Friday, November 14, 2008

Criminaliteit en Cultuur

Madeleine de Boer promoveert vandaag aan de Universiteit van Utrecht op een onderzoek naar het verband tussen cultuur en criminaliteit. En guess what? Dat is er niet! Marokkanen, Antillianen en kaaskoppen denken precies hetzelfde over goed, fout, straf en boete. Krijgt Vogelaar dan daags na haar aftreden toch nog gelijk en wordt crimineel gedrag veroorzaakt door een gebrekkige groenvoorziening in de wijken?

Als je in dit verband aan Utrecht denkt dan denk je onwillekeurig aan Kanaleneiland 2007. Burgemeester Brouwer sprak indertijd van "een kritieke situatie", berovingen, autodiefstallen, openlijke geweldpleging en mishandeling van agenten. Marokkaanse jongeren in de leeftijd van 9(!) tot 20 jaar, zo'n tachtig in totaal, terroriseerden de buurt. De bewoners van een seniorenflat konden op een gegeven moment niet meer naar het naastgelegen winkelcentrum omdat de politie de 'vluchtroute' met hekken had afgezet. De link tussen cultuur en misdaad is dan snel gelegd.

Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Utrechtse Universiteit startte in 2000 een studie om inzicht te krijgen in de wijze waarop 'instanties binnen de Nederlandse strafrechtspleging reageren op cultuurspecifieke misdaad'. Het onderzoek van Madeleine de Boer is hiervan een onderdeel en gezien de resultaten tevens het sluitstuk: "cultuurspecifieke opvattingen over diefstal en geweld zijn dus niet verantwoordelijk voor de oververtegenwoordiging in de misdaadcijfers" schrijft de Boer. Negen jaar onderzoek naar cultuurspecifieke misdaad, blijkt zoiets helemaal niet te bestaan.

De Boer kwam tot haar conclusie door duizend vmbo-leerlingen uit de Randstad te vragen naar hun mening over zaken als diefstal, geweld en straf. Hieruit kwam naar voren dat Surinamers, Marokkanen, Turken etc hierover niet wezenlijk van mening verschillen. Diefstal en geweld zijn fout en maak je je hieraan schuldig dan verdien je straf.

Maar mag je hieruit dan concluderen dat er geen verband bestaat? Het is een onomstotelijk gegeven dat jongeren uit 'andere' culturen oververtegenwoordigd zijn in de justitiële databanken. Je kunt je bij een dergelijke uitkomst natuurlijk ook afvragen wát je nu eigenlijk onderzocht hebt.

Mij is altijd geleerd dat een steekproef aselect en representatief moet zijn. Voorts moet je ervoor waken dat het causale verband dat je tussen uitkomst en conclusie legt, niet door iets anders veroorzaakt kan zijn. En daar valt voor wat ik van dit onderzoek heb gezien wel het een en ander op af te dingen.

Gesteld dat de Boer haar conclusies beperkt tot een cultuurspecifiek misdaadprofiel van jongeren op vmbo-niveau, dan is haar selectie breed genoeg. Wil ze de resultaten daarentegen veralgemeniseren, en de krantenkoppen doen dat in ieder geval, dan is haar keuze niet representatief. Bovendien verwacht ze de jongeren op school aan te treffen (ik ook), maar als ik nog even naar de berichtgeving over Kanaleneiland teruggrijp dan lees ik in 'de Gelderlander' van 24 september een interview met een boze Turkse man: "... ze doen alsof het hier Afrika is. Ze slapen de hele dag en na zessen nemen ze de straat over". Niet op school dus.

Formeel gezien zegt het onderzoek dus alleen iets over vmbo-leerlingen die liever naar school gaan dan dat ze 's nachts op straat rondhangen. Dat gegeven levert al een redelijk gekleurd beeld op maar dat is op zich nog niet eens mijn grootste bezwaar. Mijn grootste bezwaar zit hem in het feit dat de onderzoekster individuen vraagt naar een persoonlijke mening en vervolgens een causaal verband legt met de cultuur waaruit die persoon afkomstig is. Maar een cultuur is geen persoon.

Een cultuur heeft niet overal een mening over. Binnen iedere gemeenschap zijn er meer zaken niet benoemd dan wel. Menselijk gedrag wordt niet volledig geprogrammeerd door culturele memen, integendeel. Binnen iedere cultuur geldt dat de sociale omgangsvormen min of meer in lijn zijn met de gulden regel. Voor zover mij bekend bestaan er dan ook geen culturen die geweld en diefstal binnen hun eigen gemeenschap propageren.

De vragen die de Boer stelt over geweld en diefstal hebben geen cultuurspecifiek karakter. Ze stelt precies díe vragen die ongeacht iemands achtergrond hetzelfde beantwoord worden. De vragen discrimineren ten enen male onvoldoende om iets over de relatie tussen persoon, misdaad en cultuur te kunnen concluderen.

Eén uitzondering in haar eigen onderzoek bevestigt dit: Turkse jongeren hebben minder problemen met eerwraak dan anderen. Volgens haar kan dit "de oververtegenwoordiging verklaren van Turken die zijn veroordeeld voor geweldsdelicten binnen de eigen gemeenschap". Volgens mij ondergraaft het de conclusie van het rapport.

Misdaad kan wel degelijk cultuurspecifiek zijn maar om daar een vinger achter te krijgen moet je langs cultuurspecifieke lijnen vragen stellen. Stom toevallig postte ik gisteren een onderzoek van de Israelische psycholoog Tamarin over het gedogen van geweld in relatie tot iemands culturele achtergrond. Een schokkende conclusie die tenminste vraagtekens plaatst bij de bevindingen uit de Boers rapport.

Maar wat we gelukkig wél kunnen constateren is dat de vmbo-leerlingen in de Randstad diep in hun hart best wel toffe gassies zijn, en dat is natuurlijk goed nieuws. Prettige borrel Madeleine!

9 comments:

 1. cultuurspecifieke opvattingen over diefstal en geweld zijn dus niet verantwoordelijk voor de oververtegenwoordiging in de misdaadcijfers" schrijft de Boer."

  Wat moeten we denken over Marokkanse crimineeltjes die wél ongelovige kaaskoppen beroven, betasten, uitschelden en in elkaar slaan, hun auto's in brand steken en die zelfs de tas van oude vrouwjes weggrissen. Maar die zich bij hun eigen 'stamgenoten', want zo noem ik ze maar, daarvan onthouden.
  Is dat niet cultuurspecifiek?

  Kent mevrouw de Boer dit fenomeen niet? Of wilde zij het niet onderzoeken?
  Ook een nogal vreemde onderzoeksmethode om mensen te vragen hoe zij over crimineel gedrag denken.
  Wat denkt zij te horen te krijgen? "Ja mevrouw de Boer, ik ben crimineel en dat vind ik normaal".

  Daar met name de Marokkaanse bevolingsgroep nogal hoog scoort in de criminaliteit zou er ook eens gekeken kunnen worden of dit gedrag niet deels genetisch bepaald is
  In de boeken van Herodotos werd al gesproken over de geweldadige en criminele Rifvolkeren. Het gebied werd Barbarije genoemd. 'Een volk van dieven en moordenaars'.

  In de 70er jaren was hier professor Buikhuisen die een verband zag tussen criminaliteit en genetische aanleg.
  Hij is helemaal kapotgemaakt door onze grote denker Hugo Brandt Corstius.
  Hoewel de wetenschap tegenwoordig zo ver is dat de denkbeelden van Buikhuisen al lang geaccepteerd zijn, is HBC nog steeds overtuigd van zijn gelijk en heeft er geen spijt van dat hij een wetenschapper kapot heeft gemaakt.
  Misschien heeft hij ook een genetisch defect.

  Groet, Maci

  ReplyDelete
 2. P.S.Onze eigen Achmed Marcouch verklaarde naar aanleiding van de
  agressie door Marokkaanse jongens tegen ambulancepersoneel, dat dit bij de Marokkaanse cultuur hoort.
  Uit overdachte hoek, toch?

  ReplyDelete
 3. Maci, helemaal vergeten inderdaad. Marcouch weet zo zonder onderzoek, vragenlijsten en moeilijke deducties:"dat hoort bij de cultuur". Hij was me even ontschoten, thx!

  Het Willem Pompe Instituut zou in dat licht eens moeten onderzoeken of sociale ontsporing inherent is aan een cultuur, zoals Marcouch zegt, of dat de cultuur 'slechts' de voorwaarden schept. Want met de conclusie die nu voorligt kun je niet zo veel.

  ReplyDelete
 4. En dat is dan een doctorstitel waard?

  ReplyDelete
 5. Jaap, ook in de 50er jaren was er onderzoek naar genetische achtergrond van criminaliteit.

  Toen was de "Criminaliteit van Oss" een hot item.Ik weet het toevallig omdat mijn vader een boek hierover in zijn boekenkast had staan, dat ik nog in mijn geheugen heb.
  Er is een studie geweest (google) waaruit moest blijken dat die criminaliteit te maken had met de armoede van de streek (Brabant) Komt me bekend voor. Maar dat daarvoor diezelfde criminaliteit al in de 19e eeuw bestond. Hoofdzakelijk bestaande uit smokkel en alles wat daarmee aan criminaliteit te maken had.

  Hele generaties in Brabant hebben zich daarmee bezig gehouden.
  Het waren geen hedendaagse drugskoeriers, maar ze hadden wel dezefde belangen als nu. Ook werd er gewag gemaakt van agressiviteit tussen onderlinge bendes net als nu.
  Ook nu wordt drugshandel- en smokkel liever gezien als een zielig fenomeen omdat de daders eigenlijk slachtoffers zijn. Volgens onze PC mentaliteit. Maar er waren altijd door de tijd heen asocialen die hun gewin halen door slechtheid en niet door hun zieligheid.

  ReplyDelete
 6. in Oss, in Oss
  daar zitten de messen los

  Nog op de lagere school geleerd (in Amsterdam, niet Oss), meeester op gitaar en wij zingen. Was een bekende tekst. Ik kan me herinneren dat het later niet meer helemaal OK gevonden werd. Stigmatiserend en zo.

  Er is veel onderzoek gedaan naar criminaliteit en erfelijkheid vanuit de vraag: nature or nurture? Net als bij veel andere eigenschappen neigt men naar "nature via nurture". De aanleg moet er zijn maar die wordt alleen geactiveerd als de omstandigheden 'juist' zijn.

  Oftewel, als pa en ma smokkelaars zijn en daar niets verkeerds in zien, dan is de kans groot dat het kind er ook geen kwaad in ziet en de stiel voortzet. Hetzelfde kind geplaatst in een juristengezin daarintegen(twijfelachtig voorbeeld, I know) zou de smokkelaars vervolgen.

  Ik ben overigens heel benieuwd hoe een vader-op-zoon smokkelaar geantwoord zou hebben op de vragen van Madeleine de Boer.

  ReplyDelete
 7. Leuke vraag, wat zou een vader op zoon smokkelaar geantwoord hebben ?
  Misschien zou hij wel de sterren van de hemel gelogen hebben. Want ook al weet iemand heel goed het verschil tussen goed en kwaad , dat is nog helemaal geen garantie dat ze die kennis ook in praktijk brengen.
  Het zou veel interessanter zijn om eens onderzoek te doen naar opvoedingspraktijken in de verschillende culturen.
  Een kind wordt geen onhandelbaar gevaarlijk en gewetenloos sujet als er in de thuissituatie genoeg warmte en begrip voor zijn behoeften heerst.
  Ook hier weer gaf Marcouch een voorzetje door in een artikel , " knettergek en van God los " was de titel geloof ik, duidelijk te noemen dat die ontspoorde kinderen uit liefdeloze en vaak gewelddadige gezinnen komen . Alice Miller, die daar wel onderzoek naar gedaan heeft legt het helder uit in o.a. " Thou shallt not be aware ", en " For your own good ".
  Maar ja, zolang cultuur een onaantastbaar gegeven is, en de vorm van 'nurture' die een toxische invloed heeft op de 'nature'niet benoemd, laat staan onderzocht mag worden, tja, dan zijn we nog wel een tijdje bezig met het paard achter de wagen spannen.

  ReplyDelete
 8. Niemand wil de nieuwe Buikhuisen worden, het PC-denken overheerst nog het oplossingsdenken alhoewel een kleine kentering toch zichtbaar wordt.

  Er wordt nog teveel gedacht dat problemen benoemen gelijk staat aan het diskwalificeren van een hele bevolkingsgroep terwijl feitelijk het omgekeerde aan de hand is. Door het niet benoemen, door het niet onderzoeken, laat je 90% van diezelfde bevolkingsgroep in de beeldvorming deel uitmaken van een bende ontspoorde no-good lutsers.

  Oud-links, degenen die zich na het ontslag van Vogelaar nu op hun partijlidmaatschap beraden, wil nog steeds niet begrijpen dat je onkruid moet wieden. Onkruid uit je rozenperk schoffelen is niet schadelijk voor de rozen integendeel, ze bloeien ervan op.

  ReplyDelete
 9. Het is een beetje laat, maar toch goed om dat toch op dit blog te memoreren.
  Het hele onderzoek was een farce, een aanfluiting voor de wetenschap Gebaseerd op politieke correctheid, en op enqueteresultaten, die langs de meetlat van de statistiek gelegd hadden moeten worden. En dan zijn de afwijkingen tussen de verschillende groepen meer dan significant. Juist voor de groepen waarvan we het al wisten. Lees :
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8230

  ReplyDelete

Gratis web site teller.