Saturday, November 17, 2007

Cargo Cults

Cargo cults is de verzamelnaam voor het type voorvaderverering waarbij de oorsprong is terug te voeren op een ontmoeting tussen (de voorouders van) de gelovigen en vertegenwoordigers van een technologisch hoogontwikkelde (vaak Westerse) samenleving. Deze ontmoetingen zijn in de regel goed gedocumenteerd alsook de religie die hieruit in de decennia erna ontstond. Tegenwoordig vormen ze een bron van informatie voor antropologen en een bron van vermaak en zendingsdrang voor gelovigen.

De voorvaderen hebben gesproken
Het gebeurde in die dagen dat Eden in staat van oorlog verkeerde. Niet Eden was in oorlog, maar de oorlog was in Eden. De voorvaderen die eeuwenlang waren geƫerd, verzorgd en het dagelijks leven hadden bepaald, waren verdwenen. Ze waren verdreven door de machtige voorouders van deze onbekende stam die vanuit de lucht en van over zee naar het eiland was gekomen. De macht van hun voorouders reikte zo ver dat zij haar kinderen vleugels hadden geschonken en geluid dat doodde. De bewoners van Eden beseften dat ze uitverkoren waren.

De ‘mannen zonder kleur’ droegen kleding die niet van dieren was gemaakt en ook niet van planten. Hun kleding werd door de voorvaderen zelf vervaardigd en zij lieten deze neerdalen vanuit de hemel op de aarde, evenals het voedsel en alle materialen die de stam nodig had. Het kwam naar de aarde bungelend onder hemelse bladeren.

John was de machtigste onder de mannen. Hem was het gegeven direct met de voorvaderen te communiceren. Als John zijn rituele hoofddeksel opzette en de Woorden sprak in de stok-die-de -hemel-wees, dan arriveerde enkele dagen later al hetgeen waarvoor hij gebeden had. De voorvaderen waren zo machtig en goedgezind dat de witte mannen nooit hoefden te werken of te jagen. Zij onderhielden slechts de open plekken in het woud en op de stranden waar de goederen werden afgeleverd. Het grootste deel van hun tijd spendeerden de gezegenden in hun tempels, die gemaakt waren van hetzelfde goddelijke materiaal als hun kleding, en hielden zich bezig met het uitvoeren van rituele handelingen.

Nu echter waren de mannen weg. Ze waren door de voorouders teruggeroepen en vertrokken, inclusief John-die-met-de-doden-sprak. Maar de stamoudste, die veelvuldig met de Boodschapper was verbleven, had de rituelen van Hem geleerd en deze op zijn beurt weer overdragen op zijn kinderen en zij op hun kinderen. Zij hadden de voorwerpen nagemaakt die de mannen hadden gebruikt om met de voorvaderen te communiceren en eens, eens zouden de voorvaderen ook voor hen eten en kleding vanuit de hemel laten neerdalen, zoveel was zeker.

Achterlijke inboorlingen
Hoe primitief kun je zijn? Hoe kun je denken dat mensen met hun voorouders kunnen spreken, het idee alleen al. We weten toch allemaal dat onze voorouders in de hemel zijn, in het Koninkrijk van de Heer waarvan wij allen ooit deel hopen uit te maken?

De enige manier om met Hem in contact te komen is door het geheim van de Eucharistie, de transsubstantiatie waarbij hostie en wijn veranderen in het lichaam en het bloed van de Heer onze God. Zo is dit aan onze voorvaderen ge-openbaard en dit is de Waarheid, want aldus sprak de Heer onze God.

Jaap

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.