Monday, February 29, 2016

Adjectieven en referentiekaders

NRC laat weer ware gezicht zien
'Het rechtse blog GeenStijl', zo wordt de site door de NOS steevast aangekondigd wanneer men er met een nieuwsitem echt niet meer omheen kan. En de NOS zal dit adjectief ook niet snel achterwege laten. De kijker moet immers weten dat de nieuwsbron zich aan 'de andere zijde' van de courante opinie bevindt. Hadden onze media geen linkse, maar een neutrale of rechtse signatuur gehad, dan zouden Rob Trip en Annechien Steenhuizen misschien gesproken hebben van het linkse dagblad de Volkskrant of van tendentieuze berichtgeving in de NRC.

Afhankelijk van waar je zelf staat beoordeel je zaken als links, neutraal of rechts. Is iets vanuit jouw optiek neutraal dan behoeft het geen verduidelijking door adjectieven, zoals kennelijk bij de Volkskrant. Dit blad krijgt vanuit de mainstream media nooit het predicaat links opgeplakt. Desondanks ziet de Volkskrant zichzelf wél als links. Maar haar positie wordt binnen het huidige medialandschap door de overige partijen (zoals NOS, Parool, NRC, omroepen, politiek) als neutraal ervaren. Dit verklaart waarschijnlijk ook de uitslag van het onderzoek dat de NOS vorig jaar instelde na aantijgingen dat haar berichtgeving naar links zou overhellen: men kwam tot de slotsom dat de berichtgeving 'neutraal' was.

Voor wie nog een stap verder naar links leeft en de wereld door extreemlinkse bril beziet, is rechts gelijk aan extreemrechts. Alles is dan Hitler: Fortuyn is Hitler, Wilders is Hitler, Israël is Hitler, Pegida is Hitler. We zijn het inmiddels gewend. We kijken er niet meer van op wanneer AFA-fascisten worden aangekondigd als linkse tegendemonstranten en de terroristen van Hamas als verzetsstrijders ten tonele gevoerd worden. Wat zou het grappig zijn eens een spandoek te zien met: PvdA = Marx, SP = Mao of GroenLinks = Rode Khmer. Daar zijn in alle gevallen meer overeenkomsten te vinden dan bij de Hitlervergelijkingen.

Met de komst van Pegida heeft tout links en weldenkend Nederland eindelijk weer een volksbeweging waartegen men ten strijde kan trekken. Want met de PVV en Wilders bleef het toch behelpen. Fascisme, racisme, xenofobie, nazisme en extreemrechts, alle verdachtmakingen zijn de afgelopen weken uit de kast gehaald om de Pegida-demonstranten met suggestieve berichtgeving, halve waarheden en hele leugens in een bruin hemdje te hijsen. En niet alleen de mensenjagers van AFA maakten zich hieraan schuldig, ook Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van het gerespecteerde grachtengordel-orgaan de NRC toonde zijn ware gezicht.

Wat ik precies van Pegida Nederland moet vinden weet ik nog niet. Wel weet ik dat ik voor inlichtingen hierover niet bij de mainstream media hoef aan te kloppen. Hun standpunten en berichtgeving op dit punt waren het afgelopen weekend weer even onafscheidelijk als stront en strontlucht.

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.