Tuesday, September 1, 2009

A Common Word?

In oktober 2007 schreven 138 moslimgeleerden een open brief aan paus, bisschoppen en de protestantse raden van kerken. Gevat onder de noemer ‘a common word’ wordt opgeroepen tot vrede tussen christenen en moslims met als argument: we hebben in God’s woord een gemeenschappelijke basis. Een groep Nederlandse protestanten maakte zich bij voorbaat ongerust over het officiële antwoord en schreef onlangs een kritische brief aan de Synode.


Het moet de gemiddelde protestant ook vreemd in de oren klinken dat er na vijf eeuwen van interne haarkloverijen plots een gemeenschappelijke basis met nota bene de islam zou blijken te bestaan. Maar Spakenburg hoeft zich niet ongerust te maken. Wars van alle gangbare politieke correctheid wensen de opstellers namelijk vast te houden aan de eigen theologische uitgangspunten. Bovendien is men nog niet heel enthousiast over de combinatie islam & maatschappij. Het moge duidelijk zijn dat de mannenbroeders de verleidingen van de multiculturele oecumene voorlopig aan zich voorbij laten gaan. Voor hen geen common word, en als het even kan ook geen common ground.


En dat maakt de brief zo interessant. Want waar christelijke politici zich uitputten in het benoemen van al dan niet bestaande overeenkomsten, daar verzuimen de opstellers van deze repliek niet om ook de verschillen luid en duidelijk voor het voetlicht te brengen. En dat werkt verfrissend. Na initiatieven als ‘samen soep koken uit je eigen land’ van gristen-boegbeeld Doekle Terpstra, wordt hier een heel wat realistischer beeld geschetst. De aanpak is beleefd, klinisch en eerlijk; er zijn verschillen en wij vinden dat die verschillen niet onder het tapijt geveegd kunnen worden, ook niet omwille van de lieve vrede; wij staan pal voor onze waarden.


Vreemd genoeg is deze open brief niet overgenomen door Neêrlands open-brievenplatform bij uitstek, de NRC. Kennelijk klinkt de stem van twee miljoen protestanten toch minder luid dan die van één verongelijkte theoloog. Misschien ook is het PR-bureau van de joods-christelijke cultuur wat timide in vergelijking met de concurrentie, wie zal het zeggen. Anyway, de brief.


Om te beginnen vragen de opstellers zich af “welke concrete stappen er in de islamitische wereld worden genomen om het recht op daadwerkelijke godsdienstvrijheid te garanderen voor christenen en andere niet-moslims die in islamitische landen leven”? Goeie vraag.


Het is een vraag die iedere Europese Minister van Buitenlandse Zaken zou moeten stellen omdat de positie van niet-moslims in moslimlanden de laatste jaren overal ter wereld is verslechterd. Niet alleen in islamitische dictaturen moeten christenen hun geloof in het geniep belijden, ook in veelbezochte vakantielanden als Turkije, Maleisië en Indonesië wordt niet-moslims het leven op allerhande manieren zuur gemaakt.


Daarnaast constateren de schrijvers dat het begrip ‘vrede’ niet zo’n universele lading heeft als wij hier in Nederland graag mogen denken: “de ervaringen van christelijke kerken in islamitische samenlevingen [...] geven ons niet het goede gevoel dat we als moslims en christenen leven vanuit één visioen van vrede”. Me dunkt, als je het niet eens kunt worden over de betekenis van vrede, dan wordt het ondanks de vele vriendschapssoera’s die de islamgeleerden in hun brief plakten tenminste lastig om onverdeeld op te trekken.


En zelfs al zou er overeenstemming bereikt worden op het semantische vlak dan nog, zo lezen we, zijn er wezenlijke verschillen van inzicht omtrent route en riten. Een greep: “Het spreekt voor ons niet vanzelf dat de God die ons in Tenach wordt geopenbaard en die ons in Jezus Christus nabijgekomen is, dezelfde is die spreekt in de soera’s van de Koran”. Oeps, dat betekent het definitieve einde van het containerbegrip ‘Abrahamitische religies’ (prachtige zin overigens).


Of deze: “Zolang moslims staande houden dat joden en christenen zich op gecorrumpeerde bronnen beroepen, terwijl zij van ons eisen dat wij de onaantastbaarheid van de Koran erkennen, kan van een gelijkwaardig gesprek geen sprake zijn”. Zouden de boze Erasmus-professoren dat, puur uit academische interesse, wel eens aan Tariq Ramadan voorgelegd hebben?


Maar ongeacht Tariq’s antwoord gaan ze er geen baat bij hebben, de mannenbroeders van de PKN zijn namelijk eenduidig in hun conclusie: “laat helder zijn dat we niet ‘eigenlijk in hetzelfde geloven’, want dat is niet het geval”. Einde sprookje. Weg multiculturele Haarlemmerolie; met de oproep van de 138 moslimgeleerden om te komen tot ‘een gezamenlijk woord’ kunnen de bezorgde opstellers van deze brief helemaal niets. De verschillen zijn te groot en er zijn te weinig ‘common words’ om de boel bij elkaar te houden.


Hoewel ik geen banden heb met de PKN, sluit ik me voor deze ene keer graag aan bij hen die zeggen dat we van religie nog veel kunnen leren: eerlijkheid, openheid en beschaafd chauvinisme bijvoorbeeld. Islam en christendom zijn niet gelijk en kunnen, zo blijkt uit bovenstaande uiteenzetting, zelfs niet onder één noemer gebracht worden. Hetzelfde geldt voor de Westerse en Islamitische cultuur in bredere zin: never the twain shall merge.

12 comments:

 1. Ik heb al eerder gemerkt, dat de gristelijken soms (o.a. in Trouw) toch trouwer zijn aan hun principes en vandaaruit openlijk (en zeer diplomatiek) spreken, dan de linkse erwtensoepsocialisten die alles onder de mantel der liefde willen bedekken, waardoor die mantel als een dwangbuis gaat werken.

  ReplyDelete
 2. 138 Moslim geleerden! Is dat geen contradixio in terminus? Hoe kan men moslim zijn en daarom alle bullshit van de islam accepteren, en toch wetenschapper zijn. Dit kan niet, volgens de islam gaat elke avond de zon in een modderpoel onder, om de volgende ochtend aan de andere kant van de platte aarde weer uit een zee omhoog te komen.

  Graag willen moslims hun Allah het predicaat 'god' geven. Maar god is de vader van Jezus. En Jezus heeft de mensen vrijgemaakt van alle dwang en schuld en boete. Hij heeft vergeving afgedwongen. Daarom kunnen christenen werkelijk vrij zijn. Als ze een fout maken en ze hebben spijt dan hoeven ze alleen vergeving te vragen, en die komt automatisch. De rekening is volledig betaald.

  Een christen kan alles doen, zolang hij de overtuiging heeft dat het goed is; dan is het ook goed. En als het toch fout blijkt uit te pakken dan is er de vergeving. Een moslim heeft wel een profeet Issa, en dat is Jezus, maar die is volgens de koran niet gestorven en opgestaan, hij heeft dus voor de moslims niet de zonde afgekocht. Daarom moet de moslim hopen op vergeving, maar die krijgt hij niet, want Allah doet toch wat hij wil. Allah mag dan wel in naam barmhartig zijn, maar feitelijk worden nog steeds in zijn naam vrouwen verdacht van overspel gestenigd. Homo's worden opgehangen in Iran, terwijl zij volgens de koran niet opgehangen moeten worden maar van het hoogste gebouw afgeworpen moeten worden. Jezus had niets tegen homo's. Hij heeft er nooit een woord aan vuil gemaakt. Sterker nog, die flikker die Jezus heeft verraden, die Judas, die werd door Jezus zelfs gekust, en hij kreeg vergeving. Omdat god liefde is.

  Hoe men ook praat en babbelt en klets en zwetst, de islam heeft niets van wat het christendom heeft. Het ontbreekt aan liefde! Die 138 moslim geleerden mogen mijn kloten kussen, en dan van de minaret afspringen!

  Was getekend: vanhetgoor

  ReplyDelete
 3. Reactie van ben kok (joods-chr.pastor) 31-08-2009 | 10:25:27 op www.habakuk.nu

  eindelijk een paar wakker?

  Heel goed, dat er een paar wakker worden in de PKN.
  Beter laat dan nooit.
  Maar wel schandalig veel te laat!
  Had men na 1400 koran/islam-ellende wel iets eerder kunnen snappen, toch?
  Ik hoop dat het tot verdere duidelijkheid gaat leiden bij de vele politiek correcte lauwe (dus uitkotsbare)gristenen gaat leiden.
  Allah is een demonisch hersenspinsel in het hoofd van Mohammed op basis van bestaand heidendom, aldus Mark Gabriel, ex-moslimprofessor.
  En verder is de islam een onaanvaardbaar totalitair systeem, waarin per definitie geen plaats is voor niet-moslims, die moeten verdrongen en vermoord worden volgens de islam (koran/hadith)
  Dat lees ik nog niet in de open brief van de PKN ers, maar een voorzichtig begin wordt er gemaakt.
  Niet te Wilderiaans worden hoor, pas op, ook niet te veel met Hirsi Ali, Afshin Ellian,Wafa Sultan, Brigit Gabriels, Oriana Fallaci, etc. meegaan.
  Ex-moslims weliswaar, die heeeeeel goed weten waar ze het over hebben.
  Maar voorzichtig roepen, dat ""Het ons gaat om de vraag, of we onder God/Allah als de Éne wel hetzelfde verstaan.""

  Wat een geloofshelden, niet waar!
  Net Hebr. 11, overgezet in deze actualiteit, martelaars, omdat ze deze uitspraak eindelijk es hebben kunnen doen.
  Ik hoop, dat het geluid sterker wordt, maar of je dan nog in de PKN kunt blijven, is de vraag.

  Laten we ze aanmoedigen en helpen te groeien in liefde voor moslims, door meer duidelijkheid te scheppen in het enorme verschil tussen een afgod en de Ene ware God.
  Shalom,
  Ben Kok
  (welkom 22 sept. in de EH te Amersfoort,19.30 uur boekpresentatie over dit onderwerp, samen met Hans Jansen, arabist)
  www.tora-yeshua.nl

  ReplyDelete
 4. Filosofie en wetenschap en het (joods)-christendom zijn, in tegenstelling tot filosofie en wetenschap en islam, toch verenigbaar? Laten wij dus niet spreken van de Ene ware God doch slechts van erkenning van het individu, en daarmee ruimte laten om te kunnen vergissen. Ook dit in tegenstelling tot de islam.

  Elke religie probeert zijn monopolie op die Ene ware God te krijgen en daar zouden alle democraten (lees individuen) allergisch voor moeten zijn.

  ReplyDelete
 5. @youri

  Democratie and libertarisme (rechten van het individue als uitgangspunt nemend) staan loodrecht op elkaar. Kijk maar naar Nederland,.., een zeer democratisch land , waar de overheid duidelijk met het mandaat van de meerderheid regeert om individuen het zwijgen op te leggen als de desbetreffende mening hun niet bevalt.

  ReplyDelete
 6. "...Elke religie probeert zijn monopolie op die Ene ware God te krijgen en daar zouden alle democraten (lees individuen) allergisch voor moeten zijn...."
  --
  Niets mis mee, iedereen mag overtuigd zijn van zijn eigen gelijk. Het wordt opeens een ander verhaal als een gewapende politieman de "waan van de dag" mij op probeert te leggen.

  Oh wacht,.., we hebben al zoiets,...socialisme en multicultkolder.

  Sociaal Democratie, mooi systeem...

  ReplyDelete
 7. Jaap, hoe zal ik je deze keer complimenteren?
  Je formuleringen brengen namelijk de tranen naar mijn ogen. Er is verlossing! Neen, ik ben niet de enige Intelligentie in dit Koude Heelal! Jaap is er ook! Het heeft iets erotisch', Jaap, de troost die jij biedt. Zou ik homosexueel aan het worden zijn? Enfin, ik zocht een manier om je uit te leggen dat het weer toppie is. Ik hoop dat het gelukt is.

  Martien Pennings (Kassander, Leo Sar)

  ReplyDelete
 8. Overtuigd van mijn gelijk ben ik niet. Ook ik kan mij vergissen. Het (joods) -christendom laat, pas sinds enkele eeuwen, deze ruimte voor vergissing omdat we tegenwoordig niet meer worden verbrand wanneer we er een andere mening op na houden dan die van de pastoor.
  Hoe anders is dat in de islamistische wereld... De religie en cultuur is daar, net als sommige andere enge ziekten, erfelijk en probeer je daarvan te genezen dan gaat je kop er af! Is je vader moslim, dan ben jij dat automatisch ook en leef je je leven in eer van Allah en 'zijn' geschrift. Is je vader geen moslim, dan heb je de keuze maar dan woont je vader waarschijnlijk niet meer in het land van herkomst. Dan is je vader gevlucht voor de geloofspolitie omdat de staat aldaar geen ruimte laat voor vergissing. Het individu doet er niet toe, hoogstens een door de geloofspolitie goedgekeurde imam bij wie het geweten allang is vermoord.
  De islam diskwalifiseert zichzelf als zijnde een religie en manifesteert zich al sinds het ontstaan als een ideologie en wel een heel gevaarlijke.

  Hadden wij 70 jaar geleden te vrezen van Barbaren uit het oosten, zo is het vandaag eveneens vrezen voor barbaren uit het oosten... Bebaarde barbaren

  ReplyDelete
 9. Een correctie in de zin 'De religie en cultuur is daar, net als sommige andere enge ziekten,....
  'andere' hoort in de zin niet thuis.

  ReplyDelete
 10. Youri, grappige verschrijving. Aan de andere kant, door weglating stel je dat religie geen ziekte is. Misschien dat generaties na ons daar anders over zullen oordelen.

  Ikzelf ben de overtuiging toegedaan dat religie de echo is van een keur aan (overigens nuttige) sociale intuities die, vermengd met rationaliteit en zelfbewustzijn, aanleiding geven tot een pathologisch disfunctioneren.

  Mensen die beweren dat religie de mensheid in het pre-urbane tijdperk zeker van nut is geweest geef ik gelijk. Mensen die beweren dat je vandaag de dag zonder religie niet kunt functioneren, niet.

  ReplyDelete
 11. ik ben het eens met van het goor,

  het ontbreekt de islam ana liefde.... zelfs als een land geheel islamitisch is, gaan ze elkaar opblazen....

  ReplyDelete

Gratis web site teller.