Saturday, April 11, 2009

Celibaat is Gave

Het celibaat is een gave van God die werkt via de Heilige Geest. Zo onthult ons aartsbisschop van Eijk in een interview met NRC. “Meteen bij de eerste opkomst van verliefdheid heb ik ervoor gewaakt de vlam hiervan niet te laten doorwerken”.

Van Eijk wist al op z'n zesde dat hij priester wilde worden, dat hij zijn liefde aan de Heer en niet aan de meisjes zou geven. Fascinerend. Vul voor 'de Heer' om het even wát in, en je bent vaste klant bij het RIAGG.

3 comments:

 1. Sublimatie is volgens Freud het vermogen een oorspronkelijk seksueel doel te verruilen voor een ander doel, dat niet seksueel is maar psychisch daaraan verwant. Door sublimatie vindt de oorspronkelijke seksuele drift haar bevrediging in een niet-seksuele activiteit, die sociaal of ethisch hoger gewaardeerd wordt. Kunst en andere culturele waarden zouden het resultaat zijn van gesublimeerde driften.

  De theorie van de sublimatie vormt de verbindende schakel tussen de driften, de psychopathologie, het culturele leven en de voortbrengselen van de geest. Hoewel Freud altijd heeft vastgehouden aan de fundamentele betekenis van de sublimatie, is hij er nooit in geslaagd dit begrip theoretisch uit te werken. Als we dat doen, treden er impasses in de psychoanalytische theorie aan het licht. Moeten we wel blijven vasthouden aan het begrip sublimatie dat theoretisch niet goed te verenigen lijkt met de overige begrippen? Of moeten we de theoretische begrippen herzien, en ze in overeenstemming brengen met wat de klinische ervaring ons heeft geleerd, zodat de theorie van de sublimatie mogelijk is?

  Geef me een stief kwartiertje en die Van Eijk heb ik genezen, Jaap.

  Dat verregaande onthouding ook heel stimulerend kan uitpakken, bewijzen onder meer mijn naamgenoot Kassander, de Arabist en last but not least Geert Wilders.

  ReplyDelete
 2. Ik weet niet hoe politiek correct het Riagg tegenwoordig is, gezien hun potentiële clienten . Het zou me niks verbazen als religieuze delusions niet meer benaderd werden als waandenkbeelden.
  Vrijheid van religie , weet je !
  Elke gek zijn gebrek .

  ReplyDelete
 3. @ Marie-Jose
  Al sinds jaar en dag zijn aan elke - er zijn er zeven hier te lande - roomsche sharia rechtbank meerdere psychiaters verbonden. Hun voornaamste taak is te beoordelen of een katholiek persoon tijdens de huwelijkssluiting wel geheel compos mentis is. Het bestaan van de rota komt een enkele keer in de openbaarheid zoals in het geval onder mijn nick. Ook de joden kennen zo'n rechtbank. Ik ken er althans 1 lid van : de enige advocaat in NL die nooit zijn baret afneemt als-ie voor de rechter verschijnt. Het zou me niets verbazen als er inmiddels in NL in familierechtelijke zaken een islamitisch veemgericht werkzaam is.

  ReplyDelete

Gratis web site teller.