Monday, September 5, 2011

Nederland en de eurozone

Effecten Europese Interne Markt op export (bron: CPB)

Gerrit Zalm verklaarde zondag in Buitenhof: “Nederland is zo afhankelijk van export in Europa, dat het land in elkaar ploft zonder eurozone”. Op zich een terechte constatering. Maar het was wel zo eerlijk geweest als hij daarbij ook had vermeld dat de eurozone staat voor het begrip ‘Interne Markt’, dat die markt al sinds 1957 bestaat en de komst van de Euro op de omvang van die markt geen invloed van betekenis heeft gehad.

Bovenstaande grafiek is afkomstig uit het rapport ‘The Internal Market and the Dutch Economy‘ (CPB 2008) en is even eenvoudig als veelzeggend. We zien dat Europa een groeiend beslag legt op de Nederlandse productiecapaciteit en, in aanmerking genomen dat de export naar elders niet is afgenomen, duidt dat op economische groei dankzij ‘Europa’. Dit is conform de beweringen van Zalm, de Jager en vele anderen.

Maar bekijken we de grafiek wat aandachtiger dan vallen twee dingen op. Ten eerste de export [1] naar Europese niet-EU landen, deze houdt gelijke tred met de export naar de wél aangesloten landen. En dat is opmerkelijk als we bedenken dat juist de economische effecten keer op keer hét argument vormen in discussies rondom nieuwe regulerings- en harmonisatie-afspraken. Kennelijk is voor de handel een stabiele markt belangrijker dan een gereguleerde markt.

Ten tweede valt op dat de installatie van de EMU (’92) en de daarop volgende introductie van de Euro (1998 giraal, 2002 chartaal), geen noemenswaardige sprong laten zien in productiegerelateerde handel met EU-lidstaten (de handel met niet-EU landen vertoont immers dezelfde sprongen). Met andere woorden: de introductie van de Euro en de daaraan gekoppelde ‘politieke unie’, hebben op economisch vlak geen effect gesorteerd. Argumenten als die van Zalm, waarin een verband wordt gesuggereerd tussen de Euro en het succes van de Europese Interne Markt zijn dan ook bedrieglijk.

Wat rest van het hele euro-avontuur zijn de politieke implicaties: geen economische unie maar een solidariteitspact, geen economisch voordeel maar nivellering, geen souvereine Grondwet maar een lokale verordening. De huidige EU is het zoveelste sociale experiment. En net als alle voorgaande sociale experimenten is ze gedoemd te mislukken omdat ze meent dat economie en samenleving maakbare grootheden zijn.

-------
[1] Export in de vorm van onbewerkte doorvoer, is niet in deze grafiek opgenomen

3 comments:

 1. In dit verhaal neem je niet de concurrentiepositie van het bedrijfsleven mee. Het is een eendimensionale vergelijking.

  ReplyDelete
 2. 'De concurrentiepositie' is er ook zo een. Binnen de EU is Duitsland onze belangrijkste partner en zoals u zich wellicht herinnert waren gulden en mark met een stalen ketting aaneengesmeed. De concurrentiepositie heeft slechts zeer kort een rol gespeeld, namelijk in de periode volgend op de relatief lage koers die de gulden t.o.v. de euro kreeg. Maar dat effect ebde binnen twee jaar weg en resulteerde in permanent verhoogde prijzen.

  Daarnaast, uit cijfers van het CBS blijkt dat het aandeel EU in onze totale export sinds '96 is gedaald van 80% tot 75% nu. Of bedoelde u dat met 'de concurrentiepositie', dat we kunnen profiteren van de voordelen van een zwakke euro?

  ReplyDelete
 3. prima artikel Jaap!En inderdaad de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven is impliciet in de geciteerde grafiek. Je opmerking dat Duitsland en Nederland profiteren van de relatieve zwakte van de euro is ook juist. Dat is overigens geen gevolg van de slechte betalingsbalans van Griekenland en andere Zuidelijke EU landen. Dat komt door het gebrek aan daadkracht binnen de EU, waar de markt zich zorgen over maakt. Die daadkracht zal er pas komen als we de Commissie en het Parlement afschaffen en vervangen door doelorganisaties met toereikende bevoegdheden.

  ReplyDelete

Gratis web site teller.