Tuesday, August 26, 2008

Geestvraat

Geestvraat is een ernstige aandoening van de hersenen waarbij de patiënt het normale gebruik van de prefrontale cortex mist. In uitzonderlijke gevallen is een ongeval of een aangeboren afwijking de oorzaak, maar meestal is geestvraat het gevolg van een primitieve vorm van neuro linguistisch programmeren (NLP), ook bekend als religie.

De prefrontale cortex is evolutietechnisch gezien een recente aanwinst. Ze stelt ons in staat te plannen, te redeneren en werpt vragen op als: “wanneer wordt het lente?”, “waarom is hij de baas?”, “moet ik dat geloven?” etc. Bijzonder irritant voor wie gewoon z’n ding wil doen natuurlijk. Gelukkig kwam de mens er al snel achter dat je deze zinloze vragenstellerij kon kortsluiten door de antwoorden vóór te programmeren; hoe jonger je begon, des te beter het resultaat. Het leven werd zo een stuk eenvoudiger en dat was niet alleen prettig voor de vragensteller, maar ook voor hen die de boel bij elkaar moesten houden.

Antwoorden als “god schiep de mens en de wereld en de seizoenen”, “god is almachtig” en “de mens is niet in staat gods plan te begrijpen”, zijn ‘gefundenes Fressen’ voor de prefrontale cortex. Daar kan ze wat mee. Het zijn universele kapstokken waaraan snel nieuwe verklarigen kunnen worden opgehangen. De mens heeft van nature namelijk niets met falsificeerbaarheid of zuivere waarneming, haar enige doel is de ratio van antwoorden te voorzien. Antwoorden waarmee onbegrepen fenomenen snel in de dagelijkse bezigheden kunnen worden ingebed zijn daarbij favoriet.

De afgelopen eeuw echter heeft de wetenschap dit kunstje een stok in het wiel gestoken door een groot aantal van de ‘geprogrammeerde’ antwoorden te weerleggen. Gevolg hiervan is dat een enigszins belezen cortex tegenwoordig wéét dat de aarde ouder is dan 6000 jaar. Dat ze bovendien niet in het middelpunt van ons zonnestelsel staat, dat de sterren niet aan een firmament geplakt zitten en dus ‘de rest van het verhaal’ ook wel niet zal kloppen.

Toch gaat het grote programmeren onverminderd door. Niet langer om de antwoorden, maar omwille van ‘de Hogere Waarheid’, ‘de Goede Zaak’ en ‘onze bestwil’; kortom: het programmeren dient geen ‘wetenschappelijk’ doel meer. Desondanks wordt nog steeds bij miljoenen kinderen de ratio besneden middels speciale NLP-programma’s die hun oorsprong vinden in eeuwenoude woestijnreligies waarvan een onnodige god het middelpunt vormt. Religies waarvan de educatieve waarde lang voorbij de uiterste houdbaarheidsdatum is, maar die om machtspolitieke redenen maatschappelijk verankerd dienen te blijven.

Dat hierbij jaarlijks miljoenen IQ-punten verloren gaan deert de programmeurs niet, noch dat deze vorm van ‘hiernamaalsdenken’ wérkelijke vooruitgang tegenhoudt. Integendeel, dit wordt zelfs als een verdienste beschouwd. Het trieste gevolg van deze breed gedragen misdaad tegen de menselijkheid is dat wij nu, dag in dag uit, worden geconfronteerd met haar slachtoffers. Met verdwaasde geesten bij wie de maatschappelijk desoriëntatie evident is en bij wie de perceptie van de werkelijkheid niet meer te rijmen valt met hetgeen zij waarnemen. Geestvraat is een heuse plaag geworden. Zomaar een paar dossiers:

Ik vind de scheppingsdaad zoveel eenvoudiger te begrijpen dan een evolutie of een big bang” (André Rouvoet). Diagnose: patiënt is bekend met het bestaan van ‘wetenschappelijke alternatieven’ maar verkiest deze rationeel te verdringen. In dit geval verwijst de patiënt zelfs naar een populair wetenschappelijk principe dat bekend staat onder de naam: Ockham’s razor.

ik zou graag een kamerdebat willen om te onderzoeken of intelligent design ook niet op de scholen onderwezen kan worden” (Maria van der Hoeven). Diagnose: patiënte heeft geconstateerd dat haar geprogrammeerde wereldbeeld niet langer in overeenstemming is met de werkelijkheid. Omdat zij t.g.v. de geestvraat niet in staat is haar eigen wereldbeeld bij te stellen, zal zij trachten háár beleving van de werkelijkheid tot officiële visie te verklaren.

Plasterk heeft mij nog steeds niet kunnen uitleggen waarom evolutie waarschijnlijker is dan de scheppingsdaad. Een kans van 1 op miljardmiljardmiljard?” (Andries Knevel). Diagnose: de patiënt vermag niet begrijpen dat de kans dat hij bestaat ongeacht zijn visie 1:1 is, en dat de werkelijke vraag moet luiden: kan ik gods bestaan bewijzen met een zekerheid die gróter is dan die 1 op miljardmiljardmiljard? Omdat het NLP-slachtoffer is geleerd dat godsbewijzen onmogelijk zijn (de kans op een succesvol bewijs is dus nul), wil hij deze gedachte niet toelaten en blijft hij, heftig sticulerend, op dit grote getal wijzen.

Zonder geloof kan een mens niet functioneren” (Minister-President J.P. Balkenende). Diagnose: de geestvraat is bij deze patiënt overgeslagen naar andere delen van de hersenen, waardoor biologische prikkels volledig worden onderdrukt. De prefrontale cortex kan zich nog slechts van NLP-artefacten bedienen.

Geestvraat is een mensonterende aandoening die slechts bij hoge uitzondering genezen kan worden. Het voorkomen van deze aandoening is echter zeer eenvoudig. Schrap de Art. 23 scholen, verhoog de minimumleeftijd voor religie van nul naar zestien jaar en stop met het subsidiëren van religieuze NLP-programmering. Maar hiervoor is geld nodig, veel geld. Geef daarom ruimhartig als straks de collectant bij u voor de deur staat. Dank.

4 comments:

 1. Er is nog een ernstig symptoom van deze geestvraat, de patiënt ontkent zijn ziekte. Men neemt zelfs vaak waar dat een gelukzalige uitdrukking illustreert hoezeer de lijder ingenomen is met zijn afflictie.
  Behandeling is daarom zelden succesvol. Er is geen bekend geneesmiddel, en zoals u reeds aangaf, voorkomen is de enige remedie.
  Ik zal diep in de buidel tasten als uw collectanten zich bij mij vervoegen.
  Met vriendelijke groet,

  ReplyDelete
 2. @Jaap, bedankt voor je humoristische visie. Daar zou je meer gebruik van moeten maken.
  Ook om een vorig stuk over de kleine JP in zijn bedje heb ik echt moeten lachen.

  Ik ben bang dat "geestvraat" zich in enig opzicht ook bij mij voor gaat doen.
  Dan heb ik het over mijn, in mijn frontalekwab genestelde wetenschap als geboren en getogen en als zodanig opgevoede atheïst ook last van. Want dat kan dus ook omgekeerd.
  Dat betekent dan dat je geen enkele interesse op kan brengen voor lijders aan jouw beschreven geestvraatsyndroom.
  In hun ogen ook een heel ernstig gebrek.
  Er was lang geleden een man in Nederland (hippie),zijn naam ben ik even kwijt, die een gaatje in zijn voorhoofd liet boren om al dit soort problemen op te heffen.
  Ik ben vergeten op het geholpen heeft, maar JP met een gaatje in zijn voorhoofd zou toch wel bemoedigend nieuws zijn.

  Groet, Maci.
  PS Het was Bart Huges. oid

  ReplyDelete
 3. Bart Huges, klopt! Je zou in constante staat van Verlichting komen te verkeren met zo'n gaatje. Beetje het idee van heel vaak heel diep ademhalen.

  Maar wat betreft JP, die zou er alleen maar sneller van gaan praten vrees ik :-)

  ReplyDelete
 4. Was het Bart Hughes, of Johnny the Selfkicker, of een andere debiel. Ik werkte toen in Paviljoen 2, neurologie en neurochirurgie. En bij gebrek aan actieve breincellen had een sufferd inderdaad de klopboor op zijn voorhoofd gericht. Het was maar een heel klein pleistertje, maar de erwtensoep in die hersenpan was permanent.
  Zo heeft elk tijdperk zijn gekken, ook zonder een Black and Decker.
  Zoals de link die ik vanavond ontving. Thanks mate.

  ReplyDelete

Gratis web site teller.