Saturday, June 14, 2008

"Alles draait om integratie"

Aldus Wouter Bos op het partijcongres in Breda. Het integratiebeleid zal het aanzien van de PvdA gaan bepalen meent hij. "De geloofwaardigheid van de partij hangt ervan af". "Het is de sleutel terug naar de harten van de mensen. Ik zal er dus ook zelf leiding aan blijven geven" zegt Bos, in zijn vrije tijd Minister van Financiën.

Het probleem met integratie, of met integreren als we het als een werkwoord willen zien, is dat het het initiatief bij de 'vreemde partij' ligt, en niet bij de ontvangende partij. De ontvangende partij is namelijk argwanend. De ontvangende partij vormt een groep die heeft, die is, die ontvangt. De ontvangende partij is slechts dán genegen vreemden op te nemen als deze vreemden er blijk van geven heel, heel graag bij de groep te willen horen.

Doen zij dit niet dan kan hun afwijkend gedrag hooguit getolereerd worden. Dit zet de deur open voor China Towns, Italian Quarters en Joodse ghetto's. No problem, culturele diversiteit is nog geen oorlog, integendeel. Problematisch wordt het pas als vanuit die ghetto's de cultuur alsmede de mos en mores van de gastheer (letterlijk) onder vuur worden genomen. Dan wordt 'integratie door tolerantie' het ondergaan van een virusaanval en is de vorming van antilichamen onvermijdelijk.

Dit kenmerkt de verhouding tussen de islam en het Westen. Integratie wordt afgewezen omdat de Westerse normen en waarden worden afgewezen. Sterker nog, Westerse normen en waarden worden niet getolereerd. Dit is nieuw.

Bij eerdere immigratiegolven (Joden, Hugenoten, Molukkers, Surinamers) was er welliswaar een sterke wens om 'op zichzelf' te blijven, maar was er ook het bewustzijn in een gevestigde cultuur te zijn aanbeland. Een cultuur die was en zou blijven. Een cultuur die je misschien niet respecteerde maar wel tolereerde in de hoop dat ook jouw cultuur getolereerd zou worden. En in Nederland werkte deze aanpak. "De spreekwoordelijke Nederlandse tolerantie", om met Vogelaar te spreken, is tot ver over onze landsgrenzen bekend.

Maar met de islam werkt dit niet. Zoveel is Bos inmiddels ook duidelijk. De vraag is alleen wat hij en de PvdA eraan gaan doen. Bos waarschuwt vandaag zijn toehoorders alvast voor de nieuwe lijn van de partij: "omdat dingen gezegd worden die niet kunnen, dingen voorgesteld worden die niet mogen. Mensen zullen ervan schrikken, misschien zullen ze ons verlaten". Hij pleit voor een "actieve tolerantie" omdat "we alleen geloofwaardig zijn in het verdedigen van een volwaardige plaats voor de islam in de samenleving als we geloofwaardig zijn in het verdedigen van verworven vrijheden".

Wow! Betekent dit wat ik denk dat het betekent? Betekent dit dat de PvdA de rug recht en pal zal staan voor de vrijheid van meningsuiting, voor seksuele vrijheid, voor de gelijkheid tussen man en vrouw en homo? En bedoelt Bos dat als dit je niet aanstaat je het maar hebt te slikken? Is dit "actieve tolerantie"? Het zou een stap voorwaarts zijn en een verademing. Maar het zal niet werken.

De afgelopen 1400 jaar heeft de islam bewezen niet tolerant te zijn. Niet in Medina, niet in al-Andalus, niet in Europa. De leer staat dit eenvoudigweg niet toe. Wie beweert te ijveren "voor een volwaardige plaats voor de islam in de samenleving" zoals Bos nu doet, begrijpt de aard van het beestje niet. De islam zal nooit een andere cultuur tolereren, de individuele moslim misschien wel, maar de islam niet.

Aan actieve integratie hebben we in het verleden nooit gedaan, was ook niet nodig en daarbij: het kan niet. Integratie gaat uit van de bezoeker en niet van de gastheer. De gastheer kan hooguit van zijn gasten eisen dat ze hem en zijn gebruiken tolereren. Elementaire sociale omgangsvormen waarvoor geen beleid nodig is. De islam heeft uitbundig aangetoond deze omgangsvormen niet te bezitten en verdient dan ook geen volwaardige plaats in onze samenleving. Jacques de Kadt, de enige PvdA'er voor wie ik mijn hoed afneem, zei dit tachtig jaar geleden al. Wouter, sla hem er nog eens op na voordat je je nieuwe beleid wereldkundig maakt.

5 comments:

 1. LS...

  Het blijft keihard nodig deze o zo duidelijke analyses. Ik zou ze op elke hoek van de straat op een bord willen spijkeren. Ook op het bord voor de kop van de meeste politici en de opportunistische meelopers zonder enig benul van het Islamitische gevaar. Maar helaas blijf ik uit pure onmacht ook maar wat reutelen in de marge...

  ReplyDelete
 2. Om integratie te bevorderen zou de PvdA in 1e plaats moeten zorgen dat er veel minder te integreren valt. Massale instroom die wijk aan wijk bijelkaar hokken van moslems hebben geen behoefte om te integreren en helemaal geen motivatie omdat ze van overheidswege wegwijs worden gemaakt in onze sociaal vangnet en dus er geen noodzaak is te integreren. Omdat ze met zulke grote getallen komen vormen ze hun eigen etnische enclaves compleet met schoteltjes op het balkon en leeft men met de rug naar mainstream Nederland. Stoppen met immigratie van inburgeringsresistente groepen is de enige weg. Moslem al over the world worden zelfbewuster en militanter ze zijn nauwelijks bereid zich in het westen aan te passen en schreeuwen moord en brand omdat ze met lange tenen in onze vrije samenleving staan. Wouter begrijpt ook de problemen van de PvdA niet; heeft niets met integratie te maken. De strijd gaat tussen het oude arbeidersdeel en de te machtig geworden globalistische elite. Al die internationale idealen stroken niet met het belang van de NL belastingbetaler omdat de linkse gedachte is dat het westen met miljarden achterlijke culturen moeten verheffen (Koenders) die miljarden worden opgehoest door minimum tot modaal die keihard wordt gepakt qua koopkracht door de belastingterreur van onze utopisch idealistische politiek correcte elite.

  ReplyDelete
 3. @Jaap

  HULDE!
  Ave, Evocatus

  ReplyDelete
 4. Helemaal gelijk Jaap. Ik ben blij dat je blog eindelijk ontdekt is. Je hebt het lang volgehouden om roepende in de woestijn te zijn.
  Toen ik de eerste keer het verhaal van Bos las had ik nog heel even de hoop dat hij bedoelde dat de allochtone aanhang voor onaangename verrassingen zou komen te staan. Fout gedacht. Niet de partij zuiveren van zeloten en godsdienstwaanzinnigen, nee, een nieuwe poging om olie en water te mengen.
  Zucht, ik had het kunnen weten.

  ReplyDelete
 5. Thx Marie-José, dank allen. Het is niet mijn intentie anderen vliegen af te vangen, ik wil slechts voorkomen dat ik straks als een Tokkie op een leeg museumplein achter een spandoekje sta. Of erger.

  Ik wil mijzelf onder woorden brengen, scherpen, de essentie uit de stofwolk halen. Ik wil anderen horen. Is there life out there?

  Jawel, dat is er. Niet briljant georganiseerd maar het is er. En ik heb zelfs het idee dat er steeds meer geluisterd wordt. Dat de boven-ons-gestelden heel, heel af en toe en heel stiekem, heel even acht slaan op de bloggies.

  We'll see.

  ReplyDelete

Gratis web site teller.