Sunday, September 6, 2009

De Legers van Chaos

Als de Verenigde Naties vandaag de dag ergens symbool voor staan dan is het wel voor de verenigde bereidheid de laatste restjes beschaving, vrijheid en mensenrechten uit de wereld te ruimen. Althans, de Westerse. Op 15 september begint de 64e zitting van de Algemene Vergadering, dit jaar onder voorzitterschap van Libië.


In de traditionele openingstoespraak wil de Libische leider Khadaffi aandacht vragen voor zijn plan om Zwitserland van de kaart te vegen. De oudste democratie van Europa heeft het namelijk gewaagd zoonlief aan te houden wegens mishandeling van hotelpersoneel; en kennelijk zijn de Verenigde Naties het geëigende platform om een dergelijke ‘misstand’ recht te zetten.


En waarschijnlijk heeft hij nog gelijk ook want anno 2009 is de VN daadwerkelijk verworden tot verlengstuk en excuuspodium voor zichzelf verrijkende, chanterende en narcistische Vollidioten, al dan niet in natieverband. Als de nabije toekomst objectieve geschiedschrijving nog toe zal staan dan zullen de generaties na ons leren dat een organisatie, opgezet door goedwillenden en boordevol goede bedoelingen, voor een paar barrels olie werd geofferd aan tribale en religieuze belangen. Maar dat niet alleen.


Sinds de jaren tachtig zien de Westerse intelligentia vrede, vrijheid en veiligheid als een door God ingeschapen status quo. Niet langer bestaat het besef dat de rust en zekerheid zoals wij die nu ervaren een stilteperiode vormen tussen twee oorlogen in; zoals iedere periode van vrede en voorspoed in de afgelopen 5000 jaar tussen twee oorlogen in bleek te liggen. Het is dit besef geweest, de realisatie in een permanent interbellum te leven, dat een aantal landen er in 1919 toe bracht de Volkenbond en (later) de Verenigde Naties op te richten.


Het doel was landen te verenigen wier leiders en regeringen er expliciet voor kozen de belangen van haar burgers voorop te stellen. Landen die onderschreven dat er in de gehele geschiedenis nog nooit één burger is geweest die oorlog en armoede verkoos boven vrede en welvaart. Maar deze insteek, het kiezen voor mensen, luidt nu haar ondergang in.


Niet omdat de statuten zijn veranderd maar omdat vanwege het aanvankelijke succes de gedachte heeft postgevat dat de vergadering van de Verenigde Naties de wereld aanstuurt in plaats van andersom. Met name bij de Europese landen bestaat de overtuiging dat vanuit de VN vrede en veiligheid actief verbreid worden. Alsof een machtig, onzichtbaar leger de ter vergadering genomen besluiten oplegt aan de wereld en de mate van chaos nog slechts afhangt van de in de resoluties gebruikte interpunctie.


Deze verdwazing heeft, vanuit een valse maakbaarheidsgedachte, geleid tot een pathologische, welhaast epidemische vorm van socialisme die het eigen welzijnsevangelie aan de wereld wil openbaren. De VN worden hierbij gezien als absolute zekerheid, als een vorm van wereldbestuur die boven de natiestaten zweeft. Als zich maar voldoende landen bij de VN aansluiten dan zal het VN manifest ook in die landen in vruchtbare aarde vallen zo is de gedachte. Immers, de VN staat voor alles wat goed is en wie kan daar nou op tegen zijn?


Dus gingen de deuren en de beurzen open. En iedereen werd gelijk, en alles werd gelijk. En alle culturen en alle mensen waren in gelijke mate goed want wie kon daarover oordelen? En waren ook wijzelf niet slecht geweest? En hadden wij geen kolonieën en slaven gehouden, en Spakenburg? Alle Menschen werden Brüder als wij ze maar de hand willen reiken en niet doen alsof ze gek zijn, of achterlijk, of puur kwaadaardig. Alle waarden zijn immers relatief.


En daarin, zo zal de geschiedenisleraar onze achterkleinkinderen voorhouden, zat de grote denkfout. Want hoe kun je je eigen waarden relativeren als je anderen erin wilt laten delen? De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is niet relatief. Deze biedt geen ruimte om vrouwen, homoseksuelen of andersgelovigen ándere rechten te geven. De mensenrechten zijn absoluut. Kiesrecht, is absoluut. Grondrechten, zijn absoluut. Ze kunnen door de tijd heen veranderen maar ze zijn inherent aan hetgeen je middels de VN wilt uitdragen. Relativering van deze kernwaarden leidt onherroepelijk tot zelfvernietiging omdat chaos van nature nu eenmaal de stabielere toestand is.


En dat is wat we nu zien gebeuren, de chaotische krachten die tot het instituut (de VN) worden toegelaten vanuit de misconceptie dat beschaving de natuurlijke staat der dingen is, dreigen haar over te nemen en op te vreten. Dictaturen, theocratieën en absolute monarchieën wordt ruimte geboden in commissies die juist waren opgezet om de hieruit voortvloeiende misstanden te voorkomen. De OIC (Organisation of the Islamic Conference) om maar een voorbeeld te noemen, drukt haar stempel van onverdraagzaamheid op de UN Human Rights Committee, terwijl ze zelf de universele verklaring van de rechten van de mens niet onderschrijft.


Door deze landen een platform te bieden binnen de VN, wordt de VN een afspiegeling van de wanorde op het wereldtoneel. Een wanorde die we, met twee wereldoorlogen in het achterhoofd, naar structurele vrede en welvaart hadden willen ombuigen. De afgelopen zestig jaar tonen aan dat in alle gevallen waar ‘chaos’ als volwaardige gesprekspartner wordt geaccepteerd, ordening en beschaving in de verdrukking komen. Kijk naar Israël en haar Arabische buurlanden, Kijk naar de problemen die we in Europa met sommige immigrantengroepen hebben, en niet in de laatste plaats naar de VN zelf, waar straks Khadaffi in naam van de Legers van Chaos komt vragen om de opheffing van een souvereine Europese democratie.

14 comments:

 1. Complimenten Jaap. Je hebt de gave zaken die ik geruime tijd denk onder woorden te brengen op een wijze die ik zelf nooit zou kunnen. Ik ben jaloers. Keep up the good work.

  ReplyDelete
 2. Hai

  Hoewel ik met alles wat je over de VN eens ben (lees Efrain Kishon's ' Het Kainsteken' voor een gelijksoortige blik uit de jaren 70) denk ik toch dat je de actie van Khadaffi verkeerd inschat.

  De man is een enorm komisch talent, en zo moet je ook z'n oproep om Zwitserland af te schaffen denk ik ook zien.

  ReplyDelete
 3. Daniel, eens. Khadaffi is een clown, een hele rijke weliswaar maar een clown evenzogoed. Wel is zijn actie exemplarisch voor de situatie waarin wij (de VN) onszelf gemanoeuvreerd hebben.

  Door alles en iedereen als gelijkwaardige gesprekspartner binnen te halen, inclusief clowns, is van de excellence van het instituut VN niets meer over. Het heeft iedere daadkracht verloren en is als referentie en baken niet langer bruikbaar. De actie van Khadaffi illustreert dat op magnifieke wijze.

  ReplyDelete
 4. Nostradamus voorzag al een verenigd Europa en zei daarbij: de politici zullen hun volk verraden. Het zijn een stel incapabele corrupte graaiers. De hoeren van Mammon!

  ReplyDelete
 5. Khadaffi is een crimineel, een terrorist.
  Hij is alleen door Amerikaanse bommen tot inkeer gekomen. Het is geen clown maar een criminele schoft, een gek.
  Met dat stuk schorem valt niks te lachen, maar hij ziet de dingen wel scherp: Europa zal oorlog moeten voeren tegen de islam zei Khadaffi anders wordt Europa islamitisch.
  De misdadige zot weet het dus en zegt het.

  ReplyDelete
 6. Als Obama een vent was dan stapte de USA uit de VN en richte hij een nieuwe volkeren organisatie op van landen, die voldoen aan de voorwaarden van het Handvest van de VN.

  ReplyDelete
 7. Goed artikel, Jaap. Recht voor z'n raap!

  ReplyDelete
 8. De schrijver gaat ervan uit dat de intentie van de VN goed is geweest.
  Kijk maar eens naar de mensen die oa. de VN hebben opgericht. F. D. Rooseveld, de man die de VS doelbewust (met een Tonkinbaai-achtige reden) de oorlog instuurde. Een man die de burgers van de VS manipuleerde tot op het bot. Een president die wel geld had om parken in de VS aan te laten leggen, maar tijdens dezelfde periode 7 miljoen Amerikanen liet verhongeren.

  De politici, die constant corrumperen, hebben die VN opgericht. Welnu, wat zal dan de bedoeling zijn geweest?

  ReplyDelete
 9. Ik denk dat de agende in den beginne vooral praktisch was (vraagstukken inzake oorlog en kolonieen). Dat individuele leiders de agenda toen eenzijdig bepaalden denk ik niet. Rusland, Frankrijk, Amerika (en 47 andere landen), de belangen waren te divers om Roosevelt de eindregie toe te dichten.

  Vanaf eind jaren 70 gaat het mis. Te veel hooi op de vork, te weinig aandacht voor de oprichtingsdoelstellingen (einde kolonieen en weinig oorlogen) waarbij nieuwe idealen worden gezocht. Idealen waar zoveel mogelijk landen bij betrokken moesten worden. Vanaf dat moment werd de VN een compleet nieuwe organisatie waar niemand nog vat op had en waarvan iedere nieuwe secretaris-generaal bij aantreden zei: “hier moet de bezem door”. Is nooit gebeurd overigens…

  ReplyDelete
 10. De situatie is duidelijk. Echter, tegen het morele gelijk van links kan niets of niemand iets inbrengen. Het gevolg daarvan is dat de strijd misschien nog niet gestreden is, maar al wel op voorhand verloren. Rest degenen die het kunnen, niets anders dan te emigreren naar oorden waar de islam (nog) niet zo sterk aanwezig is. Uiteindelijk zal ook daar het roer omgaan. Nostradamus heeft eeuwen geleden al het verlies van deze strijd voorspeld.

  ReplyDelete
 11. Als je maar lang genoeg roept, " de bezem moet erdoor ", zonder ook aanstalten te maken, dan eindigt het verhaal bij het grof vuil ! Nadat de schade die inmiddels aangericht is niet meer te overzien valt.
  De energieverspilling die nodig is om uitgeleefde en overleefde instituten van een facade te voorzien valt werkelijk in het niet bij de spaarlampen -manie van het regelneven volkje. Als de afgedwongen voegbreedte tussen tegels klopt, dan slaapt men gerust. En afgrijselijke culturen zijn weggerelativeerd tot het recht van een manier van leven.
  Stelling nemen is volledig afgeschaft. Dialogend het graf in !

  En Anonymous van 1:05, waar zou je naar uit moeten wijken ? Ik ken in het Westen geen plek meer waar men nog bij zinnen is, met of zonder Nostradamus.

  ReplyDelete
 12. @Hans Besseling. Eerder is dat door (o.a.) Ivo Daalder aangekaart. McCain nam het idee tot op zekere hoogte over.

  ReplyDelete
 13. Mooi stuk weer, Jaap. Ik schrijf al een tijdje vrij consequent over de Verenigde Misdadigerstaten. Er moet inderdaad een nieuwe volkerenorganisatie komen van staten die althans oprecht proberen de Mensenrechten te respecteren. Zoals Frans hierboven zei: McCain was ervoor.

  Martien Pennings

  ReplyDelete
 14. Yep, Martien. McCain had een gevangenschap achter de rug in meedogenloos gespuis.
  Daar word je nogal realistisch van.
  En ik ga pas vertrouwen krijgen in een nieuwe volkerenorganisatie als er keihard afstand genomen wordt van het grenzenloze geneuzel, het
  debiele proncipe dat alle waandenkers gelijk zijn aan de rede.

  ReplyDelete

Gratis web site teller.