Saturday, November 28, 2009

Baggerfeesten

It’s the season to be grudgeful, tra’lalalala trala’lala. Het is het seizoen dat goed en zwart hun fatsoensnormen en maatschappelijke verwachtingen toetsen aan de traditie van een kinderfeest. Het is het seizoen om van stro een Sinterklaas te maken en joelend te verbranden.

Dit jaar mocht Anouk, de stoere tattoo-rocker en moeder van drie kinderen (vierde onderweg) de pop in brand steken. Zij vindt 5 december "een racistisch baggerfeest dat verboden zou moeten worden". Way to go Anouk, jouw kinderen gaan je hier later dankbaar voor zijn. Nu alleen nog dat stomme Kerstfeest en die rare verjaardagstraditie afschaffen en je kids stappen straks helemaal clean en zonder storende referenties de wijde wereld in.

Voor Anouk is Sinterklaas een racist, voor anderen staat hij symbool voor het christendom, de kruistochten of culturele overheersing. Eigenlijk kun je het zo gek niet verzinnen of het kleeft Sint aan. De mottige mantel van deze goeiige sukkel is verworden tot projectiescherm voor persoonlijke en ideologische frustraties.

En dit beeld is niet meer weg te poetsen. Zo heeft de goedheiligman in Amsterdam het kruis op zijn mijter moeten inleveren omdat er een subtiele maar evidente verheerlijking van het christendom uit sprak. Het hielp niet, Sint bleef die moslimbashende katholiek die hij in de ogen van de kindertjes altijd al geweest is.

De NOS liet een pakjesboot door de regenboog varen om zwarte piet een ander kleurtje te geven. Het mocht niet baten. Sint bleef de vleesgeworden onderdrukker van het negerdom. Wie blank is krijgt lekkers wie zwart is de roe.

Sint is überkatholiek, Sint is racistisch, Sint is anti-multicultureel. Vinden geëngageerde ouders en vinden lieden die het vanwege hun achternaam moeilijk hebben in onze maatschappij. Daarom is tweetsrapper ‘Rotjoch’ van mening dat de goedheiligman gebakstenigd moet worden. "Sinterklaas is het bewijs van de stiekeme racisme in dit land [...] Donder op T is respectloos [...] bakstenen die hap".

(cynical mode=on) Ja lieve peuters het is me wat, kankersinterklaas moet dood. Is niet meer van deze tijd. Dit zijn namelijk de tijden van offerfeest en suikerfeest. Van slavernijherdenking en ontwikkelingssamenwerking. Dit zijn de tijden waarin het boze Westen moet boeten voor de wereld die zij geschapen heeft. De wereld van Nokia en internet, van Boeing en van Microsoft, van hartchirurgen en sociale zekerheid. Een hele foute wereld. En die foute wereld verander je niet door je eigen tradities te vieren, stel je voor!

En al helemaal niet met een traditie die het Westerse denken verheerlijkt door eigen rijkdommen weg te schenken en verdwaalde vreemdelingen binnen te vragen.

(cynical mode=off) Het probleem met Sinterklaas is tweeërlei. Ten eerste plaatsen we een eeuwenoude traditie met bijbehorende versierselen in de moderne tijd en kijken vervolgens of ze voldoet aan de normen en waarden van vandaag. Dat blijkt niet het geval. Ten tweede staan we toe dat dit gebeurt. Anouk wordt niet gestenigd, Rotjoch niet gekeeld en Cohen niet gevierendeeld.

Het sinterklaasprobleem is evenwel niet des Sinterklaas’. Het probleem zit hem in het anachronistische karakter dat iedere traditie eigen is. Want, geen misverstand, élke traditie kun je op deze manier om zeep helpen. Of je kunt eisen dat ze verboden wordt. Zo ken ik een traditie die een man verheerlijkt aan wiens erectie het bloed van een negenjarige kleeft. Ook ken ik tradities waarbij duizenden stuks vee geslacht worden ter meerdere eer en glorie van het onkenbare. Allemaal niet van deze tijd en, mijns inziens, niet geschikt voor tere kinderzieltjes.

Ik ben tegen slavernij en geen racist. En als ik er ooit achter kom dat de pakjesboot haar medewerkers betrekt van een Arabische slavenmarkt ben ik de eerste om Tabbertman in de ban te doen. Maar tot die tijd zie ik het Sinterklaasfeest als een onschuldige traditie. Een toneelspel waarbij ‘Piet Römer’ en meisjes van dertien zich schminken en verkleden om hun goede bedoelingen de vrije loop te laten.

Honi soit qui mal y pense, schande op hen die hier kwaad van denken.

16 comments:

 1. Waar nog bij komt dat het Sinterklaasfeest een buitengewoon eenvoudig maar ook fraai (en lieflijk) model is van het feit dat men collectief voor het lapje gehouden kan worden en dat de waarheid misschien anders is dan wat men ooit verteld is. Het Sinterklaasgeloof is zo beschouwd een "echt" geloof in het klein. Bovendien wordt het de oudere kinderen (die niet meer geloven) niet alleen spelenderwijs bijgebracht dát ze voorzichtig en prudent en met gevoel dienen om te gaan met hun jongere broertjes en zusjes en schoolgenootjes (die er nog wel in geloven), maar ook hóe dat gedaan kan worden. Hat is een uitstekende leerschool voor het echte leven waar nog hele hordes rondlopen die nog wel alles geloven wat hen ooit eens verteld is. En dat alles regelen de burgers zomaar, vanzelf, zonder allerlei subsidies en scholenfolders en postbus 51 uitzendingen die door een allesregulerende overheid opgelegd, ge-organiseerd en betaald moeten worden.

  Het Sinterklaasfeest zou juist ge-promoot moeten worden via de (volwassenen in de) moskeeën en elke weldenkende allochtoon zou het daar volstrekt mee eens behoren te zijn.

  ReplyDelete
 2. Jij hebt weer een mooi stuk geschreven, Jaap. Ik voel helemaal met je mee. Volgens mij hebben wij beiden (en nog een paar mensen) een diep verdriet en vraagt er in ons een verontrustende, waarschuwende razernij om zeer actieve aandacht. Formuleer ik het, politiek gezien, correct zo?

  Martien Pennings

  ReplyDelete
 3. Laat ik voorop stellen dat het Sinterklaasfeest nooit of te nimmer verdwijnen mag vanwege de nieuwe (onaangepaste) import en/of die malloten in dit land die alles kapot maken wat nog mooi is. Ook dat wijf (ze moet onvruchtbaar gemaakt worden!) met die grote bek en die haar 'beroemdheid' te danken heeft aan horizontale acts moet eens leren wat inbinden is. Later vragen haar kinderen aan haar (als ze dat tenminste kan meemaken, gelet op haar zware verslaving, waarom zij niet dat prachtige feest mochten meemaken. En dan Anouk, wat zeg je dan? Je bent te eng om nog verder iets op te schrijven

  ReplyDelete
 4. Ja, ik heb er ook de pest over in. En dat in mijn eigen land. Voor mijn gevoel is het vergelijkbaar met een gast in mijn huis die kritiek levert op mijn interieur en de maaltijd die hij krijgt. Normaliter zou ik zo iemand beleefd de deur wijzen. Dit was eens maar nooit weer.

  Persoonlijk denk ik dat het hun bedoeling is om te benadrukken dat men in de positie is om mensen te ergeren zonder dat men er veel tegen kan doen. Machtsvertoon dus. De mensen worden automatisch in de verdediging gejaagd. Ik denk dat het Sinterklaasfeest zelf ze niet veel kan schelen. Men wil laten voelen dat de autochtone Nederlanders niet meer de enigen zijn die de lakens uitdelen.

  ReplyDelete
 5. Morika heeft gelijk en misschien zijn sommige heel gelovige mensen juist ook daarom tegen Sinterklaas: het is in feite de eerste oefening in ongelovig, atheïst of ten minste zeer kritisch worden ten aanzien van een geloof.

  ReplyDelete
 6. Ik vind dat we van de allochtonentraditie afmoeten, Nederland voor de oorspronkelijke Nederlanders!

  ReplyDelete
 7. Sinterklaas is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het heeft te maken met moraal en gedrag, met beloftes en met de invulling van beloftes. Het zou heel erg goed zijn als moslim-kindertjes ook kennis zouden maken met Sinterklaas.
  Waarom Sinterklaas nog meer belangrijk is, dat heeft te maken met het geloof. Sinterklaas bestaat niet, daar komt een kind pas later achter, een logische stap is dan om ook te beseffen dat god niet bestaat. Voor moslim-kindertjes is het geit dat Allah niet bestaat de verlossing van het boze. Maar voor de vastgeroeste leugenaar die in de moskee werkt, de imam, zal het een gruwel zijn dat de kinderen van moslims niet meer in die onzin geloven. De collecte-zak moet ook de volgende generatie gevuld blijven dus men kan het niet verkroppen dat de kleine gelovigen het kunstje al kunnen doorzien. Dan valt het hele geloof in duigen.

  Er spelen meer dingen in deze discussie dan men op het eerste gezicht zien kan, dat racisme klopt niet, Zwarte Piet is men niet bang meer voor. En kinderen worden niet door Zwarte Piet mee genomen. Laat de moslim kindertjes eerst maar eens leren hoe het in elkaar zit, dan zullen we wel zien of deze kindertjes gaan nadenken en zichzelf bevrijden van Allah.

  ReplyDelete
 8. In mijn jeugd was Sinterklaas een opvoedingshulp. En die dreigementen van de zak en de roe hadden echt de functie om dissidente denkertjes de stuipen op het lijf te jagen. Twijfel nooit aan je opvoeders, want dan loopt het slecht met je af.
  Ik heb nog een foto'tje uit die tijd waar mijn broer brullend van angst op Sints schoot gedwongen wordt.
  De mildheid en kinderlievendheid is echt van de laatste decennia. En wat mij betreft hoeft daar ook geen verandering in te komen.
  De kern van de zaak is dat onze culturele ontwikkeling , voortschrijdend inzicht, geen moment met rust gelaten worden door de geimporteerde beterweters.
  In beton gegoten levensregels zijn hun houvast, en als we daar niet in meegaan moeten we bestreden worden.
  Met discriminatie heeft het niks te maken, maar wel met een volwassen onderscheid dat sommige aangeleerde attitudes niet kunnen functioneren in harmonisch samenlevwen.

  ReplyDelete
 9. @Marie-José (12:10 uur) Ik denk dat de manier waarop Sinterklaas voorgesteld werd (door de volwassenen aan de kinderen) en dus de manier waarop Sinterklaas door de kinderen beleefd werd, afhankelijk is van het (sub)milieu waar men zich in bevond. Ik (jonge kindertijd jaren '50, middelgroot oudhollands stadje, RK-ouders en RK-lagere school in verder protestantse omgeving) kan me in ieder geval niks herinneren van angst voor de Goedheiligman. Noch vanuit huis, noch vanuit de school. Maar sommige vriendjes (die op andere scholen zaten dan ik) werden niet alleen rond Sinterklaas, maar eigenlijk het hele jaar door bang gemaakt en dan vooral voor de hel. (Dat begon al op de kleuterschool trouwens).

  Dat Sinterklaas iets met de opvoeding te maken had wil ik nog wel geloven. Maar dat het als instrument gebruikt zou kunnen worden om kinderen bang te maken zou volgens mij alleen in de hoofden (van ouders) op kunnen komen die er de rest van het jaar ook geen bezwaar in zagen om angst als middel in te zetten. (In mijn tijd, toen ik overigens niet meer "geloofde", werd Sinterklaas wel gespeeld door Godfried Bomans. Daar kun je van zeggen wat je wilt, maar niet dat het een figuur was die de kindertjes graag angst zou willen aanjagen)

  Ik ben op school ook ooit eens naar voren geroepen toen Sinterklaas er was (waarschijnlijk omdat mijn vader een bijdrage in de kosten had gegeven, bedacht ik me vele lange jaren later), en ik was ook erg nerveus, maar dat kwam alleen maar omdat ik daar niet wist wat er van mij verwacht werd, en omdat ik (dus) bang was ter plekke iets fout te doen waardoor ik de aandacht van de klas op mij zou vestigen of zelfs mijn cadeautjes mis zou lopen.

  Nee, ik vind Sinterklaas een prachtfeest, het is een uitstekende methode om kinderen al op (zeer) jonge leeftijd te confronteren met niet alleen iets als "geloof", maar ook met het geloof van anderen. En bovendien is het hartstikke leuk om er (op afstand) een soort begripsvolle tweede vaderfiguur bij te hebben. Dat het beeld dat men van Sinterklaas heeft verder sterk kan lijken op het godsbeeld in de directe omgeving, dat kan Sinterklaas niet verweten worden, dunkt me want daar zijn de volwassenen verantwoordelijk voor.

  ReplyDelete
 10. @ J. Morika, daar heb je helemaal gelijk in. Angst als opvoedinstrument werd inderdaad het hele jaar door gebruikt in het Limburgse dorp waar ik opgroeide.
  Daarom heb ik ook geen enkel probleem met de manier waarop Sinterklaas tegenwoordig gestalte krijgt.

  ReplyDelete
 11. http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/447761/2009/12/01/Tractatie-levert-Zwarte-Pieten-klappen-op.dhtml

  Wij l*llen erover (ja ik weet het, het is allemaal racistisch enzo), maar die tribale marokkaanse hordejochies doen er gewoon wat aan... Dát is pas VOC-mentaliteit...

  ReplyDelete
 12. Goed stuk, lekker geschreven. HI steunt de Sinterklaastraditie. Moet er niet een protestactie ondergaan worden dat er heel veel mensen zijn die vinden dat het Sinterklaasfeest wél een goed feest is?

  ReplyDelete
 13. "Zo heeft de goedheiligman in Amsterdam het kruis op zijn mijter moeten inleveren"
  Gelukkig kwamen er 3 Amsterdamse St. Andreaskruizen voor in de plaats.

  ReplyDelete
 14. Die zwarte pieten worden toch zwart van de roet uit de schoorstenen? Dacht ik tenminste altijd :D

  Racistisch mn r##t...

  Ik zou als kaaskop eens mezelf moeten mengen in een suikerfeest, kun je zien wat racistisch is...

  ReplyDelete
 15. Ik heb inderdaad ook altijd te horen gekregen dat de zwarte pieten zwart zijn geworden van de Spaanse zon en het roet van de schoorstenen. Ik ben zelf juf in Amsterdam Osdorp. Mijn klas bestaat voor een groot deel uit Moslimse kinderen en iedereen vindt het Sinterklaasfeest feantastisch. De ouders van Moslimse kinderen zien in dat het feest niet om het Christendom gaat, maar om kinderen een wijze les te geven over waarden en normen en goed zijn voor elkaar. Ik ben heel blij met alle kinderen en ouders op mijn school. En Nederlandse tradities moeten er zeker blijven. We wonen immers in NEDERLAND. Mensen zoals Jaap (die dit begonnen is) en anderen die zich daar zo radicaal bij aansluiten mogen wat mij betreft lekker tegen wat anders aan gaan trappen. Wat ze ook zeker zullen doen, want die mensen hebben gewoon over alles wat te zeuren.

  ReplyDelete
 16. Oh en nog wat: Je laat ook wel meteen zien wat voor persoon je bent als je gaat schelden met kankersinterklaas. Echt zielig ben je.

  ReplyDelete

Gratis web site teller.