Sunday, March 2, 2008

Beledigen en beledigen

God 'blokkeert' de zendmast in Hilversum en verhindert zo de uitzending van Deep Throat
"dat nrc.next meent God zo te moeten afbeelden, krenkt de gevoelens van veel Nederlanders die in God geloven als hun Schepper". Zo reageert Bas Plaisier, scriba van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) op de strip van Paul Steenhuis in nrc.next. Een boze brief, dat wel, maar geen brandende barricaden, geen doodsbedreigingen en geen oproep "de keel van de ongelovige" bij de PKN af te leveren. Nee, slechts een beheerste en afgemeten reactie op een voor christenen zwaar zuigende (flauw) en diep beledigende cartoon.

In vergelijking met de 'pijpende' god van Steenhuis zijn de Deense cartoons bepaald mild te noemen. De reacties uit de islamitische wereld hierop zijn dan ook buiten alle proporties. Wij weten het, Balkenende weet het, de wereld weet het maar niemand zegt wat, bang als we zijn om naast de islamitische cultuur ook nog eens de islamitische mens te beledigen. Want wat moet je zeggen? "Hey you retards, get enlightened, this is the 21st century you know".

Toch is dit de enige optie voor wie ook maar enigszins gelooft in de waarden van onze Verlichte maatschappij. Voor wie van mening is dat het Europa van de 21ste eeuw op gebied van mensenrechten, kennis en vrijheid wel degelijk wat toe te voegen heeft. Voor wie zich realiseert dat het uitwerken van gedachten en het bekritiseren van traditionele wijsheden het fundament zijn onder onze ontwikkeling.

De islamitische cultuur en de moslims in Europa, moeten in volle hevigheid kennis kunnen nemen van de manier waarop we hier met elkaar en met onze vrijheden omgaan. In geen geval moeten we onszelf beperkingen opleggen om onze gasten tegen de Westerse cultuur in bescherming te nemen. Deze individuen zijn hier gekomen, zijn hier gebleven en komen nog steeds omdat Europa wat te bieden heeft. Europa is niet een restaurant waar meegebrachte etenswaren genuttigd kunnen worden, Europa heeft haar eigen keuken.

Europa en ook Nederland zijn een absoluut gegeven. Het relativeren van de eigen cultuur om de verschillen tussen Verlichting en islam te verbloemen speelt alleen de extremisten in de kaart. Voor de hier aanwezige moslims leidt het ertoe dat zij geen houvast meer hebben aan het Westerse model. Immers, als de 'bazen' van Europa de tradities en dreigementen van ayatollah's, moefti's en imams zwaarder laten wegen dan het eigen gedachtengoed, waar moet je je dan als Europese moslim op oriënteren? Op de islam natuurlijk, integreren in een niet-bestaande cultuur is immers geen optie.

Deze zelfrelativering - inmiddels zelfverloochening, is in Nederland de norm geworden. In die gevallen waar Verlichte ideeën botsen met 7e eeuwse islamitische waarden en gebruiken, dient de Verlichting 'verstandig' te zijn. De Verlichting dient ervoor te waken de 7e eeuwse moslim niet voor het hoofd te stoten. Uitingen die als beledigend kunnen worden ervaren door een cultuur die niet is staat is gebleken haar eigen waarden te relativeren, dienen tegen elke prijs vermeden te worden.

Dit verklaart ook de kruistocht die het kabinet al vier maanden voert tegen de film van Geert Wilders. Deze film, zeer waarschijnlijk zonder pijpende Mohammed, zal als belediging worden ervaren. De film bestaat nog niet maar toch weten Balkenende, van Geel en Verhagen nu al dat ze tot grote beroering in de gehele wereld zal leiden. Beroering omdat een 'ongelovige' vanuit een Verlicht perspectief zijn visie zal geven op de koran, een heuse gotspe.

Balkenende's persconferentie terzake was een schaamteloos onderdanige en laffe vertoning. Een absoluut dieptepunt in de verloochening van Kant's seculiere Europa. Met pressie, chantage en een appèl aan de eigen verantwoordelijkheid werd Wilders gemaand zijn plannen te heroverwegen. Maar Wilders antwoordde "u kunt de pot op".

Paul Steenhuis verklaarde niet van plan te zijn gekwetste christenen zijn excuses aan te bieden. "NRC is een seculiere krant; ik heb deze strip niet voor christenen gemaakt" zegt Steenhuis, "ik heb er geen seconde aan gedacht dat dat als kwetsend kon worden ervaren". Opgegroeid in het Verlicht gedachtengoed begrijpt Steenhuis niet dat het afbeelden van een deep-throatende god als belediging kan worden ervaren.

Er is nog een lange weg te gaan, zoveel is zeker. De weg van Balkenende c.s. biedt echter geen perspectief voor de toekomst, haar oplossingen leiden ons terug naar het verleden en zijn volstrekt onacceptabel voor wie islamitisch noch gereformeerd is.

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.