Thursday, June 19, 2008

Geen Schuld

Annelies van der Veer, criticaster van de multiculturele oecomene en webmaster van HoeiBoei wordt door de politie ontboden "om gehoord te worden aangaande verscheidene teksten geplaatst op internet". Geen toelichting, geen uitleg. Teksten op hét internet. Wij nemen aan dat u wel weet waarom het is mevrouw van der Veer. "Nicht die Behörde sucht die Schuld, die Schuld zieht die Behörde an" (Kafka, der Prozess).

Ook vandaag: Hirsch Ballin stond in tweede termijn de Kamer te woord over het al dan niet politieke karakter van Nekschot’s arrestatie. Nekschot, tekenaar van politieke spotprenten. Scherpe en pijnlijke prenten die alles waar Ballin’s politiek voor staat genadeloos op de hak nemen. Passen no-way binnen de Balkenende-norm van "zo gaan we niet met elkaar om in dit land". Maar een politieke arrestatie, nee. Daar wilde de Kamer niet aan. Fitna-gate bleek achteraf ook niet politiek geïnspireerd. Een napruttelende Rutte werd gemaand vanaf nu "hierover voor eeuwig te zwijgen". Ballin heeft geen Schuld, zieht keine Behörde an.

Het ‘kenniscentrum voor de grote steden’, Nicis, licht vandaag in het AD haar jongste rapport toe. Zij adviseert gemeenten de ghettovorming onder allochtonen te stimuleren. Een 'Klein Istanboel' of een 'Klein Marokko' kan uitgroeien tot een heuse toeristische trekpleister. Of Klein Istanboel en Klein Marokko ook de shari’a zouden moeten invoeren meldt het centrum niet. Hoeft ook niet, gaat vanzelf. In het ghetto is geen Schuld, daar komen geen Behörde.

Op NU.nl zegt tachtig procent van de Nederlanders gelukkig te zijn. Wel maakt tweederde de kanttekening dat er te weinig respect is. "Te weinig respect voor elkaars denkbeelden en religies". Tweederde van de Nederlanders kent het verschil tussen respect en tolerantie niet meer. En we kunnen het ze niet eens kwalijk nemen. Hen treft geen Schuld. De tsunami van respecteisende gelovigen die ons land nu overspoelt heeft alle tolerantie geërodeerd en tot stof doen wederkeren.

Een ieder die gelooft in de multiculturele oecumene heeft geen Schuld. Wordt gearresteerd noch ontboden. Hij weet: nicht die Behörde sucht die Schuld, die Schuld zieht die Behörde an. Hij is domweg gelukkig.

2 comments:

  1. Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Ooit een Mokumse vanzelfsprekendheid, nu een nachtmerrie. Ik zal wel een ouwe recalcitrante zeikert wezen, maar het wil er gewoon niet in dat ik me neer moet leggen bij de mores die pseudo Amsterdammers afdwingen. Geen enkel opleukend foldertje, of positieve speech van de burgervader kan me troosten. Ook geen toeristische attracties van allochtone snit doen me uit mijn droefheid ontwaken. Met een bus Chinezen naar Slotervaart om ritueel bespuugd te worden, wat een feest. Een ontvangst in de moskee waar de vrouwen door een andere ingang het spektakel mogen waarnemen. Dit drama valt niet te hypen, dit is gewoon de ondergang.

    ReplyDelete
  2. @Marie-Josie, spot on! "..om ritueel bespuugd te worden." Dat is de verrijking die ons te wachten staat als de planologische handdoek in de ring wordt geworpen.

    Der Untergang. Soms kan je het navertellen, soms niet. Ik heb de Grote Planner zoëven een briefje geschreven en wacht op antwoord ;-)

    ReplyDelete

Gratis web site teller.