tussen de Heerscharen en haar criticasters. Wat ooit begon als lachwekkende normen-en-waarden monoloog is inmiddels uitgegroeid tot een dictatuur van multireligieus fatsoen. God, Allah en de Heerscharen bepalen weer hoe we de wet moeten interpreteren. Ballin veroordeelde vanuit zijn hoedanigheid als rechtvaardig grootinquisiteur Gregorius tot een dag in de kerkers.

Maar het zijn niet Nekschot, Sooreh Hera of Hirsi Ali die intolerant zijn, het zijn degenen die hun persoonlijke ideologie ook aan anderen willen opleggen die de maatschappelijke verhoudingen verzieken. In de jaren '70 van de vorige eeuw waren de grenzen van onze toenmalige spruitjesmaatschappij voldoende opgerekt om ruimte te bieden aan een heel scala van maatschappelijke stromingen. Gelovig, ongelovig, communistisch, kapitalistisch, we respecteerden elkaar niet maar tolereerden elkaar wel. Tolerantie en respect zijn complementair.

De tekeningen van Gregorius zouden in die dagen niemand van zijn stuk hebben gebracht, ze overschreden geen grens, die lag oneindig veel verder. Vandaag de dag is echter ieder kritisch geluid jegens de islam, en in toenemende mate ook jegens christenen, een overschreiding. De grenzen liggen weer waar ze voor de Verlichting ook lagen en waar ze in de islamitische wereld al 1400 jaar liggen. De dictatuur van het Woord is de norm.

Het optreden tegen Nekschot is volledig in lijn met deze nieuwe moraal: je mening ventileren mag, maar alle goden en hun aanhangers moeten gerespecteerd worden. Net als in de islamitische wereld. En net als in de islamitische wereld wordt fysieke intimidatie niet geschuwd.

De arrestatie van Nekschot brengt ons een stap dichter bij de intolerante, totalitaire duisternis waar religies in grossieren. Met gewelddadige onverdraagzaamheid uit islamitische hoek waren we al bekend, maar dat het OM is begonnen met het leegruimen van onderduikadressen is nieuw. Gregorius ongelovige hond, we steunen je!

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.