Sunday, November 2, 2008

137plus

Nog even twee berichtjes voordat Hirsch Ballin met artikel 137plus de ratio voorgoed ondergeschikt maakt aan georganiseerde waanzin.

Bij de opening van het academisch jaar, afgelopen donderdag in Rome, waarschuwde paus B16 'de wetenschap' dat zij god dreigen te vergeten. Kennis zonder god leidt namelijk tot "hoogmoed en intellectuele zelfoverschatting". Zonder god in de vergelijking leidt wetenschap tot "valse wijsheid" aldus de paus. "Echte wijsheid moet steeds op God steunen".

Om zijn woorden kracht bij te zetten werd de pauselijke toespraak niet via radio of televisie uitgezonden. De paus stond erop postduiven te gebruiken omdat alleen exponenten van gods schepping werkelijk informatie kunnen overbrengen. Grapje Hirsch, nog even volhouden. Is bijna zover.

Het tweede bericht komt uit het Nederlands Dagblad. Psycholoog Liesbeth Venema waarschuwt gelovigen die niet zover hebben doorgeleerd als zijzelf, dat een persoon die vreemd gedrag vertoont niet noodzakelijkerwijs door de duivel bezeten is. Soms is het een psychische aandoening die met medicijnen te behandelen is. Liesbeth geeft een korte checklist:

Iedereen weet "dat christenen onder bescherming van engelen staan en daarom dus niet bezeten van demonen kunnen raken". Maaarrrr "niet-gelovigen en mensen die zich bezighouden met occultisme, hekserij, glaasje draaien, aanroepen van geesten en doden, kunnen de bescherming van engelen kwijtraken en onder duivelse 'bescherming' komen". Dan wordt het zaak de ghostbusters van het bevrijdingspastoraat te bellen.

Liesbeth Venema is daarmee, volgens de paus, het prototype van een waarachtig wetenschapper. Wél doorleren, maar alle kennis eerst aan god toetsen. Want, soms is vliegen een godsgeschenk, en soms is het aerodynamica.

Als ik Liesbeth en alle bible-first wetenschappers humaan ontaard zou noemen, en als ik zou stellen dat de paus met zijn uitspraken een perfide vorm van wetenschap propageert, zou ik dan strafbaar zijn volgens 137plus?

Ik heb voor dit soort idiotie namelijk evenveel respect als voor de godsdienstwaanzinnigen in Somalië die vorige week een dertienjarig meisje hebben gestenigd omdat ze overspel had gepleegd. Ze was namelijk verkracht. Geef ID-gelovigen een maatschappelijke vinger en voor je amen kunt zeggen sta je weer in de woestijn.

3 comments:

 1. HIRSCH BALLIN IRRATIONALISEERT DE GRONDWET.

  Als ik de krantenberichten mag geloven dan moet ik concluderen dat in de voorgestelde wetswijziging van Hirsch Ballin een fundamentele moreel-intellectuele fout zit. In het beoogd aangescherpte artikel 137 gaat HB aangeboren eigenschappen, DNA-zaken dus, zoals daar zijn seksuele geaardheid en ras nevenschikken naast niet-DNA-zaken als meningen over god of politiek. Daarin is HB waarschijnlijk geïnspireerd door artikel 1 van de Grondwet. Daarin gebeurt dat nevenschikken van DNA en mening ook. Ik citeer dat Artikel 1:

  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

  DNA-zaken en meningen zijn in Artikel 1 slechts schijnbaar “irrationeel” door de wetgever nevengeschikt, omdat de echte, kwaadaardige discriminatie nu eenmaal graag op die manier irrationeel nevenschikt. De bedoeling van dit Artikel 1 is om deze irrationaliteit te voorkomen. Een Joodse hetero, wil dit artikel zeggen, moet niet harder gestraft worden voor hetzelfde vergrijp dan een islamitische homo. En beiden moeten bij gelijke geschiktheid evenveel kans hebben op een baan en net zoveel kunnen verdienen. Niet bedoeld is echter dit Artikel 1 van de Grondwet om het publieke debat te smoren, resp. om elke buitensporige of misdadige mening omtrent de bedoelingen van “God” onaantastbaar te verklaren.

  Afgaande op de krantenberichten schijnt de bedoeling van Hirsch Ballin nu om de irrationaliteit, die Artikel 1 wil voorkomen, tot leidend beginsel van een wet te maken, namelijk van het beoogde artikel 137. Daarin wil HB die nevenschikking van DNA-zaken en meningen gebruiken om de rechter in staat te stellen meningen over God of politiek buiten de orde te verklaren. Kort gezegd: HB wil de gekte die Artikel 1 probeert te voorkomen juist institutionaliseren. Daarmee handelt HB tegen de grondwet.

  ReplyDelete
 2. Jaap, vergeef me mijn onwetenschappelijke sarcasme, ik heb vast een stevige zandschepper gekocht.
  De woestijn rukt op.

  ReplyDelete
 3. Hoi

  Bevrijdingspastoraat, mogelijk wel goed, maar toch ook gevaarlijk
  http://kritischgeloven.blogsnel.nl/
  Zie reacties op de praktijk van het bevrijdingspastoraat

  ReplyDelete

Gratis web site teller.