Sunday, February 17, 2008

EU discrimineert RK-kerk

Harde taal in het katholiek nieuwsblad deze week naar aanleiding van een brief uit 'Brussel'. In de brief wordt gesteld dat kerkgenootschappen in Nederland al te gemakkelijk artikel 1 aan hun laars lappen door een appèl te doen op de vrijheid van godsdienst. "Het is de lijn van een ‘links fascisme’, dat greep tracht te krijgen op de privé-levens van de burgers" jammert het nieuwsblad.

".. dat greep tracht te krijgen op privé-levens". Nou moet je toch ophouden. De afgelopen twee millennia heeft de christelijke autoriteit middels een keur aan wereldlijke congsi's, middels geweld, onderdrukking en geestelijke chantage de "privé-levens van burgers in haar greep" gehad. En nu ineens zijn burgers het slachtoffer van geestelijk fascisme uit Brussel?

Waar RK-Nederland zich concreet druk over maakt is de EU-stelling dat homo's en vrouwen ook mensen zijn. Dat homo's en vrouwen dankzij het anti-discriminatie principe van artikel 1, een volwaardig onderdeel zijn van onze maatschappij. Brussel (gesouffleerd door D66) ergert zich aan het feit dat op bijzondere scholen homo's niet welkom zijn. Dat op diezelfde scholen gescheiden leerkrachten niet welkom zijn. Dat de SGP vrouwen ongeschikt acht voor bestuurlijke functies en dat de priesteropleiding nog steeds alleen voor mannen toegankelijk is.

Nu heb ik in de regel niet zo veel op met de draaikontende lafhazerij uit Brussel, want hoezo discrimineren de christenen wél maar de moslims niet? Het punt hier zit hem in de zeer uitgesproken reactie van het Katholiek Nieuwsblad. Men acht het namelijk een verworven recht dat de vrijheid van godsdienst (artikel 6) boven het non-discriminatieprincipe (artikel 1) gaat.

Het nieuwsblad zegt hierover: "In Nederland kunnen we bij het botsen van die twee naar de rechter stappen of een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. Rechter en Commissie bieden in hun uitspraken – tot nog toe – meestal voldoende ruimte voor religieuze vrijheid. Zou de D66-lijn het winnen, dan wordt vrijheid van godsdienst ondergeschikt aan niet discrimineren".

Ik herhaal: "dan wordt vrijheid van godsdienst ondergeschikt aan niet discrimineren". En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van die almachtige, alwetende, all-male chauvinist pig van een schepper.

Zou deze gruwel ooit bewaarheid worden dan voorziet de redacteur gewetensnood en burgerlijke ongehoorzaamheid. "Dan zullen we terugdenken aan de suggestie van Pim Fortuyn om artikel 1 van de Grondwet maar beter af te schaffen".

Geen paniek jongens, de oplossing ligt binnen handbereik. Europa is namelijk een vrijhaven voor geestelijke infantiliteit als je de weg maar weet. Er is een simpele manier om immuniteit te verwerven, om D66 kalt te stellen en tot in lengte van dage je paapse poupère met artikel 1 af te vegen. Voorstel: noem God niet langer God maar Allah, noem de vasten in het vervolg 'christelijke ramadan' en moeten jullie eens kijken wat er gebeurt.

No comments:

Post a Comment

Gratis web site teller.