Tuesday, June 24, 2008

Open Mail aan Zwanenberg

De 'Fitna' boycot-poster van "The Messenger of Allah Unites Us" (zonder Zwan)

L.S.,

Met verbazing en ergernis heb ik kennis genomen van uw steunbetuiging aan de Jordaanse actiegroep ‘The Messenger of Allah Unites Us’. Op uw eigen site verklaart u welliswaar geen politieke of religieuze instelling te zijn maar desondanks schaart u zich volledig en zonder voorbehoud achter de religieuze doelen van deze actiegroep. Zeer opmerkelijk.

‘De Boodschapper van Allah Verenigt Ons’ streeft een internationaal verbod na op het bespotten (bekritiseren) van religies. Wat heeft dit te maken met de doelstellingen van uw niet-religieuze bedrijf? Vinden we deze verbodswens ook terug in uw business plan van 2008, naast het aantal te produceren worstjes misschien? Of maakt het onderdeel uit van uw maatschappelijke doelstellingen; "wij zullen het afval scheiden alsook de gelovigen van de niet-gelovigen, de onderworpenen van de criticasters".

Realiseert u zich dat dankzij religiekritiek de aarde om de zon draait? Dat we over de evolutietheorie kunnen beschikken dankzij religiekritiek? Dat u grapjes mag maken over de zondvloed zonder door de sharia-politie opgepakt te worden? In Europa hebben we de start van deze ontwikkeling ‘de Verlichting’ genoemd en het is deze Verlichting die de Westerse wereld de vrijheid en voorspoed heeft gebracht zoals u en ik die nu ervaren. Ik kan u verzekeren dat het niet ‘De Boodschapper van Allah’ is die ons hierin verenigt, zo min als ‘De Boodschapper van Allah’ u met de Nederlandse rookworstconsument verenigt.

'De Boodschapper van Allah' verenigt in deze niemand. Integendeel, 'De Boodschapper van Allah' drijft slechts een wig tussen uw Verlichte afzetgebieden en uw onderworpen afzetgebieden. En u, de firma Zwanenberg die claimt religieus noch politiek te zijn, speelt hierin een dubieuze rol. Het ware misschien beter geweest als u, net als Philips, had verklaard: "Wij plaatsen geen advertentie, simpelweg omdat het niet aan ons is om positie in te nemen in politieke kwesties". Hulde Philips.

U maakt, net als zovelen, de grote vergissing het bekritiseren van een ideologie gelijk te stellen aan het beledigen van de aanhangers ervan. Dit is pricipieel onjuist omdat het twee verschillende handelingen betreft. Daarnaast verklaart u in de Volkskrant "...geen zaken te kunnen doen als je de geloofsovertuiging van een ander niet respecteert". Behalve een weinig zakelijk standpunt berust ook dit op een misverstand. Want het is ten ene male onmogelijk de regels van iemands geloof te respecteren, te eerbiedigen, als je dit geloof niet zelf belijdt. U bedoelde waarschijnlijk tolereren, de ander zijn vrijheid laten zoals we dat al eeuwenlang doen in Nederland. Tolereren is complementair aan respecteren en beide begrippen sluiten elkaar in het geval van religie uit.

De enigen die niet tolereren dat er meningen zijn die afwijken van de eigen doctrine, zijn verenigingen als het door u gesteunde "The Messenger of Allah Unites Us". Voorwendend dat miljoenen mensen plots zielsongelukkig worden van de vrijheden die in het Westen al eeuwen gemeengoed zijn, wil men wereldwijd elke kritiek op de eigen ideologie verbieden. Wil men terug naar de tijd dat in Europa de inquisitie toezag op respect voor de Onaantastbare. Een betreurenswaardige ontwikkeling die opmerkelijk genoeg door u, de bekende niet-politieke, niet-religieuze worstenmaker uit Oss wordt gesteund.

Met vriendelijke groet,
Jaap

(deze mail is verzonden aan de firma Zwanenberg op 24-jun-2008)

1 comment:

  1. Mijn blog is iets minder beschaafd. Maar ja, waarom zou je beschaafd omgaan met een firma als Zwanenberg.

    http://columnsvansluymer.wordpress.com/

    ReplyDelete

Gratis web site teller.