Wednesday, July 15, 2015

Nucleair akkoord Iran

President Iran blij met atoomdeal

Een economisch achterlijk land als Iran dat op 10% van de wereld-oliereserve zit en over 16% van de aangetoonde gasreserves kan beschikken, zou geen behoefte moeten hebben honderden miljarden te investeren in de ontwikkeling van nucleaire technologie om in haar energiebehoefte te voorzien. Want zelfs al zou de bevolking van Iran morgen het welvaartspeil van Amerika bereiken, dan nog kan ze met deze voorraden eeuwen voort. 

Iran is een theocratie waar de de geestelijkheid - de raad van hoeders - beslist en besluit bij monde van een marionet, de gekozen president (Rouhani). Deze geestelijkheid verkeert in de veronderstelling dat het einde der tijden nabij is en dat de 'verborgen imam' zich binnenkort zal openbaren om de ware moslim van de ongelovigen te scheiden; in de islamitische exegese staat deze 'dies irae' bekend als de eindstrijd. Om haar in te luiden moeten de Joden en christenen  beoorloogd en vernietigd worden.

Het bezit van een atoombom is daarbij, zo redeneert de geestelijkheid, noodzakelijk omdat het er uiteindelijk om gaat wie het krachtigste wapen heeft. De eindstrijd ingaan met het risico zélf een atoombom op je harses te krijgen zonder eerst de vijand getroffen te hebben is zinloos omdat de Schrift profeteert dat de gehele wereld in brand moet staan alvorens de verborgen imam aanvangt met het scheiden der zielen. 

Gegeven het ontbreken van de economische noodzaak en gegeven het eindstrijd-denkraam van de Iraanse geestelijkheid, is het onbegrijpelijk dat de EU en Amerika zijn meegegaan in de leugens die Iran verkoopt: Iran heeft geen behoefte aan een civiel-nucleair programma. Iran wil, conform de letterlijke betekenis van het woord islam: onderwerping en bereikt dit volgens goed islamitische traditie: door het zwaard.

Obama, de messias van de linkse kerk met in zijn kielzog een bonte stoet onnozele EU-discipelen, meent echter dat Iran een pion is op het schaakbord van de geopolitiek waarmee hij de variant 'divide et impere' kan spelen. Door Iran een nucleair programma toe te staan zet hij Saoedi-Arabië en vooral Israël zwaar onder druk. Dit land weet donders goed wat de werkelijke plannen van de mullah-staat zijn. Het is nota bene dankzij de actieve sabotage van het Iraanse atoomprogramma door Israël, dat de mullahs de afgelopen jaren überhaupt met ongelovigen onderhandelen moesten.

Maar Israël heeft in de ogen van Obama straf verdiend. Want Israël heeft het gewaagd overlevingsvoorwaarden te stellen bij het 'vredesplan' van Obama's evangelist John Kerry, en dat geldt voor de linkse aristocraat als een doodzonde. Wat de slippendragers van de EU-delegatie bezielde doet er dan weinig meer toe, maar gezien de bewering van Hoofd Buitenlandse Zaken Federica Mogherini : "De islam hoort bij Europa [...] ik ben niet bang te zeggen dat de politieke islam hier deel van zou moeten uitmaken" hou ik rekening met het ergste.

Na het ingrijpen in Irak en Afghanistan, na de actieve steun aan 'de Arabische Lente' zou men toch denken dat de regio inmiddels afdoende gedestabiliseerd was, maar nee, voor wereldverbeterende naïvisten en socialisten is het nooit genoeg: door dit akkoord is het Midden-Oosten met één pennenstreek getransformeerd van conventioneel kruitvat tot nucleair kruitvat.

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.