Saturday, August 9, 2008

Shariabankieren?

“Sharia banking is here to stay” zegt Jamil Hassan, ‘renowned thoughtleader’ op het gebied van islamitisch bankieren. Om even later de Westerse aanwezigen toe te voegen: “Western bankers would be stupid if they stick soly to riba banking, Middle-East investors will demand sharia compliant returns!”.

Jamil Hassan is ervan overtuigd dat de financiële mos en mores uit een 7e eeuwse openbaring, onverkort van toepassing kunnen zijn op de internationale financiële markten van de 21ste eeuw. Volgens mij is dat is net zoiets als Boeing vragen haar 747’s voortaan in de smidse te assembleren, maar ja, ik ben geen deskundige.

“Laws will have to be changed to allow for islamic banking in the West”, waarschuwt de thoughtleader. Een aansporing die men in het Verenigd Koninkrijk al ter harte heeft genomen want hier wordt nog dit jaar de eerste ‘sukuk’ staatslening uitgeschreven. De Minister van Financiën is van mening dat het op deze manier gemakkelijker wordt geld uit het Midden-Oosten aan te trekken. "Maar bovenal", zo laat hij weten, wil hij “een gebaar maken naar de moslimgemeenschap in Groot-Brittannië”.

And that’s what it's all about folks. Een gebaar maken. Het zoveelste gebaar in de hoop dat de moslimgemeenschap zich nu eindelijk eens thuis gaat voelen in Europa. Want voor de financiële instrumenten an sich hoeven we het niet te doen, die hebben geen enkele toegevoegde waarde en beperken zich slechts tot het wegredeneren van het begrip rente. Dat de klant uiteindelijk net zo veel betaalt aan ‘huur’, ‘administratieloon’ of ‘kosten’ is voor de shariaraad geen probleem, zolang het maar niet-Westers is.

Iedere econoom, iedere bankier en iedere Minister van Financiën, moslim of niet, weet evenwel dat het huidige financiële bestel niet zonder rente kan. Rente maakt de markten liquide, uitwisselbaar en transparant. Rente is voor geld wat geld is voor de economie: een manier om de waarde ervan aan te geven. Het is een manier van prijzen die maakt dat nationale economieën internationaal kunnen opereren. Zonder rente geen wereldeconomie.

Islamitisch bankieren in de 21ste eeuw heeft dan ook niets met de humanitaire rechtvaardigheid te maken die de schriftgeleerden haar toedichten, maar alles met islamitische identiteit en trots. Dit wordt bevestigd door een onderzoek dat De Nederlandsche Bank deed naar de mogelijkheden en risico’s van islamitisch bankieren in Nederland. DNB constateert dat de vraag naar islamitische bankproducten nagenoeg volledig afkomstig is van de 2e generatie moslim immigranten. Van de jongens en meisjes die in Europa geboren zijn.

Volgens DNB heeft deze tweede generatie “veel behoefte aan identiteit in de Nederlandse samenleving. Voor de ontwikkeling van een identiteit kan het geloof belangrijk zijn. In die identiteitsbehoefte kunnen islamitische financiële producten voorzien”. DNB als maatschappelijk werker, dat is nieuw; sinds de introductie van de Euro zit men kennelijk om werk verlegen daar aan het Frederiksplein. Evenwel ontgaat het mij hoe een sharia-obligatie iemand een identiteit kan bezorgen. Ik ben niet gek, ik ben een sukuk?

Wereldwijd staat er naar schatting voor 300 mld aan sharia-conforme activa in de boeken. Ter vergelijking: alleen al de post ‘krediet private personen’ op de balans van de Rabobank bedraagt 356 mld. Sharia bankieren levert derhalve een niet-meetbare bijdrage aan de wereldeconomie. De Minister die dit een verrijking van de financiële markten noemt is een idioot.

Shariahypotheken, shariasparen, takaful, sukuk, het zijn stuk voor stuk nieuwe schaamlappen om een mislukt integratieproces te camoufleren. En voor de koper de zoveelste manier zich af te zetten tegen alles wat Westers is. Moet nu echt aan het rijtje hoofddoek, boerka, boerkini, gescheiden onderwijs, gekuiste meningen en vrouwenonderdrukking het shariabankieren nog toegevoegd worden?

In haar rapport geeft DNB bovendien aan dat, om het sharia bankieren in Nederland volledig uit te rollen, veel wetgeving op de schop moet. Belastingwet, Wft, MiFid alsmede een hele reeks controlemaatregelen die aan het Nederlandse bankwezen zijn opgelegd zullen moeten worden herzien of aangepast. En dat alles om er netto niets mee op te schieten.

Het inbedden van shariabankieren in de Europese wetgeving is dan ook het zoveelste foute signaal. Nadat eerder de vrijheid van meningsuiting en de gelijkberechtiging (van vrouwen en homo's) aan de beurt waren, worden nu de stabiliteit en efficiëntie van de financiële markten opgeofferd aan de islamitische leer.

Daarnaast, en dat is minstens zo wrang, wordt het de individuele moslim in Europa steeds moeilijker gemaakt wérkelijk te kiezen; de halalhypotheek kent immers dezelfde mate van vrijblijvendheid als het hoofddoekje. Met het shariabankieren komt zo het schrikbeeld van een parallelle samenleving weer een stapje dichterbij en dat zouden we toch eigenlijk niet moeten willen.

Noot: gelukkig begint dit besef (“Sharia Banking is an obscene attempt to fleece an already marginalized Muslim community“) ook post te vatten binnen sommige moslimgemeenschappen.

1 comment:

Gratis web site teller.