Sunday, February 10, 2008

Integratie is haram

President Erdogan van Turkije sprak dit weekend in Keulen een menigte van 20.000 Duitse, Franse en Nederlandse landgenoten toe. Kern van zijn boodschap: "houdt uw eigen cultuur in ere" en "assimilatie is een misdaad tegen de menselijkheid". Daarmee is het hoge woord is eruit, inschikken dhimmi's wij blieven jullie cultuur niet!

Nog affengeil van zijn hoofddoekjes-zege in het Turkse parlement verkeerde de president zichtbaar in een overwinningsroes en wilde de oemma in Europa daarvan deelgenoot maken. "Integratie mag niet uitlopen op assimilatie" luidde zijn waarschuwing. Een waarschuwing die we al jaren vanuit islamistische hoek horen, een waarschuwing ook die essentieel is voor het integratievraagstuk. Want, waar eindigt integratie en begint assimilatie?

Bij het woord assimilatie denk ik onwillekeurig aan "The Borg Collective" uit Star-Trek Voyager. Wie gevangen genomen werd door The Borg kreeg een sonde ingebracht, verloor zijn persoonlijkheid en werd gereduceerd tot een machine die het hogere doel van The Borg mocht dienen. Ook in de biologie heeft assimilatie min of meer deze betekenis.

Als autochtoon Europeaan heb ik nog nooit het idee gehad bezig te zijn de moslimgemeenschap hersendood te maken, maar kennelijk doe ik het toch. Reden genoeg voor Erdogan om de 1.7 miljoen Turken in Duitsland het "handboek-moslim" nog eens in herinnering te brengen: "de Duitse taal leren is belangrijk", maar daarmee houdt integratie wel zo'n beetje op.

En dat is op zich niet zo vreemd. De Islam is namelijk niet slechts een religie, zoals de pc-dhimmi's in Europa ons willen doen geloven, maar een totaalpakket aan culturele en maatschappelijke normen en waarden waarvan religie een integraal onderdeel is. Bidden tot Allah alleen maakt je geen moslim, je zult je moeten confirmeren aan alle culturele en maatschappelijke afspraken die zijn vastgelegd in de Koran, de Hadith en de Sharia om een waarachtig gelovige te zijn. Doe je dit niet dan ben je afvallig en moet je dood.

Daarom wordt de Europese moslim al snel van assimilatie beschuldigd zodra hij iets meer dan alleen de taal van het gastland overneemt. Erdogan bevestigt dit nu en waarschuwt ertegen. Blijf trouw aan de cultuur van je thuisland (de Islam).

Erdogan pleit daarnaast voor de oprichting van (zuiver) Turkse scholen en universiteiten en eist en passant dat Turkije volwaardig lid wordt van de Europese Gemeenschap. Leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker.

Update: ook Marokko gaat de banden met de gemeenschappen in het buitenland aanhalen. "Wij zien ze als de 17e regio van het land" zegt Ameur, minister voor de Marokkaanse gemeenschap in het buitenland. "In 2012 zouden 150.000 Marokkaanse kinderen in Europa onderwezen moeten worden in de Arabische taal en cultuur" aldus Ameur.

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.