Sunday, May 18, 2008

Nekschot voor Vrijheid(2)

Gregorius heeft zich volgens het OM "schuldig gemaakt aan discriminatie en mogelijk het aanzetten tot haat of geweld". Kolder en klatsch, maar dit terzijde. Het meest wrange hier is toch wel dat 'haatzaaien' en 'aanzetten tot geweld' indertijd als strafbaar feit zijn benadrukt om haatbaarden als Fawaz en vd Ven aan te kunnen pakken. Om de seculiere bevolking gerust te stellen na de tsunami van persoonsbedreigingen en gewelddadige acties uit islamitische hoek.

We weten inmiddels dat imams mogen zeggen en schrijven wat ze willen mits ze hiervoor een legitimering in hun religieuze doctrine vinden. Homo's zijn ziek en moeten vermoord, niet-moslims zijn varkens, Wilders mag de kanker krijgen, het kan allemaal. Stukje geloofsvrijheid.

Diezelfde waanzin vanuit een anti-theïstisch perspectief aan de kaak stellen met een kroontjespen mag echter niet. Dan is er plotseling wél voldoende aanleiding om iemand van z'n nest te lichten. En wie doen er aangifte? Degenen die het toch al zo moeilijk hebben, die zo ontzettend veel extra steun behoeven maar ondertussen moeiteloos ieder godvergeten loket weten te vinden.

Deze omgekeerde wereld kan alleen bestaan bij de gratie van niet-neutrale machthebbers. Machthebbers die in religie de norm vinden waaraan alle onderdanen zich moeten houden. Dan en slechts dan is het verklaarbaar dat expressies van lieden als Gregorius en Sooreh Hera plots grenzen overschrijden en "dat we in dit land zo niet met elkaar omgaan". Maar het verneuken van een seculiere rechtsstaat gaat niet zomaar.

Dat lukt alleen met angst zaaien, onzekerheid en intimidatie. Het angst zaaien laat men graag over aan de Fawaz'en van deze wereld. Bijkomend voordeel hiervan is dat bij verdere vrijheidsbeperkende maatregelen altijd gesuggereerd kan worden dat ze nodig zijn om deze lieden onder de duim te houden. Voor het creëren van onzekerheidsgevoelens en intimidatie heb je echter een apparaat als de stasi, de gestapo of de sicherheitsdienst nodig.

En laat het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD) nu net al die kwaliteiten bezitten. Haar opdracht luidt namelijk:
- registratie incidenten
- adviseren en stimuleren parketten
- het OM vertegenwoordigen
- ontwikkelen van landelijk beleid terzake
met andere woorden: een kenniscentrum met een registrerende, adviserende, coördinerende en uitvoerende rol. God's natte droom.

Tegen deze perversiteit kan geen tekening van Gregorius op, dit is sodomie op een nationale schaal.

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.