Wednesday, January 16, 2008

Benoemen

Benoemen en bouwen zijn voor mij typisch Hollandse eigenschappen (schrijf je mee Maxima?). Recht voor z'n raap en zeggen waar het op staat, geen blad voor de mond nemen en vooral geen overdreven beleefdheid. Bouwen doe je zodra een polder is drooggevallen. Handen uit de mouwen, de schouders eronder en niet lullen maar poetsen. Zo ook stelde ik mij het gelijknamige initiatief van Doekle Terpstra voor.

Niets is echter minder waar. Lodewijk de Waal had ons al gewaarschuwd dat het even kon duren voordat je met zestig man op een lijn zit (waarom eigenlijk?), het suikerfeest- en marsepeingehalte van de initiatieven die we tot op heden op de site vinden getuigt in geen geval van een VOC-benoemersmentaliteit.

Hoe hartverwarmend activiteiten als: bezoek leerlingen blanke-zwarte scholen aan zwarte-blanke scholen / soepdag voor de wijk waarin iedereen soep maakt uit eigen land / zangimprovisatie met stemvorming uit verschillende tradities / aanbod cursus Islam gericht op ontmoeting en dialoog ook mogen zijn, hiervoor heb je de steun van Joris Voorhoeve, Sybilla Decker en Arthur Docters van Leeuwen niet nodig. Dit is Jostibandniveau.

Net als de Internationale Socialisten ben ik van mening dat er tot op heden niets is benoemd, al verschillen wij radicaal van mening over wat er benoemd had moeten worden. Volgens de IS is Geert Wilders het Kwaad zelf en moet hij hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de tsunami van islamofobie die ons land overspoelt. Zelf ben ik geneigd te denken dat Geert Wilders, 'de islamofobie' en 'het racisme' niet de oorzaak zijn van iets, maar het gevolg. Het gevolg van twintig jaar niet benoemen om precies te zijn.

Juist daarom ben ik zo benieuwd naar wat Doekle and his goodfellas uiteindelijk zullen benoemen. Zestig mannen en vrouwen rond de tafel en dan bedenken welke vraagstukken en uitgangspunten ten grondslag liggen aan de tweedeling van Nederland. Een ware Hercules-taak voor wie dit land twintig jaar lang door polariserende roze bril heeft bekeken. Invoelend als ik nu eenmaal ben wil ik de vergadering een voorzetje geven.

Ik benoem:
1. Er is een wezenlijk verschil tussen de integratie van moslims in de Nederlandse gemeenschap en de introductie van de Islam in de Nederlandse cultuur en rechtspraak.
2. De Islam in haar volle glorie is een staatsbestel op zich, een theocratie. Een theocratie is onverenigbaar met de Nederlandse democratie.
3. Moslims en moslimorganisaties moeten er kennis van nemen dat het nastreven van zo'n theocratie in Nederland altijd op veel verzet zal stuiten. Zo zijn de uitgangspunten van de SGP en Hizb ut-Tahrir beide en in gelijke mate onverzoenlijk met de essentie van Nederland.
4. De vrijheid van meningsuiting en expressie zijn een onvervreemdbaar recht van iedere Nederlander. Er gelden hier geen andere restricties dan dewelke door de wetgever zijn vastgesteld
5. Geen enkel boek en geen enkele religie zal gevrijwaard worden van kritiek
6. Het antwoord op kritiek dient niet gezocht te worden in bedreiging en moord
7. Vanuit de vrijheid van godsdienst kunnen geen eisen gesteld worden aan de inrichting van de publieke ruimte, noch kunnen eisen gesteld worden aan het niet-belijdende deel van de samenleving
8. Het staat ieder individu vrij op enig moment een geloof de rug toe te keren zonder hiervoor vanuit de gemeenschap op enigerlei wijze gestraft of vervolgd te worden

De punten 1 t/m 3 zijn nieuw, met de punten 4 t/m 8 is elke Nederlander is opgegroeid. We hebben ze nooit expliciet benoemd maar ze zijn bepalend voor de manier waarop we tegen de maatschappij aankijken. We merken vaak pas dat ze er zijn op het moment dat eraan getornd wordt. Dan komt de vraag "hé, wat mot dat?".

Dit is de vraag die in het debat nooit wordt gesteld, wat of dat mot. De punten hierboven zijn nooit benoemd. De antwoorden liggen al klaar. Links Nederland zegt "ze willen een leven, net als wij". De rest zegt: "ze nemen ons land over met die Islam van ze". De een benoemt mensen, de ander een cultuur. Dat praat niet lekker.

Hier ligt dan ook de essentie van het probleem, zijn het de mensen of is het hun cultuur? Er zijn organisaties als Hizb ut-Tahrir (groot fan van Doekle overigens), die onomwonden toegeven een wereldwijd kalifaat na te streven. De woordvoerder van HUT Nederland, dhr Okay Pala verklaarde onlangs nog "We zijn het niet eens met de vrijheid van meningsuiting, omdat we democratie afwijzen". Veel duidelijker kun je het niet krijgen. Hier de ogen voor sluiten omwille van de individuele moslim is niet alleen kortzichtig, het is misdadig.

"Ja maar het is slechts twee promille van alle moslims in Nederland die er zo over denkt" verklaart dan minister Vogelaar. Dat klopt, maar het is diezelfde twee promille die vrijdags voorgaat in de moskee. Het is diezelfde twee promille die pretendeert moslims in de diaspora te willen helpen maar er ondertussen een ultra-nationalistische of orthodox-religieuze tweede agenda op nahoudt. Integreren op de wijze zoals dat in Nederland al eeuwen gebeurt wordt zo onmogelijk.

Dit is wat de aanhangers van Geert Wilders zien, al brengen ze het soms wat onbeholpen onder woorden. Dit is wat de voorstanders van culturele integratie keer op keer verdoezelen en vergoeilijken.

De dupe hiervan zijn die tienduizenden moslims in Nederland die wél willen benoemen. Die zich herkennen in de bovenstaande punten en er geen moeite mee hebben. Moslims die daadwerkelijk gebruik willen maken van hun Nederlandse paspoort. Hen wordt een gelukkig leven onmogelijk gemaakt omdat ze gechanteerd worden door extremisten uit eigen gelederen enerzijds, en de slappe knieën van niet-benoemende 'weldoeners' anderzijds.

Van Wilders hebben zij namelijk niets te vrezen. Wilders vervolgt niet, Wilders doodt niet, Wilders benoemt.
En dat is wat Terpstra en de zijnen nu ook moeten doen, benoemen. Dat we kunnen bouwen geloof ik wel maar over benoemen heb ik zo mijn twijfels. Voor de zekerheid dus nog maar even de vervoegingen:

Ik benoem
Terpstra gaat benoemen
Hizb ut-Tahrir heeft benoemd
Geert Mak zal niet benoemen
Cohen zou hebben benoemd (maar..)
Vogelaar bouwt
Wij moeten benoemen.

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.