Sunday, March 23, 2008

Licht aan Verlichting uit

De Protestantse Kerken Nederland (PKN) en de oecomenische Raad van Kerken in Nederland (RKN) gaan gezamenlijk met een aantal Nederlandse moslimorganisaties de strijd aan tegen Geert Wilders, de man die het christelijk geloof superieur acht aan de islam.

Op 17 maart laten zij in een gezamenlijke verklaring naar aanleiding van Wilders' nog niet vertoonde film weten: "Het is verwerpelijk als het heilige in onze religies bespot en ons geloof gekrenkt wordt. Wij wijzen het daarom met kracht af als de Koran en de profeet Mohammed geminacht en belasterd worden".

Het is nog zeer de vraag of Wilders met 'Fitna' de profeet zal minachten en belasteren. Waarschijnlijk wel, kritiek op de islam is a priori onacceptabel en zeker uit de mond van een ongelovige. Maar daar is het de christelijke vertegenwoordiging van de Grote Splijtzwam niet om te doen. Zij willen gewoon hun oude onVerlichte rechten terug. Zij willen weer met hel en verdoemenis kunnen dreigen bij vertoning van iets weerzinwekkends als 'Jezus Christ Superstar' of 'Passion of the Christ'.

"Hoewel onze vrijheid van meningsuiting het publiceren van deze film toestaat, achten wij dergelijke provocaties ongewenst". Een provocatie avant vertoning en a priori ongewenst verklaren. Zalig zijn de zegeningen van de religieuze censuur. PKN en RKN realiseren zich echter dat zij de stap richting goddelijke duisternis niet op eigen kracht kunnen maken, hiertoe ontbreekt hen het maatschappelijk draagvlak.

Men heeft een hefboom nodig en denkt deze gevonden te hebben bij de lichtontvlambare vaandeldragers van de islam. Daarom staat voor 24-27 maart een missie richting Egypte gepland. Om de banden aan te halen en duidelijk te maken dat de visie van Wilders "..zeker niet gedragen wordt door de Nederlandse kerken".

Voor de eigen kredietwaardigheid neemt men een handjevol moslims mee immers, sjeik Barrak, een hoge islamitische geestelijke vaardigde vorige week nog fatwa uit tegen een ieder die joden en christenen als gelovigen kwalificeert. Deze afvalligen moeten ter dood gebracht worden. Geen basis voor een gesprek tussen gelijken dus. Bovendien ligt het feit dat paus Benedictus Mohammed nog steeds niet als profeet erkend heeft bij deze lieden erg gevoelig.

Spreken over geloofszaken staat dan ook niet op de agenda, de reis vindt niet plaats uit godsdienstige overwegingen. De missie is een puur zakelijke. De vraag die voorligt is hóe de seculiere Westerse maatschappij weer in het gareel te krijgen is. De christelijke delegatie zal zich daarom als perfecte dhimmies gedragen en haar eigen god verloochenen. Zo hoopt men de kerkelijke organisaties in Nederland uit de wind te houden wanneer de door het CDA geregisseerde Fitna-storm losbreekt.

De islam is voor PKN en RKN wat Wilders is voor alle gefrustreerde moslims, een hefboom. Een hefboom om dwang en duisternis weer tot maatschappelijke norm te verheffen. De Verlichting de wereld uit, te beginnen uit Nederland.

Het kabinet steunt deze strijd vanuit haar christelijke moraal. De oppositie verleent steun omdat 'moslims zielig zijn'. De Internationale Socialisten zien in de moslimgemeenschap de nieuwe onderworpenen die de kapitalistische democratieën omver zullen werpen. Zelfs de Humanistische Alliantie verbindt bij monde van voorzitter Lodewijk de Waal haar naam aan het emo-initiatief 'Benoemen en Bouwen' van Doekle Terpstra.

De barricaden zijn opgericht, de avondklokken gelijkgezet en de gedachtenpolitie heeft haar instructies ontvangen. Het wachten is nu tot Wilders het startschot lost. Nederland is er klaar voor, het Licht gaat aan de Verlichting kan uit.

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.