Friday, February 8, 2008

Cultuur en Onderwijs

De waarheid is de mens geopenbaard door de Alwetende, tot driemaal toe zelfs. Alles wat we willen weten is te vinden in Zijn heilige boeken, dus waarom zouden wij onze kinderen überhaupt naar school sturen?

De meeste Nederlandse ouders zullen vreemd opkijken van deze vraag. Een goede opleiding betekent immers betere kansen op de arbeidsmarkt en bovendien, 99.999% van onze huidige kennis is niet terug te vinden in bijbelse verzen. Daarom is de autochtone (en aziatische) ouder er veel aan gelegen hun kind geplaatst te krijgen op een school die goed aangeschreven staat. Als dat betekent dat je er soms heel vroeg bij moet zijn dan is dat maar zo, "het gaat toch om de toekomst van je kind?".

Als het aan staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) ligt komt hieraan echter een eind. Zij heeft geconstateerd dat de 'goede' (wit/aziatische) scholen vol blijken te zitten op het moment dat islamitische ouders hun kind na de zomervakantie komen aanmelden. En dat kan natuurlijk niet, zo werk je segregatie in de hand en bevorder je de vorming van witte en zwarte scholen wat weer leidt tot enzovoort en zo verder. Vervroegd aanmelden wordt daarom 'haram', mag niet meer.

Dijksma behoort tot een club die nog heilig gelooft in de maakbaarheid van de samenleving. Een club die meent dat benoemen stigmatiserend werkt en dit dan ook bij voorkeur niet doet. Zo durft zij niet te benoemen dat de oorzaak van het fenomeen witte en zwarte scholen niet gezocht moet worden in de assertiviteit van autochtone ouders die een goede opleiding van groot belang vinden, maar wel in de laksheid van ouders wie het een traditionele worst zal wezen waar hun kroost de leerplichtjaren uitzit.

Niet alleen zien deze ouders (vanuit de eigen traditie) de meerwaarde van seculier onderwijs niet in, men vreest ook dat ze een gevaar vormt voor de islamitische normen en waarden. Want op Nederlandse scholen zitten jongens en meisjes door elkaar, wordt vrijelijk over sexualiteit gesproken en komt de evolutieleer aan bod. Men vermoedt hierin een complot om de moslimgemeenschap van haar identiteit te beroven en te assimileren. Een vermoeden dat regelmatig wordt uitgesproken en waarvoor men elkaar onderling waarschuwt.

Het plan van Dijksma maakt niemand gelukkig en is een typisch schoolvoorbeeld van niet benoemen, van blinde PvdA-correctheid. Allochtone ouders worden nu gedwongen hun kinderen naar witte scholen te sturen waar die vermaledijde westerse normen en waarden de boventoon voeren. Autochtone ouders daarentegen zien hun kroost op openbare madrassa's geplaatst.

Als Dijksma werkelijk betere schoolresultaten voor haar electoraat wil, dan zal ze de ouders van potentiële schoolverlaters hierop moeten aanspreken. Dan zal ze duidelijk moeten maken dat het onderwijs er is ter verheffing van de mensheid in het algemeen, en niet ter bevestiging van welke openbaring dan ook. In het onderwijs staat kennis boven God en cultuur. Het onderwijs is onderdeel van een neutrale publieke ruimte.

De door Dijksma voorgestelde beperkingen getuigen van weinig respect voor de ouders die zich wel intensief met de opleiding van hun kinderen bemoeien, die iedere ouderavond komen opdraven en die erop toezien dat de kiddo's hun huiswerk maken. Politieke problemen dien je niet op te lossen over de ruggen van mensen die het wel goed doen, dat is pervers en dat is laf.

Zolang je als politicus geen actief tegenwicht biedt aan opvattingen als: "Darwin is een racist", "er staat heel veel wetenschappelijke informatie in de Koran" en "kennis kan nooit in tegenspraak zijn met de Leer", dan lossen we het probleem niet op. Dan gaat het onderwijs aan politieke correctheid ten onder.

Ter illustratie een fragment uit "de zevende dag", een programma van de Vlaamse zender VRT. In België ontstond enige discussie toen bekend werd dat wetenschapsfilosoof Johan Braeckman 200.000 Euro had gekregen om op scholen de evolutieleer nog eens onder de aandacht te brengen. "Geldverspilling", was het oordeel. "Belachelijk, dat weet iedereen toch al"? Kijk en huiver.
No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.