Monday, July 28, 2008

De Übermensch

En aldus sprak Zarathoestra: "ik bezweer u, mijn broeders, blijft de aarde trouw en gelooft niet degenen die u van bovenaardse verwachtingen spreken. Levensverachters zijn zij, afstervenden en vergiftigden die de aarde moede is: dat zij heengaan! Ik leer u de Übermensch. De mens is een wezen dat overwonnen moet worden. Wat hebt gij gedaan om het te overwinnen?"
---------
Uit: Also sprach Zarathustra, Friedrich Nietzsche 1883. (Voor alle duidelijkheid: Nietzsches Übermensch staat voor de intellectueel geëvolueerde mens en heeft niets van doen met blonde haren en blauwe ogen).
---------
Wat hebt gij gedaan om het te overwinnen? Dat is de vraag die iedere mens zich voor het slapengaan zou moeten stellen. Wat heb ik gedaan om de mensheid op een hoger plan te brengen? Wat heb ik gedaan om het onwetende dier dat in mij huist tot Übermensch te verheffen?

Heb ik gebeden? Heb ik, voorschriften en rituelen eerbiedigend, Hem gesmeekt mij op te nemen in Zijn hemels koninkrijk opdat ik door kan gaan mijn aardse plichten jegens de evolutie van de mens te verzaken? Of heb ik de droomtijd achter mij gelaten en ben ik ontwaakt uit mijn religieuze narcose? Realiseer ik mij de ontluisterende pracht van mijn schitterende ongeluk? Het ongeluk te weten dat ik stof ben en tot stof zal wederkeren. Dat de zon zal opbranden? Dat genetic engineering mijn enige kans is op 'onsterfelijkheid'? Besef ik dat alleen de mens de mensheid verder kan brengen en durf ik te stellen: "Gott ist tot, lang leve de Übermensch"?

Nietzsche besefte dat de mensheid vanuit de donkere (christelijke) middeleeuwen wedergeboren was in de Verlichting en er vanaf nu helemaal alleen voor stond. Nietzsche, en na hem vele anderen, kwamen 125 jaar geleden tot dit inzicht. Zij stelden voor de wurgende autoriteit van de traditie achter ons te laten en de toekomst in eigen hand te nemen. Maar, laf als we zijn hebben we Nietzsche c.s. voor gek verklaard, hun ideeën verketterd en schurken we nog steeds aan tegen een op intellectuele luiheid terende clerus. Totaal verslaafd aan de weg van de minste weerstand.

Tachtig procent van de mensheid gelooft in een god; bij de laatste telling waren het er 11.000 !! Ook Nederland gelooft. Niet in zichzelf maar in iemand die ons leidt en beoordeelt; iemand die zal belonen wanneer alle regels liefdevol worden opgevolgd. Iemand die zo nu en dan het pad verlicht met een tsunami, een aardbeving of een bermbom, dit ter bevestiging van de ondoorgrondelijkheid van Zijn plan.

Zo verzamelden zich de afgelopen weken in Sydney ruim 400.000 jongeren die van de paus persoonlijk wilden horen dat ze op de goede weg waren. Op de goede weg niet zozeer vanwege hun persoonlijke bijdrage aan de menselijke vooruitgang, maar vanwege hun niet aflatende bereidheid iedere Gallileo rücksichtlos aan het kruis te nagelen. "Zodra Jezus je leven doorstroomt ga je de wereld met hele andere ogen zien" verwoordde een meisje haar gevoelens.

Jesus bleeding Christ how fucking productive! Hoe gemakkelijk ook. Om samen zingend, samen dansend de autoriteit van de traditie van hand tot hand en van mond tot mond te laten gaan. Jezelf leeg te zingen en tot dronkens toe te bidden van bovenaardse verwachtingen, blind voor de modder waarin je staat. "Levensverachters zijn zij, afstervenden en vergiftigden die de aarde moede is: dat zij heengaan!"

Ik stel mij wel eens voor hoe de wereld eruit zou zien als de EO-jongerendag de maat voor alle dingen was. Als er alleen maar blije biddende jongens en meisjes zouden zijn die geen boodschap aan Darwin of Gallileo hebben. Ook niet willen hebben omdat zij "de wereld met andere ogen zien". Die in afwachting van Zijn terugkeer zich de longen uit het ranke lijfje zingen onderwijl hun naasten liefhebbend en de zieken verzorgend. Want o mijn god, zieken zullen er zijn. Bacillen blijken al ruim tweeduizend jaar resistent tegen iedere vorm van gebed en elementair onderzoek is de Heer een gruwel. Onderzoek immers leidt gemakkelijk tot misvattingen die het geloof kunnen beschadigen en dwingen "de wereld met andere ogen te zien".

En dat kan nooit de bedoeling zijn, religie is immers wat mensen ten diepste beweegt en niet de wetenschap. Daarom ook stelt onze Minister-President dat de mens zonder religie niet kan functioneren. En dat is juist, want functioneren zonder religie kan alleen de übermens.

De übermens die zijn DNA beziet en zichzelf wérkelijk leert kennen voor wat hij is: een zelfbewuste klomp organisch materiaal met een enorm potentieel. Niet geschapen maar geëvolueerd. Niet door god maar door zichzelf geïnspireerd. De 2.0 mens.

Deze nieuwe mens nu, ziet met lede ogen aan hoe de komst van miljoenen onverlichte levensverachters de ontwaakte Europeaan weer naar de opium doet grijpen. Hoe gods anesthesisten opnieuw een heel continent onder narcose mogen brengen. Hoe de openbaring aan een nomadisch woestijnvolk het DNA van een Verlichte samenleving vernietigt en ons 125 jaar terugwerpt in de tijd.

4 comments:

 1. Jaap, ik ken je van "de Zwijger" en sinds kort ook van je eigen weblog. Ik vind dit stukkie subliem. Zelf heb ik de laatste tijd nog wel eens de term "Uebermenschen-ideologie" gebruikt om de islam te diskwalificeren als totalitair-racistisch. Dat is op zich natuurlijk juist, maar dat moet ik niet met Nietzsches term doen. En eigenlijk wéét ik dat heel goed, want wat jij over die term vertelt heb ik zelf vaak genoeg aan anderen zitten uitleggen.
  Enfin, ik zal het niet meer doen.

  ReplyDelete
 2. Ja maar beste Jaap, hoe kan het dan dat uitgerekend de Christenen de wereld de wetenschap hebben gebracht? Zie voor meer daar over het werk van Rodney Stark.

  ReplyDelete
 3. Nou Roel, dat de Christenen de wetenschap hebben gebracht lijkt mij een überstatement. Als we de pure filosofie buiten beschouwing laten dan is de basis voor wetenschap, de wiskunde, gelegd in India en het oude Griekenland. Gedurende een heel korte periode hebben zelfs de Perzen nog een duit in het zakje gedaan.

  Jij bedoelt waarschijnlijk dat de moderne wetenschap haar oorsprong vindt in het Christelijke Europa. Maar dat is wat anders dan stellen dat Christenen de wetenschap hebben gebracht. Dit suggereert namelijk dat de Christelijke leer essentieel is geweest voor het ontstaan van de wetenschap en dat is onjuist. Dat is hetzelfde als roepen dat atheïsme immoreel is omdat de atheïst Stalin miljoenen mensen liet vermoorden.

  De zwaartekrachtwetten danken we niet aan het Christendom maar aan de briljante en bovenmatig nieuwsgierige persoon Isaac Newton (die overigens zeer gelovig was en de hiaten in zijn calculaties oplostte door goddelijk ingrijpen te poneren). Dat de Kerk hem niet vervolgde en Gallileo nog wel, is wat wérkelijk de oorsprong van de wetenschap is. Een door reformatie en strijd verzwakte moederkerk maakte Verlichting en wetenschap mogelijk, niet het feit dat de wetenschappers Christenen waren.

  En tja, Rodney Stark. Een religie-socioloog die zijn eigen vakgebied niet-belangrijk noemt, niet-wetenschappelijk ook. Enerzijds valt hij Darwin en de evolutieleer aan, anderzijds schrijft hij boeken vol over waarom het Christendom zo succesvol 'evolueerde' temidden van de heidense religies van haar tijd. Wel heel leesbaar trouwens, maar ik kan er niet zoveel mee. Niet als het over de oorsprong van de wetenschap gaat.

  Een Christelijk wetenschapper zal nooit een übermens worden. Simpelweg omdat hij zijn eigen conclusies moet overrulen wanneer ze strijdig (b)lijken met gods plan. Hij moet dan de aarde verloochenen ten koste van god en dat is geen wetenschap.

  ReplyDelete
 4. En dat is juist, want functioneren zonder religie kan alleen de übermensch.

  Ik jatte even een stukje van je tekst. Het zou zomaar kunnen dat de groep mensen groeit die niet kunnen functioneren mét religie. Het is in hun nadeel dat ze niet fanatiek zijn, dat live and let live een basisprincipe is in hun bestaan.
  Moeten ze in hun vreedzaamheid, en ik bedoel geen new age gezwijmel, toch op de barricaden . Tough shit zou ik zeggen, life ain't easy !

  ReplyDelete

Gratis web site teller.