Monday, March 17, 2008

antisemitisme of antisemantisme

Harry de Winter sluit vandaag aan in een lange rij van mensen die Geert Wilders van racisme beschuldigen. Hij doet dit middels een advertentie op de voorpagina van de Volkskrant à raison van 10.000 euro.

"Als Wilders hetzelfde over Joden (en het Oude Testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over Moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens anti-semitisme." Was getekend, Harry de Winter.

Prima om Wilders van repliek te dienen, goed ook dat je er een kapitaal voor over hebt om je mening wereldkundig te maken, maar voordat je zo'n advertentie opstuurt dan laat je hem toch tenminste controleren?

Even de rode pen erbij. Er zijn Joden en er zijn joden. Bedoel je aan te geven dat iemand het joodse geloof aanhangt dan schrijf je jood zonder hoofdletter. Spreek je daarentegen over een nazaat van Sem, zoon van de mytische Noach, dan schrijf je Jood met een hoofdletter 'J'. Joden met een hoofdletter genieten bescherming tegen racisme omdat ze tot een ras behoren, het Kaukasische ras om precies te zijn. Hetzelfde ras waartoe ook de Europeanen en Arabieren behoren.

Moslims daarentegen behoren niet tot een ras. Moslims schrijf je dus nooit met een hoofdletter 'M', behalve aan het begin van een zin zoals hier. Spreken we over moslims dan bedoelen we daarmee 'aanhangers van de islamitische leer'. Noch joden (kleine letter), noch moslims kunnen iemand van racisme beschuldigen, hooguit van blasfemie.

Genieten joden dan meer bescherming dan moslims omdat joden ook Joden zijn? Nee, niet echt. Zo mogen bijvoorbeeld de Noord-Afrikaanse moslims eveneens de antisemitisme-kaart spelen omdat zij, net als Joden (hoofdletter), tot de Semitische volken behoren. Een Marokkaanse moslim die zich door Wilders gediscrimineerd voelt vanwege zijn ras, kan naar de rechter stappen en een aanklacht indienen vanwege antisemitisme. Semantisch correct maar niet waarschijnlijk.

Tot zover de taalkundige semantiek. Harry's referentie aan de oorlog (JA DE OORLOG!!!) en de associatie met Jodenvervolgingen roept echter ook historisch semantische (en semitische) vragen op. Want waar stonden de Noord-Afrikaanse moslims in de oorlog? Een paar voorbeelden:

Hassan al-Banna, oprichter van de moslimbroederschap en grootvader van Tariq Ramadan, zag in het fascistisch model van Mussolini de ideale staatsvorm voor zijn salafistische ideeën. De grootmufti van Jeruzalem vond dat Hitler zulk goed werk verrichtte met betrekking tot het Joodse vraagstuk dat hij spontaan begon met de oprichting van een Arabische Waffen-SS divisie. In het algemeen kunnen we stellen dat er in die dagen binnen de Afrikaanse moslimgemeenschap een grote affiniteit bestond met het fascisme in het algemeen, en het nazisme in het bijzonder.

Tot op de dag van vandaag wordt antisemitisme in de islamitische wereld met een hoofdletter geschreven. Zo zagen we in de Palestijnse variant van Sesamstraat een Pino die Joden at en bleek Mickey Mouse een held die zichzelf opblies in een Israelische bus.

Kortom, vanuit semantisch perspectief bezien is Harry's advertentie inconsistent en verwarrend; antisemantisch zelfs. Niet strafbaar, wel zonde. Want voor die 10.000 euro had hij heel wat 'arme negertjes' kunnen helpen.

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.