Wednesday, August 19, 2009

Door schade en Schelde

De Raad van State oordeelde 28 juli dat de Westerschelde niet uitgediept mag worden, dit ondanks een eerder akkoord hierover met België. Onze zuiderburen vermoeden daarom dat economische motieven een rol spelen maar wij weten wel beter: economische belangen zijn in het hoogbeschaafde Nederland al sinds jaar en dag zonder betekenis. Ze zijn ondergeschikt aan de belangen van milieu en milieubeweging en dit besluit vormt daarop geen uitzondering.


Afgelopen zaterdag trok het Vlaamse parlementslid Annick de Ridder langs restaurants in de Antwerpse binnenstad om, bij wijze van ludiek protest, bezoekers over te halen geen Zeeuwse mosselen meer te bestellen. “Die ‘Ollanders hebben ons een kunstje geflikt” is de eerste reactie bij veel Vlamingen na het plotseling opschorten van de baggerovereenkomst. Ter bescherming van de Rotterdamse belangen zou Nederland er veel aan gelegen zijn de Antwerpse haven op achterstand te houden.


Maar zoals gezegd heeft de uitspraak van de Raad van State niets met economische concurrentie van doen. Economie is iets voor het plebs, de Raad en de Hoeders leven in een hogere werkelijkheid en dienen een hoger doel. En dat hogere doel in dit geval is: de instandhouding van laag-dynamisch gebied in de Westerschelde (gebied met gering getijdenstromen-effect). Wat was er aan de hand?


De Vereniging Zeeuwse Milieufederatie – bekend van het onder water willen zetten van de Hedwigepolder – kon zich niet vinden in de conclusie van de Minister dat de afname met 0,7% van het laag-dynamische gebied van tijdelijke aard is. Immers, ook een Minister kan niet in de toekomst kijken en met betrekking tot de natuur is 100% zekerheid vereist. De Vereniging maakte haar zaak daarom aanhangig.


De Zeeuwse Milieufederatie is één van de provinciale takken van de landelijke Milieufederatie en kon, blijkens haar jaarverslag, in 2008 beschikken over ruim 800.000 Euro. Hiervan was 66% afkomstig van overheidssubsidies, kwam 27% uit de kas van de landelijke Federatie en de rest uit beleggingen en particuliere giften. Verder lezen we in een voetnoot dat giften van de landelijke Federatie voor 61% afkomstig zijn uit opbrengsten van de Nationale Postcode Loterij.


Uit de jaarverslagen blijkt voorts dat het volledige budget van de Milieu Federaties opgaat aan wat het Centraal Bureau Fondsenwerving noemt: ‘innovatie en pleitbezorging’. In gewoon Nederlands: propaganda en procederen. De MF kiest er dus niet voor om zeehondjes te redden of boompjes te planten, de belijdenis van de Milieu Federaties is een puur intellectuele.


In de praktijk van alledag vertaalt zich dat, naast procederen tegen multinationals als Dow, Total, Termphos en Yara, o.a. in het aflopen van lokale bedrijven om te zien of er nog ‘energielekken gedicht kunnen worden’. Ook organiseerde men een ‘klimaatstraatfeest’, werden kantoorpanden bezocht om de CV te optimaliseren, bemenste men een Natura2000-klankbordgroep en, last but not least, werd het plan opgevat volgend jaar de eigen burelen in Goes van dubbelglas te voorzien. Kortom, druk druk druk.


En vorige maand dus, werd met succes het uitbaggeren van de Westerschelde stilgelegd. Nul komma zeven procent van het laag-dynamisch gebied dreigde (tijdelijk) verloren te gaan. En dat kan je niet zomaar over je kant laten gaan, daar moet wat tegenover staan. Zoals het verdrinken van de Hedwigepolder bijvoorbeeld. Want als je die onder water zet dan voeg je weer laag-dynamisch gebied toe aan de Westerschelde.


PvdA-kamerlid Lia Roefs laat hierover geen misverstand bestaan: “als het Kabinet de bezwaren van de Raad van State niet kan weerleggen, dan zetten we als alternatief de Hedwigepolder onder water”. De nieuwe zakelijkheid van Milieubeweging en haar politieke discipelen: als je niet snel genoeg betaalt dan gijzelen we je kind.


Ik kan niet anders dan concluderen dat het laatste restje gezond verstand is weggeëbd. De hersenen zijn verveend en wat rest is een laag-dynamisch lichaam dat niet beseft hoe het zichzelf voedt; niet zo vreemd dat de gemiddelde Belg dit niet doorziet en met economische tegenmaatregelen dreigt.


Drie lichamen – de politiek, de milieubeweging en de Raad van State – drie lichamen die elkaar zouden moeten controleren, bevragen en in evenwicht houden, drie lichamen ook met volstrekt verschillende statuten blijken bezield door één en dezelfde heilige geest: totale onderwerping aan de natuur. Een Natuur die offers vraagt en aanbeden moet worden.


De afgelopen tien jaar is Haar Openbaring stukje bij beetje geschreven. Een afspraak hier, een richtlijn daar. Wat lobbyen in Brussel, wat aankopen op de Veluwe. Een strategische infiltratie die met militaire precisie is uitgevoerd. De Milieubeweging levert personeel en ideeën aan de politiek, de politiek legt alles vast in richtlijnen en wetten en in geval van teleurstelling over infrastructurele projecten toetst de RvS een plan aan fijnstofnorm, habitat-richtlijn of op milieu-effecten; succes gegarandeerd.


De circel is rond. De financiering ook. Want de grootste financier dat bent U. Nolens volens via inkomstenbelasting, onbewust via de Postcode Loterij en soms, in een opwelling, na smeekbeden van een geëngageerde BN’er. Ik vrees met grote vreze dat ook hier de toekomst zal uitwijzen dat een misplaatst schuldgevoel bij weinigen, aanleiding gaf tot reële en onoverkomelijke schulden voor velen.

8 comments:

 1. Beste Jaap, bedankt voor je uiteenzetting.

  De alternatieven zijn nochthans veel meer milieu belastend zoals een niet-onaardig convooi co2 uitstotende vrachtwagens die nu tussen Rotterdam en Antwerpen de snelwegen doen stremmen.
  Zelfde opmerking voor het "ijzeren rijn" spoortraject dat niet kan worden verwezenlijkt omwille van een stiltegebied. Het alternatief traject is 60 km langer en ook heel wat heuvelachtiger. Kan de milieuvereniging de milieuschade berekenen als gevolg van die extra energieverspilling ? Wat een kortzichtigheid ...

  ReplyDelete
 2. De milieulobby is inmiddels overal geïnfiltreerd: in gemeente,
  provincie, parlement, ministeries, EU, waterschappen, goede-
  doelen, loterijen, energiebedrijven, scholen, universiteiten,
  adviesorganen, tientallen stichtingen en ook binnen
  Staatsbosbeheer. Het kost ons land inmiddels miljarden per
  jaar, inclusief de vele gesubsidieerde baantjes en talloze
  rechtszaken. Daarnaast bemoeien deze zelfbenoemde
  `controleurs´ zich met allerlei beslissingen waarbij ze
  helemaal geen belanghebbende zijn, en worden de stichtingen
  rijker en machtiger. Maar ook overheidsinstituten, inclusief
  de Raad van State, zijn slaafse volgers van de directieven van millieuclubs.
  Dit komt natuurlijk door de doorgeschoten wetgeving die nog een schep bovenop de EU directieven doet, en zo is elke millieuclaim, hoe vergezocht ook, gehonoreerd.

  ReplyDelete
 3. Schandalig dat in een "democratie" een vereniging die zelf maar 30.000 euro aan contributies van leden heeft, gesubsidieerd wordt met een bedrag van 800.000 euro. Vervolgens wordt dit geld bijna volledig aangewend om via procedures in te gaan tegen het algemeen belang en wordt hierdoor ook nog eens ons rechts-systeem belast dat toch al onder druk staat. Dit is weer eens een duidelijk voorbeeld van hoe de linkse politiek en milieu maffia onze samenleving ondermijnd. Jammer dat op het jaarverslag niet is te zien hoe de idealisten de 550.000 euro loonkosten aan elkaar toeschuiven die Jan met de pet met hard werken voor hun aan de belastingen mag afdragen.

  In en in triest is het dat deze clubjes nog steeds gesubsidieerd worden. Laat ze maar procederen met hun contributie, hahaaha .....

  ReplyDelete
 4. @Patrick
  je hebt het niet helemaal begrepen. CO2 is een non-issue, en dat weet de milieumaffia ook. Vandaar dat ze in deze kwestie daar niet aan hangen; is allemaal propaganda, om niet te zeggen: terreur.

  De intelligentie en achterbaksheid van de gemiddelde politica/cus wordt door Vlaamse muts Annick de Ridder weer eens helder gedemonstreerd: omdat de Staat haar afspraken niet nakomt moeten Zeeuwse particuliere ondernemers, die het dank zij diezelfde Staat toch al moeilijk hebben, geboycot worden.

  Politieke logica. Tja. Waarmee maar weer gezegd wil zijn: als je iets kunt ga je niet in de politiek.

  R. Hartman

  ReplyDelete
 5. Met het geld van de postcodeloterij,[die de milieugroeperingen in het zadel houden door giften,waardoor de milieubeweging weer de postcodeloterij gedoogd]wordt Nederland ten grave gedragen door allerlij onnodige rechtzaken.
  Het hele gokgebeuren is in verkeerden handen,en zou niet gepaard mogen gaan van han en span diensten.Dit gaat niet om enkele tientjes maar om vele miljoenen,toch meneer Van den Ende.

  ReplyDelete
 6. Vrij naar Multatuli:

  "Om een Volk bij de neus te leien,
  Moet je de dwaasheid van de dag vleien".

  ReplyDelete
 7. Het wordt vervelend, Jaap, maar het oordeel luidt alweer: schitterend geredeneerd en geschreven!

  Ik moet denken aan Marlon Brando als kolonel Kurtz in "Apocalyps Now": "THE HORROR! THE HORROR!"

  Zou ik agressief aan het worden zijn? Is de algemene politiek-maatschappelijke totaal-veridioting me een "Heart of Darkness" aan het bezorgen? Ga ik vandaag of morgen onder het schreien van hete tranen van ontroering los met mijn Kalazjnikov op het Binnenhof?

  Waanzin begint in mij te zingen: "Los met de Kalasjnikov/ op het Binnenhof."

  Mijn vriend Roelf-Jan heeft wel eens dromen van het Haagse gepeupel, tegenwoordig "de getatoueerde klasse" geheten, die Jan Peter in zijn Torentje opzoeken en hem daar door hun pitbulls laten verscheuren. Maar ja, nou is uitgerekend Balkenende weer degene die de milieuwaanzin inzake de Westerschelde gaat stoppen.


  Een gedachtensprongetje: hoe komt het nou dat de "internationale verdragen" die op elke gebied altijd zo bindend zijn dat het Nederlandse volk elke tsunami, of-ie nou uit "Europa" of het Miden Oosten komt, over zich heen moet laten spoelen, hoe komt het dat die verdragen hier ineens toch aan de kant geschoven kunnen worden?

  Een oeroud begrip, een herinnering aan vervlogen tijden, een troostwoord lang begraven diep in de ziel klopt aan de poort van mijn geest. Hoe luidde het ook alweer? Langzaam worden de contpouren duidelijk . . . . politieke wil, politieke wil, politieke wil . . . .

  ReplyDelete
 8. Ik vergeet bovenstaande posting te ondertekenen: Martien Pennings (Kassander, Leo Sar)

  ReplyDelete

Gratis web site teller.